۸۹/۰۷/۲۷

تبریک میلاد امام رضا

سلام برسلطان خراسان

   سلام بر شاه طوس

                    سلام بر غریب  الغربا امام رضا ع

میلاد حضرت امام رضا برتمام بینندگان این وبسایت مبارک باد

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

روزانجمن اولیا ومربیان

روزانجمن اولیا ومربیان را ارج می نهیم

بيست و چهارم  مهر، روز پيوند اوليا و مربيان است. در هفته پيوند كه از اين روز آغاز مى شود به دعوت مدير مدرسه، اولياى دانش آموزان، در جلسه اى گرد هم مى آيند. مدير گزارشى از فعاليت هاى سال گذشته خود و همكارانش را به اوليا ارائه مى دهد و مشكلات مدرسه را با آنها در ميان مى گذارد و در پايان تعدادى از اوليا براى عضويت در انجمن داوطلب مى شوند.

 پس از راى گيرى نمايندگان اوليا در انجمن تعيين مى شوند. انجمن اوليا و مربيان يكى از قديمى ترين نهادهاى مدنى است. آغاز همكارى خانه و مدرسه در قالب انجمن به سال ۱۳۲۶ شمسى برمى گردد. در آن سال شوراى عالى فرهنگ، تشكيل اين انجمن ها را در همه آموزشگاه ها و شرح وظايف آنها را تصويب كرد. در سال ۱۳۴۶ شمسى، انجمن اوليا و مربيان ايران تاسيس شد و به ثبت رسيد.

در مرامنامه انجمن آمده است: انجمن ملى اوليا و مربيان ايران سازمانى است غيرانتفاعى و غيردولتى، اين موسسه با همكارى و پشتيبانى كسانى كه به تربيت عمومى نونهالان و نوجوانان علاقه دارند تشكيل مى شوند و هدف هاى معين و مشخصى را بر محور سياست هاى كلى آموزش و پرورش كشور و با معيارهاى فدراسيون بين المللى اوليا و مربيان براى نيل به هدف هاى خود تعقيب مى كند. انجمن ملى اوليا و مربيان ايران سازمانى است كه در آن تعصب مذهبى، طبقاتى، نژادى و يا سياسى راه ندارد و صرفاً به جنبه تربيتى همگانى متوجه است. همچنين آرمان انجمن بهسازى روابط اجتماعى در سطح كشور و جهان از طريق تربيت نسل جوان به وسيله كسانى است كه تمام يا قسمتى از وقت، نيرو و كوشش خود را وقف تامين آينده اجتماع و جهانى مى كنند كه ما در آن زندگى مى كنيم...

 در انجمن اوليا و مربيان مدرسه، علاوه بر نمايندگان اوليا، مديرمدرسه، يكى از معاونان، مربى پرورشى، نماينده معلمان مدرسه نيز عضويت دارند و نماينده شوراى دانش آموزى نيز برحسب ضرورت مى تواند در جلسات انجمن شركت كند.

 انجمن براى بالا بردن آگاهى خانواده ها و تقويت مشاركت آنها، كلاس هاى آموزش خانواده را در طول سال تحصيلى برگزار مى كند. تصميم گيرى در مورد كلاس هاى تقويتى و فوق برنامه با انجمن است. گردش مالى مدرسه و مسائلى مانند تعميرات، تهيه تجهيزات زير نظر انجمن است.

آنچه كه در آموزش و پرورش به نام مدرسه محورى خوانده مى شود، چيزى نيست جز تفويض اختيارات گسترده براى اداره مدرسه به انجمن اوليا و مربيان. كاهش تصدى گرى دولت و سپردن كار مردم به مردم از طريق تقويت انجمن ميسر است. انجمن هاى اوليا و مربيان در صورتى كه با همديگر ارتباط افقى داشته باشند، مى توانند تبديل به بزرگترين نهاد مدنى جامعه شوند. بيش از ۱۳۰ هزار مدرسه در سراسر كشور وجود دارد و هر مدرسه يك انجمن دارد. اگر تعداد اعضاى هر انجمن را به طور متوسط ۵ نفر فرض كنيم و حداقل در يكصد هزار مدرسه اين انجمن ها شكل گيرند اين نهادى است با ۵۰۰ هزار عضو فعال كه برگزيده ۱۶ ميليون خانواده ايرانى هستند.

اما بر سر راه تقويت و گسترش انجمن ها موانعى وجود دارد.

 اولين مانع سيستم متمركز و پلكانى آموزش و پرورش است، كه براساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاى ادارى و از بالا اداره مى شود. هر چند در سال هاى اخير از طريق تفويض اختيارات به سازمان هاى آموزش و پرورش و مناطق گام هايى در جهت تمركززدايى برداشته شده است، و بحث مدرسه محورى به عنوان يك نگرش از سوى مديران آموزش و پرورش مطرح شده است. اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله درازى وجود دارد. انجمن ها، نهادهاى دنباله ور هستند و معمولاً نقش آنها تاييد تصميماتى است كه از سوى مدير به عنوان نماينده بوروكراسى قدرتمند ادارى اتخاذ مى شود. سيستم ادارى ميل به تمركز و سلسله مراتب دارد و نهادهايى مانند انجمن اوليا و مربيان، شوراى معلمان و شوراى دانش آموزى را از محتوا تهى مى كند و صرفاً پوسته تشريفاتى و نمايشى آنها را حفظ مى كند.

مانع ديگر گستردگى اين تلقى در جامعه است كه گويا وظيفه انجمن فقط جمع آورى كمك هاى مالى اوليا براى جبران كمبودهاى مدرسه است و در واقع به چشم يك موسسه خيريه به آن نگاه مى كنند.
عملكرد نامناسب اكثريت مديران مدارس و ضعف بينشى مسئولان ادارى در مورد نقش نهادهاى مدنى به گستردگى اين تلقى دامن مى زند. به همين دليل بسيارى از اوليا با اكراه در جلسات انجمن شركت مى كنند و نسبت به فعاليت هاى انجمن پيشداورى منفى دارند. مانع ديگر مشكلات معيشتى اكثر خانواده ها و فقر گسترده در جامعه است. اگر فقر فرهنگى و ضعف جامعه مدنى را نيز به اين عامل اضافه كنيم، به اين نتيجه مى رسيم كه مشكلات ادارى، تنها عامل ضعف اين نهاد نيست.به گفته كارشناسان ميانگين سواد در گروه سنى ۱۵ تا ۴۰ ساله كه نيروى فعال جامعه را تشكيل مى دهند، ۵/۵ سال است. ۵/۳ ميليون نفر بيسواد مطلق در جامعه داريم. مردم نسبت به فعاليت هاى سازمان يافته جمعى بدبين و بى ميل هستند. به همين دليل نقش انجمن ها در مناطق مختلف، برحسب موقعيت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خانواده ها متفاوت است.

  

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

پیونداولیاومربیان

پیوند اولیاء و مربیان گرامی باد

انجمن اولیاء و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم بشمار می آیند که در صدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار نوباوگان جامعه قرار دارند و مهمترین عامل در هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و مدرسه به واقع انجمن اولیاء ومربیان است.

هر یک از دو کانون خانواده و مدرسه به تنهایی موفق نیستند بلکه باید مجموعا به صورت نهادی واحد درآیند و یک سیاست ویک بینش را اتخاذ نمایند.

اولیاء به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه های با ارزش ، دارای حق اظهار نظر ، حق نظارت ودر بعضی موارد حق دخالت درمسائل آموزش و پرورش هستند و تنها دراین صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تعلیم وتربیت می تواند به شکل درست و شایسته ای به اجرا گذاشته شده و موجب رشد و تعالی گردد.

ممکن است رفتار و شیوه های تربیتی مربیان با رفتارها و روشهای تربیتی اولیاء در خانواده متفاوت و یا احیانا متضاد باشد که در این صورت تاثیر ویرانگری بر شخصیت کودک دارد ؛ از این اصل مسلم تربیتی می توان ضرورت ارتباط و تبادل نظر میان اولیاء و مربیان را درک کرد. این ارتباط در سیستم آموزشی و پرورشی ما از طریق انجمن اولیاء و مربیان صورت می گیرد.

خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت ایفا کنند. از سوی دیگر، تا هنگامیکه اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیاء روشن نشود ، نمی توان آنها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد.

اهداف عمده انجمن اولیاء و مربیان

همفکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق :

1-    آگاه کردناولیاءبه مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.

2-    ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی ، اخلاقی و انسانی بیناولیاءو مربیان.

3-    بهره مندی هر چه بیشتر از امکاناتاولیاءبرای تهیه ، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی- پرورشی و بهداشتی مدرسه .

اهمیت ارتباط میان والدین و مربیان

دکتر لی سالک ، یکی ازاستادان روانشناسی کودک و متخصص کودکان در دانشگاه کورنل آمریکا ، درباره اهمیت ارتباط میان والدین با مدرسه می گوید : " وقتی کودک می بیند که شما ، مدرسه و فعالیتهای مربوط به آن را آنقدر مهم می دانید که درآن شرکت می کنید ، در نهان خود احساس فعالیت می کند. اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید ، کودک نیز برای مدرسه و آموزگارش احترام بیشتری قائل می شود. کودکانی که والدینشان در فعالیتهای مربوط به مدرسه شرکت می کنند نوعی روحیه اجتماعی پیدا می کنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئولیت بیشتری دارند . همه کودکان، مدرسه را کمی شبیه خانواده و خانواده را کمی شبیه مدرسه می دانند. "

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

انجمن اولیا ومربیان ووزیر

وزير آموزش و پرورش:
    انجمن اوليا و مربيان نقش اساسي در تعليم و تربيت دارد

    خبرگزاري پانا: وزير آموزش و پرورش گفت: انجمن اوليا و مربيان نقش اساسي در تعليم و تربيت دانش آموزان دارد.

حميدرضا حاجي بابايي در حاشيه نواختن زنگ پيوند اوليا و مربيان اظهار کرد: ساختار جديد انجمن اوليا و مربيان نقش اساسي و كليدي در تعليم و تربيت دانش آموزان دارد.وي آموزش و پرورش را از اركان اساسي تربيت دانست و عنوان کرد: خانواده‌ اصلي ترين ركن تعليم و تربيت در جامعه است و ساختار انجمن اوليا و مربيان رسالت بزرگ اوليا در تربيت دانش آموزان را ساماندهي مي کند.

وزير آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه پيوند خانواده‌ و مدرسه بايد عميق باشد، افزود: در ساختار جديد انجمن هاي اوليا و مربيان مسووليت ها به گونه اي تعريف شده است كه بتواند اين پيوند را هم راستا با اهداف آموزش و پرورش شكل دهد تا برنامه ها به نحو شايسته اي انجام شود.
 
وي با اشاره به برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در ايجاد ارتباط بيشتر بين اوليا و مربيان مدارس، گفت: مهم ترين برنامه براي حضور بيشتر اوليا در مدارس، فعاليت هاي فرهنگي است.
 
وزير آموزش و پرورش  در خصوص واگذاري آموزش پيش دبستاني و مهدكودك‌ ها به آموزش و پرورش، گفت: طبق قانون، كودكان از روزي كه به دنيا مي‌آيند تا 18 سالگي در اختيار آموزش و پرورش هستند و اين مسأله در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در دست بررسي است.
 
وي با تأکيد بر اين که فرآيند تعليم و تربيت بايد در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد، افزود: از اين پس سياستگذاري، برنامه‌ريزي، توليد كتب و محتوا و صدور مجوز فعاليت مهدكودك‌ ها و پيش دبستاني، ازسوي آموزش و پرورش صورت مي گيرد.
 
وي همچنين در خصوص صدور كارت ميزان اذعان داشت: تاكنون حدود 800 هزار كارت از طريق بانك ملي صادر شده است و بسياري از فرهنگيان آن را دريافت و استفاده ‌كرده‌ اند.

حاجي بابايي با اشاره به اينکه اين کارت ها براي اولين بار در اختيار فرهنگيان قرار گرفته است، تصريح کرد: محدوديت هايي مانند مشكل كارت خوان و همچنين محدوديت خريد در اين كارت‌ ها وجود داشت که در حال برطرف شدن است.

وي درخصوص بازنشستگي پيش از موعد فرهنگياني كه داراي مشكلات خاص هستند و در بودجه سنواتي آموزش و پرورش اعتبار جداگانه اي براي آنها پيش بيني نشده است، خاطر نشان كرد: دولت در مصوبه اي اعلام كرده است ارگان ها در صورتي كه بخواهند نيرويي را پيش از موعد بازنشسته كنند، بايد از منابع داخلي اعتبار آن را تأمين كنند و اين در حالي است كه آموزش و پرورش منابع داخلي ندارد.
 
حاجي‌بابايي افزود: در حال حاضر قانون بازنشستگي پيش از موعد فرهنگياني كه داراي سابقه خدمت 25 تا 26 سال هستند، وجود دارد اما به دليل نداشتن اعتبار شرمنده فرهنگيان هستيم زيرا راهي براي انجام خواسته آنها نداريم.
 
وزير آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تا قبل از نهايي شدن برنامه پنجم، بازنشستگي پيش از موعد براي فرهنگيان زن با سابقه 25 سال خدمت كه داراي مشكل خاص باشند، اجرايي مي‌شود.
 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

گفتگوی فارس وریس سازمان مرکزی انجمن اولیاومربیان

گفت‌وگوي فارس با رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان
انجمن اوليا و مربيان مساوي با پول نيست

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان معتقد است كه انجمن اوليا و مربيان مساوي با پول نيست. انجمن اوليا و مربيان حقي براي همه مردم ايران است كه فرزند در مدرسه دارند.


به گزارش خبرگزاري فارس، 24 مهرماه هر سال روز پيوند اوليا و مربيان نامگذاري شده است. ابوالفضل خادميان رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان به پرسشهاي خبرنگار اجتماعي فارس در اين باره پاسخ داده است.

* آقاي خادميان انجمن اوليا و مربيان چه زماني متولد شده است؟

انجمن اوليا و مربيان در سال 1326 در مدرسه متولد شد. در آن زمان تشكيلاتي به نام اداره كل، شهرستان و ستاد نبود اما امروز تشكيلاتي به اين وسعت، شهرستان و منطقه وجود دارد و سال آينده شصتمين سال خود را جشن مي‌گيرد كه برنامه‌‌هايي به اين مناسبت خواهيم داشت.

* چرا تاكنون انجمن اوليا و مربيان ظهور نداشته است؟

اينكه انجمن اوليا و مربيان ممكن است حضور داشته باشد اما ظهور نداشته است يك حرف حقي است. اگر بخواهيم مستنداتي از اين 60 سال به شما ارائه كنيم، نداريم. 33 سال از اين 60 سال به قبل از انقلاب باز مي‌گردد و 27 سال به بعد از انقلاب بر مي‌گردد. در خصوص پيشينه قبلي خيلي اطلاعات ندارم اما در مورد آن چيزي كه به بعد از انقلاب بر مي‌گردد، بايد گفت اساسنامه اول انجمن اوليا و مربيان را شهيد رجايي امضا كرده است كه جزو افتخارات انجمن اوليا و مربيان است. افراد زيادي در انجمن اوليا و مربيان كار كردند و رفتند كه هم اكنون در جاهاي مختلف زيادي تأثير گذار هستند. بيشتر اين افراد هم‌اكنون در دانشگاه‌ها تأثيرگذار هستند.

* چرا ماندگاري مسئولان سابق در انجمن اوليا و مربيان كم بوده است؟

چون واقعا انجمن اوليا و مربيان آنطور كه بايد و شايد تكليف خود را نمي‌دانسته چگونه عمل كند و مسئولان هم نداستند با انجمن چه جوري برخورد كنند تا تكليف و رسالت خود را به معناي واقعي پياده كند.

* پس چرا 60 سال ادامه پيدا كرد؟

به دليل اينكه واقعا به انجمن اوليا و مربيان نياز داشتند. چه قبل و چه بعد از انقلاب اين نياز وجود داشت چون انجمن اوليا و مربيان مساوي با مردم است.

* هميشه بحث انجمن اوليا و مربيان با كمك‌هاي مردمي مطرح مي‌شود، درست است؟

اين يك نگرش منفي در ذهن‌ها در يك موقعيت‌هايي از دوران كاري انجمن اوليا و مربيان است. واقعا اين پديده تاريخي نبايد در ذهن مردم هنوز ساري و جاري باشد. انجمن اوليا و مربيان مساوي با پول نيست بلكه مساوي با به خدمت گرفتن مردم در همه ابعاد است. انجمن اوليا و مربيان مساوي با برنامه است البته در همين راستا و در همين مأموريت ممكن است كه يك مدير مدرسه‌اي كم اطلاع باشد و انجمن اوليا و مربيان را اقتصادي بداند كه اين كار بسيار خطرناكي است و قابل قبول هيچكس نيست. هيچ دولتمردي، هيچ وزير آموزش و پرورشي، هيچ مسئولي نمي‌پذيرد كه انجمن اوليا و مربيان فقط يك بعد را دنبال كند و آن هم بعد اقتصادي باشد ما ابعاد كارهاي مختلف انجمن اوليا و مربيان را در نظر مي‌گيريم.

* رسالت انجمن اوليا و مربيان چيست؟

بيبينيد من و شما يك انسان هستيم. چه نيازهايي داريم؟ نيازهاي بدني، روحي، رواني، عاطفي، تغذيه و غيره است. انواع نيازها را من و شما داريم. انجمن اوليا و مربيان آمده اين ابعاد نيازهاي انسان را به كمك مدير مدرسه با خانواده‌ها حل كند. در واقع ما حلقه اتصالي هستيم بين مدرسه كه مربيان ما هستند و اولياي محترمي كه اولياي دانش‌آموزان هستند. ما آمديم بين دو نهاد بسيار بزرگ پيوند ايجاد كنيم. شناسايي نيازهاي حقيقي دانش‌آموز و كمك به حل نيازها و به فعليت رساندن اين نيازها توسط اوليا و مربيان رسالت اول و آخر انجمن اوليا و مربيان است.
خب شما ببينيد در اين مقوله واقعا اقتصاد كجاست؟ ممكن است كه يكي از بعدها اقتصاد باشد اما اگر بگويم شعار انجمن اوليا و مربيان فقط اقتصادي است، همه در مي‌روند. در آن زمان خانواده‌ها مي گويند كه بچه‌هاي ما نيازهاي ديگر دارند. نياز عاطفي، نياز آموزشي، مشكلات يادگيري بايد حل شود. ببينيد اگر يك مدير مدرسه بيايد همه نيازها را روي تابلو بنويسد و آخر آن هم نياز اقتصادي را بنويسد، انصافا شما به عنوان بزرگ يك دانش‌آموز واقعا حاضر نيستيد كه براي رفع آن ابعاد يك پولي دهيد؟
الان ما مدارسي داريم كه اولياي دانش‌آموزان اصرار مي‌كنند كه پول دهند.
يكي از برنامه‌هاي امسال ما تغيير نگرش نسبت به انجمن اوليا و مربيان است. انجمن اوليا و مربيان مساوي با پول نيست. انجمن اوليا و مربيان يك حقي براي همه مردم ايران است كه فرزند در مدرسه دارند. حداقل 5 تا 7 ميليون خانواده ايراني فرزندانشان در مدارس تحصيل مي‌‌كنند. اين حق خانواده ايراني است كه در سرنوشت تحصيلي فرزندشان با مدير مدرسه تعامل برقرار كند. انتخاب شود و به عنوان عضو انجمن اوليا و مربيان در سرنوشت فرزندانشان تأثيرگذار باشد.

* چگونه مي‌توانيم يك انجمن اوليا و مربيان اثربخش داشته باشيم؟

بايد يك مدير مدرسه داشته باشيم كه دراي دو خصوصيت شامل مشاركت‌جو و آگاه باشد. كليد اصلي حل مشكلات مدرسه دست مدير مدرسه است. اگر مديري مشاركت‌جو و آگاه به مسائل باشد، تا والدين به مدرسه وارد شدند نمي‌پرسد كه پول چه شد؟

* با اين وضع تكليف حساب 2020 و پول گرفتن از خانواده‌ها چه مي‌شود؟

بر اساس گفته بعضي از مسئولان آموزش و پرورش، به غير از چند مورد نادر، موردي پيدا نشد كه در زمان ثبت‌نام وجهي از خانواده دانش‌آموزان اخذ شده باشد. انجن اوليا و مربيان نيز با اخذ وجه در زمان ثبت‌نام مخالف است و كمك‌هاي مردمي در زمان طول سال به صورت داوطلبانه است. انجمن اوليا و مربيان براي ادامه كار واقعا نياز به اجرايي كردن برنامه‌ها دارد. ما مدارس كشور را پوشش مي‌دهيم.
* آيا همه مدارس انجمن اوليا و مربيان دارند؟

تمام مدارسي كه شرايط به وجود آمدن در آنها بوده است، انجمن تشكيل شده است. ما گفتيم حتي مدارس داراي 10 دانش‌آموز نيز بايد انجمن اوليا و مربيان داشته باشد.

* پس چرا در بعضي مناطق انجمن اوليا و مربيان در مدارس تشكيل نمي‌شود؟

در بعضي مناطق مردم روحيه مشاركتي را ندارند. در بعضي موارد نيز خانواده‌ها در سرنوشت فرزندشان دخالتي ندارند و معتقدند كه تا 6 سالگي تربيت فرزند در خانه بوده و از آن سال به بعد به مدرسه واگذار مي‌شود. يعني از خودشان سلب مسئوليت مي‌كنند كه با اين تبليغات خوب و اين رشد فرهنگي، اگر نادر كساني نسبت به اين قضيه معتقد باشند، تغيير عقيده مي‌دهند. ولي در مواردي هم خانواده‌ها دوست دارند كه در فعاليت مدرسه مشاركت داشته باشند اما به دليل مشغله كاري يا اقتصادي نمي‌توانند.
به همين دليل در مدارسي شرايط ايجاد وجود دارد اما امكان ايجاد انجمن اوليا و مربيان نيست.

* يعني چند درصد مدارس انجمن اوليا و مربيان دارند؟

نمي‌توان گفت، مختلف است. در سيستان و بلوچستان بالغ بر 60 درصد مدارس انجمن اوليا و مربيان ندارند اما در تهران بالغ بر 95 درصد مدارس انجمن اوليا و مربيان دارند. در همدان آمار دادند كه 94 درصد مدارس انجمن اوليا و مربيان دارند. به طور كلي نزديك 80 درصد مدارس كشور داراي انجمن اوليا و مربيان هستند. البته آمار دقيقي نداريم و در تلاش هستيم كه اين آمارها را تهيه كنيم. در هر حال شاهد رشد خوبي از نظر تعداد انجمن اوليا و مربيان در مدارس هستيم.

* آيا رشد كيفي هم در كنار رشد كمي در انجمن اوليا و مربيان داشتيد؟

به لحاظ كيفيت بايد توقف كنم. چون به همين پول بر مي‌گردد كه حساب 2020 است. اگر انجمن بخواهد كار كيفي انجام دهد با چه چيزي كار كيفي كند.

* آيا انجمن اوليا و مربيان بودجه ندارد؟

سوال اصلي همين است. فلسفه وجودي ايجاد انجمن يعني چي؟ اگر قرار است انجمن مردمي ايجاد شود و دولت پولش را دهد كه نمي‌شود؟ انجمن تشكيل شد و قرار شد كه اوليا آن را حركت دهند. البته بودجه داريم چون نيمي از كار ما دولتي است.
امسال بودجه ما يك ميليارد و 100 ميليون تومان است. دولت داره سهم خودش را مي‌دهد و ما داريم به برنامه‌هايمان تزريق مي‌كنيم.
الان تعداد پست سازماني بخش مركزي ما بيش از 110 پست است كه حقوق آنها را دولت مي‌دهد ولي كار ما در راستاي مردم است.
مستقيما نفع اين سازمان به مردم مي‌رسد.
اگر اين انجمن‌ها در مدرسه ايجاد شود و دولت بخواهد پولشان را دهد، دولت مي‌گويد چرا اين انجمن‌ها در مدرسه ايجاد شود؟ مردم را آورديم كه كمك دولت كنند. جمعيت آموزش و پرورش نسبت به جاهاي ديگر سرسام‌آور است.
ما 5 ميليون اوليا داريم، يك ميليون كارمند در آموزش و پرورش است و 14 ميليون دانش‌آموز داريم يعني يك سوم جمعيت كشور مستقيم و غيرمستقيم در بدنه آموزش و پرورش است. اگر ما از يك جمعيت بزرگتر از خودمان تغذيه نشويم آيا مي‌توانيم حركت كنيم؟

* به همين دليل حساس 2020 تعريف شد؟

حساب 2020 جزئي از گرفتن كمك‌هاي داوطلبانه مردم است. اجزاي ديگري از كمك‌ها وجود دارد. كمك‌هاي فكري، تجهيزاتي، يدي و ... كه قابل وصول بوده و تاكنون هم گرفتيم. به عنوان مثال يكي از اوليا وارد كننده تجهيزات رايانه است. در يك روستا به يك مدرسه يك رايانه كمك مي‌كند يا مثلا يك استاد دانشگاه كه شيوه‌هاي تحقيقي را به طور كامل مي‌داند به منطقه‌اي مي‌رود. در آنجا به دانش‌آموزان شيوه‌هاي تحقيق را ياد مي‌دهد كه اين كمك فكري است. جزئي از كمك‌هاي ما حساب 2020 است كه با رقم و عدد مي‌توان اعلام كرد اما خيلي از كمك‌ها نوع ديگري است.

* كمك مردم سال گذشته چقدر بوده است؟

آمارش را نداريم. چون چيزي توزيع نكرديم. اگر حساب 2020 مي‌داشتيم و قبوضي را چاپ و توزيع مي‌كرديم. الان مي‌توانستيم آماري را ارائه دهيم.

* حساب 2020 كي متوقف شد؟

مجري حساب 2020 انجمن اوليا و مربيان بود. اكثر قريب به اتفاق كمك‌هاي مالي مردم كه قابل وصول بوده به حساب 2020 بوده است.
آخرين سالي كه از حساب 2020 به سازمان انجمن اوليا و مربيان تخصيص يافت در سال 1375 بود كه 320 ميليون تومان بوده است.

* اين حساب 2020 در چه چيزهايي هزينه مي‌شد؟

شوراي عالي آموزش و پرورش شرح وظايفي را براي سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان مشخص كرده است. به عنوان مثال بايد اردوهاي دانش‌آموزي را انجمن اوليا و مربيان مساعدت كند. آيا بودجه مدرسه كفاف برگزاري اردو را مي‌دهد؟
هزينه‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شود. بعضي از اوليا در سبد خانوار ساليانه اعتباري را براي آموزش و ارتقاي فرهنگ فرزندانشان كنار مي‌گذارند. بعضي به اصل 30 قانون اساسي و تحصيل رايگان در اين خصوص اشاره مي‌كنند. اما آيا اصل 30 قانون اساسي در ارتباط با همه مسائل مدرسه گفته رايگان است. يعني اگر كلاس فوق‌برنامه گذاشته شود، اردو برگزار شود باز رايگان است؟
كمك‌هاي به كلاس‌هاي فوق برنامه، توسعه هنرستان‌هاي فني‌و حرفه‌اي و ساماندهي سرويس‌هاي بهداشتي، ساماندهي بوفه‌هاي مدارس از جمله موارد فعاليت‌هاي انجمن اوليا و مربيان است.
وزير سابق آموزش و پرورش مي‌گفت« در يك مدرسه از دانش‌آموزي پرسيدم بهترين روز مدرسه‌ات چه روزي بوده است، گفت روزي كه شير سرويس بهداشتي مدرسه‌ام را باز كردم ديدم آب گرم مي‌آيد آن روز بهترين روز مدرسه من بود.»
ببينيد درست شدن سرويس بهداشتي دانش‌آموز را شاد كرد كه قطعا در رشد تحصيلي وي نيز موثر است. پس اگر حساب 2020 احيا شود پول آن در جهت ابعاد مختلف نيازهاي دانش‌آموزان در مدرسه صرف خواهد شد. البته كنار اين ما گفتيم بايد درصدي از اين پول را بايد به آموزش خانواده اختصاص داده شود تا امر تربيت از خانه به مدرسه هم‌سو شود.

* حرف آخر

خانواده‌ها مطمئن باشند كه انجمن اوليا و مربيان مساوي پول نيست!

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

آموزش تصویری نماز

آموزش تصویری  نماز

قابل استفاده همکاران فرهنگی  خاصه مربیان محترم پرورشی

جهت آموزش به دانش آموزان

تکبيرة الاحرام

“نماز” با گفتن “الله اکبر” آغاز مي شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز به معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست.
اعلام بزرگي پروردگار و دوري جستن از تمام قدرتهاي دروغين است.
با اين تکبير به حريم نماز وارد مي شويم و برخي کارها بر ما حرام مي شود.
هنگامي که نماز را شروع مي کنيم بايد متوجه باشيم که چه نمازي را مي خوانيم؛ مثلا نماز ظهر است يا عصر و آن را تنها براي اطاعت فرمان خداوند بجا آوريم که اين همان “نيت” است و از اجزاي اصلي نماز به شمار مي آيد.
از آغاز تا پايان نماز بايد از اين کارها که نماز را باطل مي کند بپرهيزيم:
1- خوردن و آشاميدن.
2- روي از قبله برگرداندن.
3- سخن گفتن.
4- خنديدن.
5- گريستن.
6- بهم زدن صورت نماز. مثل راه رفتن.
7- کم يا زياد کردن اجزاي اصلي نماز؛ مانند رکوع.
هنگام گفتن “الله اکبر” مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببريم.


قرائت
پس از گفتن “الله اکبر” سوره حمد را مي خوانيم:
بسم الله الرحمن الرحيم
(الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ)

قرائت
پس از سوره حمد، يک سوره ديگر از قرآن را مي خوانيم به عنوان نمونه، مي توان سوره توحيد را خواند:
سوره توحيد
بسم الله الرحمن الرحيم
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ )

پسرها و مردان بايد نماز صبح و مغرب و عشا، حمد و سوره را (در رکعت اول و دوم) بلند بخوانند ولي دخترها وبانوان، اگر نا محرم صداي آنان را نشنوند مي توانند بلند بخوانند و در نماز ظهر عصر همه بايد حمد وسوره را آهسته بخوانند.
انسان بايد نماز را ياد بگيرد که غلط نخواند و کسي که اصلا نمي تواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد هر طور که مي تواند بخواند و بهتر آن است که نماز را به جماعت بجا آورد.
رکوع

پس از تمام شدن حمد وسوره سر به رکوع خم مي کنيم و دستها را به زانوها مي گذاريم و مي گوييم:
“سبحان ربي العظيم وبحمده”
و يا مي گوييم: “سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله”
سجده

سپس سر از رکوع برداشته (مي ايستيم) و آنگاه به سجده مي رويم و هفت عضو بدن؛ يعني پيشاني، کف دو دست، سر زانوها و نوک انگشتان بزرگ پا را بر زمين گذاشته و مي گوييم:
“سبحان ربي الاعلي وبحمده”
يا “سبحان الله” را سه مرتبه تکرار مي کنيم.
در سجده نماز، بايد پيشاني را روي خاک يا سنگ يا چيزهاي ديگري از زمين بگذاريم.
سجده بر چيزهايي که از زمين مي رويد و براي خوراک و پوشاک انسان مصرف نمي شود نيز صحيح است.
مهر نماز که بيشتر در بين ما معمول است، در حقيقت قطعه خاک پاکيزه اي است که نمازگزار همراه خود دارد تا براي سجده، پيشاني را روي آن بگذارد.

سجده دوم
پس از سجده اول ، مي نشينيم و بار ديگر به سجده رفته و سجده دوم را مانند سجده اول بجا مي آوريم.
با تمام شدن سجده دوم، يک رکعت نماز به پايان مي رسد؛ يعني تا بدينجا، رکعت اول نماز را خوانده ايم، بنابراين بطور خلاصه، رکعت اول نماز عبارت است از:
1- تکبيره الاحرام (گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز).
2- قرائت (خواندن حمد و سوره).
3- رکوع و ذکر آن.
4- دو سجده و ذکر آنها.

رکعت دوم

پس از تمام شدن رکعت اول نماز، بدون آن که صورت نماز به هم بخورد و يا فاصله اي ايجاد شود، از جا برخاسته، بار ديگر مي ايستيم و حمد و سوره را به همان ترتيبي که در رکعت اول نماز گفته شد، مي خوانيم.

قنوت
در رکعت دوم نمازهاي روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رکوع، مستحب است، دستها را روبروي صورت گرفته ودعايي بخوانيم؛ اين عمل را “قنوت” گويند.
در قنوت مي توان اين دعا را خواند:
“ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسن وقنا عذاب النار”
پيامبر خدا (ص) فرمود: “کسي که قنوت نمازش طولاني تر باشد، حسابرسي او در روز قيامت راحت تر است”. پس از قنوت، رکوع وسجده ها را مانند رکعت اول بجا مي آوريم.

تشهد

در رکعت دوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دوم بايد در حالي که رو به قبله نشسته ايم “تشهد” بخوانيم؛
يعني بگوييم:
“اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل علي محمد وال محمد”

سلام
تا اينجا رکعت دوم نماز هم تمام مي شود و اگر نماز دو رکعتي باشد؛ مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گفتن سلام، نماز را تمام مي کنيم؛ يعني مي گوييم:
السلام عليک ايها النبي ورحمة الله وبرکاته
السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
اکنون نماز صبح را فرا گرفتيم و چنانچه نمازي که مي خوانيم سه رکعتي يا چهار رکعتي باشد، بايد در رکعت دوم، بعد از خواندن تشهد، بدون آن که سلام نماز را بگوييم، بايستيم و رکعت سوم نماز را بخوانيم.

رکعت سوم
رکعت سوم نماز هم مانند رکعت دوم است، با اين تفاوت که در رکعت دوم بايد با حمد و سوره بخوانيم، ولي در رکعت سوم، سوره و قنوت ندارد و فقط “حمد” را مي خوانيم و يا به جاي حمد، سه مرتبه مي گوييم:
“سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ واللهُ اکبرُ”
پس اگز نماز مغرب مي خوانيم، بايد بعد از سجده دوم (در رکعت سوم) تشهد بخوانيم وبا سلام، نماز را پايان دهيم.

رکعت چهارم
اگر نمازي که مي خوانيم چهار رکعتي باشد؛ يعني: نماز ظهر يا عصر يا عشا؛ پس از سجده ها (در رکعت سوم) بدون آن که تشهد يا سلام را بخوانيم، مي ايستيم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام مي دهيم و در پايان نماز؛ يعني پس از سجده دوم مي نشينيم و تشهد و سلام را مي خوانيم و نماز را تمام مي کنيم.

خلاصه نماز
اکنون که چگونگي نمازهاي روزانه بيان شد، ياد آوري اين نکته لازم است که؛ آنچه در نماز خوانده مي شود و ياد گرفتن آنها لازم است، تنها بيست جمله مي باشد، پس يادگيري نماز را دشوار ندانيم، و اين دستور زندگي ساز اسلام را کوچک نشماريم بلکه با چند ساعت صرف و چند مرتبه تکرار اين جملات، به آساني مي توان نماز را فراگرفت. براي توجه بيشتر، با حذف جمله هاي تکراري، بيست جمله واجب نماز را ياد آور مي شويم:

1- “اللهُ اَکبَر”
2- بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
3- الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
4- الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
5- مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
6- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
7- اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
8- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
9- غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
10- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
11- اللَّهُ الصَّمَدُ
12- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
13- وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
14- سُبحانَ ربٌي العظيمِ وَبحمدهِ
15- سُبحانَ ربٌي الاعلي وَبحمدهِ
16- اشهَدُ اَن لا اِلهَ الا اللهُ وَحدهُ لا شريکَ لَهُ
17- واشهدُ انٌ محمداً عبدُهُ ورَسُولُهُ
18- اللهُمٌ صَلٌ علي محمٌَدٍ والِ مُحمٌد
19- سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ واللهُ اکبرُ
20- السٌلامُ عَليکُم ورحمة اللهِ وبرکاتُهُ

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

آخرین خبرتکمیلی درباره مجتمعهای آموزشی وپرورشی

آخرين خبر تكميلي پيرامون مجتمع‌هاي آموزشي پرورشي

برگرفته ازنشریه نگاه

به گزارش دبيرخانه طرح ترنم ولايت (مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي) در وزارت آموزش و پرورش با تلاش و پي‌گيري‌هاي به عمل آمده در سطح ادارات كل آموزش و پرورش كشور براساس آمار موجود در سال تحصيلي جديد بيش از دو ميليون و هفتصد و نودهزار دانش‌آموز روستايي تحت پوشش اين طرح خواهند رفت كه رقم جامعه تحت پوشش بيش از 93 درصد دانش‌آموز روستايي را نشان مي‌دهد بر همين اساس در سطح كشور بيش از هشت هزار مجتمع آموزشي و پرورشي تشكيل گرديده است و مقدمات شروع مطلوب فعاليت‌هاي آنها از ابتداي سال تحصيلي جديد در حال حاضر فراهم شدن است.

در اين طرح به ترتيب استان‌هاي خراسان رضوي، فارس و سيستان و بلوچستان بيشترين سهم دانش‌آموز تحت پوشش را به خود اختصاص داده‌اند و شهر تهران، استان‌هاي قم و سمنان نيز به نسبت كمترين دانش‌آموز روستايي كشور را در قالب اين طرح تحت پوشش دارند.

قابل ذكر است طرح تشكيل مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي از برنامه‌هاي جديد وزارت آموزش وپرورش در راستاي جلوگيري از حذف مدارس كم جمعيت و توسعه عدالت آموزشي در سطح روستاها به شمار مي‌رود در اين طرح با افزايش اختيارات مديران و مسووليت‌پذيري بيشتر ايشان سهم مشاركت كاركنان در اداره مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي ارتقا خواهد يافت.

همچنين دبيرخانه اجرايي اين طرح مستقر در معاونت آموزش متوسطه پاسخگوي سوالات و ابهامات همكاران گرامي و ساير مراجعين عزيز در اين رابطه مي‌باشند سايت دفتر آموزش متوسطه نظري نيز در اين زمينه به نشاني‌هاي ذيل پاسخگوي عزيزان خواهد بود.

  www.dnp.medu.ir Website:

Email:    dnp@medu.ir

*****

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

مقاله درباره تربیت بدنی وورزش

توسعه ورزش در مدارس

روزتربیت بدنی را گرامی می داریم

 عقل سالم دربدن سالم است.پیامبر(ص)

شايد يكي از برنامه‌هاي مطرح در برنامه‌ پنجم توسعه كشور توسعه ورزش در مدارس باشد كه به صورت صريح و روشن مطرح گرديده ولي تا تحقق حداكثري در آموزش و پرورش بايد راه‌هاي طولاني را طي كرد و همت‌هاي بلندي را صرف كرد. با تغيير و تحولات گسترده در سطح وزارت آموزش و پرورش و انتصاب يكي از از مسوولين رده بالاي ورزش كشور به سمت قائم مقام وزير در امور ورزش اين اميد مي‌رود كه بحث توسعه ورزش در مدارس با جديت و تلاش مضاعف پيگيري شده تا رسيدن به اهداف نوين آمورشي و پرورشي آسان‌تر و سريع‌تر صورت بگيرد. زيرا ايران مترقي و توسعه يافته در تمامي زمينه‌ها به جوانان قدرتمند و با نشاط و پر تلاش نيازمند است تا نسل فرداي ايران اسلامي شاداب، سرزنده و تندرست باشد. با توسعه ورزش در مدارس كه از جمله الزامات دولت محترم و خدمتگزار جمهوري اسلامي ايران است مي‌تواند داراي سه كاركرد مثبت باشد.

الف. با توسعه ورزش مي‌توان به توسعه پايدار رسيد. بسياري از كشورهاي پيشرفته من جمله آلمان، ايتاليا، فرانسه و... به اين مهم رسيده‌اند.

ب. تعامل اجتماعي و يادگيري قوانين اجتماعي از ثمرات ورزش است.

ج. ورزش در ساختن شخصيت عاطفي نقش بسزايي دارد. بسياري از معضلات رفتاري از عدم پويايي به وجود مي‌آيد و شايد به خاطر همين كاركرد مثبت ورزش است كه بسياري از كارشناسان تعليم و تربيت و جامعه‌شناسان از ورزش به نام تربيت بدون كلام ياد مي‌كنند.

با توسعه ورزش در مدارس كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بدان تأكيد شده‌ بايد امكان و فرصت لازم براي رشد تربيت‌بدني به آموزش و پرورش و مدارس داده شود زيرا بسياري از قهرمانان ملي از دل همين مسابقات آموزشگاهي بيرون مي‌آيند و در اين راستا مربيان ورزش و دبيران زحمتكش تربيت‌بدني در آموزش و پرورش قصد دارند دانش‌آموزان را به مسير خوشبختي، سعادت و تقويت جسماني و فكري سوق و هدايت نمايند. با گسيل كردن امكانات و تجهيزات جديد ورزشي مي‌توان در مدارس به خلاقيت رسيد. به نظر حقير ارتقا ساعت ورزش در مدارس شايد مسكني باشد بر دردهاي عميق تربيت‌بدني در مدارس ولي در دراز مدت به هيچ عنوان كارگشا و چاره‌ساز نخواهد بود. بسياري از مسايل كليدي و مهم از جمله: مشكل قامتي، تغذيه نامناسب، عدم رغبت دانش‌آموزان به امر ورزش مخصوصاً ورزش‌هاي بومي و محلي و... بايد در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ گردد. برگزاري مسابقات منظم به منظور كيفيت افزايي و بالا رفتن بهره‌وري، تعامل سازنده با اداره تربيت‌بدني استان‌ها با كارشناسان تربيت‌بدني اداره آموزش و پرورش مناطق كه اين مهم صورت مي‌گيرد، برگزاري دوره‌ ورزش صبحگاهي در مدارس با هماهنگي قبلي، شناسايي مدارس مستعد در زمينه‌هاي مختلف ورزشي به عنوان قطب ورزشي، ايجاد ايستگاه‌ سلامتي در مدارس هدف و پرجمعيت راهكاري براي توسعه ورزش در مدارس. در پايان اميد است به توجه به شعار سال همت مضاعف و كار مضاعف آينده‌سازان اين مرز و بوم از سلامتي روحي و جسمي بيشتري برخوردار  باشند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

گزارش جدیدخبرگزاری مهرازیارانه ها

گزارش جدیدخبرگزاری مهر از یارانه‌ها/
تامین اعتبار 5 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی/ اصلاح قیمتها؛ اواخر آبان
دولت نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توزیع یارانه نقدی میان 60 میلیون و 500 هزار ایرانی در فاز اول تامین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در سفر استانی خود به استان اردبیل از واریز یارانه نقدی به حساب خانوار از سه شنبه هفته جاری مصادف با ولادت امام رضا (ع) خبر داده است.

براساس اعلام مسئولان دولتی، یارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه واریز خواهد شد که در روز اول - فردا سه شنبه - واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی انجام می شود.

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است که در فاز اول 60 میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. البته یارانه نقدی واریزی تا زمان آغاز اصلاح قیمتها قابل برداشت نخواهد بود ولی مردم می توانند از بانکها موجودی این مبلغ را بگیرند.

برهمین اساس، اگر رقم 81 هزار تومان را در 60 میلیون و 500 هزار نفر مشمولان دریافت یارانه نقدی ضرب کنیم، رقم نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان حاصل می شود.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

همچنین براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قیمتهای انرژی در سالجاری 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نیمی از آن سهم مردم خواهد بود.

بدین ترتیب احتمالا دولت اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی سهم مردم از محل اصلاح قیمتها را برای مدت چهار ماه در سالجاری( واریز هر دو ماه یک‌بار ) در نظر گرفته است. در فاز اول، مسئولان دولتی رسما اعلام کرده اند که 81 هزار تومان یارانه نقدی برای هر فرد به صورت علی الحساب واریز می شود.

به گزارش مهر، مقامات ارشد اقتصادی کشور در یک ماهه اخیر چندین بار تاکید کرده اند که یارانه نقدی واریزی به حساب مردم دو ماهه خواهد بود.

در این میان، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: 10.5 میلیون اقشار آسیب پذیر از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد. البته مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در گفتگوهای قبلی خود تاکید کرده بود که یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر 10 درصد بیشتر از سایر اقشار خواهد بود.

برهمین اساس، یارانه نقدی هر ایرانی ماهیانه 40500 تومان و اقشار آسیب پذیر 44 هزار تومان خواهد بود. در عین حال، به نظر می رسد دولت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در نیمه دوم آبان ماه - احتمالا اواخر آبان - اجرایی خواهد کرد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

رویکردقرآنی آموزش وپرورش دردوره ابتدایی

رويكرد قرآني اولويت آموزش و پرورش در دوره ابتدايي است
معاون آموزش ابتدايي وزيرآموزش و پرورش:

معاون آموزش ابتدايي وزيرآموزش و پرورش گفت: رويكرد قرآني اولويت مهم اين وزارتخانه براي دانش آموزان پيش دبستاني و دوره ابتدايي است.
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايرنا،فاطمه قربان روز يكشنبه در حاشيه نواختن زنگ پيوند اوليا و مربيان مدارس در همدان در گفت : تاسيس و راه اندازي 10 هزار مدرسه قرآني براي دانش آموزان همه مقاطع كه بخشي از آن براي دوره ابتدايي است از جمله برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش است.
وي اضافه كرد: دانش آموزان از طريق قرآن و آموزه هاي ديني بايد بعنوان يك انسان كامل پرورش يابند تا در بخش هاي ديگر موفق عمل كنند.
قربان اظهار داشت: دانش آموزان ابتدايي بايد احترام، مشاركت، همكاري و كار گروهي را آموزش ببينند و تربيت شوند تا فرد موفق و مهمي براي جامعه باشند.
معاون آموزش ابتدايي وزيرآموزش و پرورش با بيان اهميت پيوند اوليا و مربيان گفت: ارتقا كارشناسان انجمن اوليا و مربيان به رييس گروه يكي از برنامه هاي مهم وزارتخانه در راستاي توجه به انجمن هاي اوليا و مربيان است.
وي افزود: در سند ملي آموزش و پرورش كه پس از22 سال درحال بررسي و نوشتن است نگاه ويژه اي به نقش تربيتي خانواده و انجمن هاي اوليا و مربيان شده است .
قربان اظهار داشت: نقش خانواده ها در رشد و پيشرفت دانش آموزان انكار ناپذير است و امروزه حضور خانواده ها در مدارس بسيار پررنگ است و در سند ملي آموزش و پرورش حضور نماينده انجمن اوليا و مربيان در شوراها بصورت ويژه مورد بررسي قرار گرفته است.
معاون آموزش ابتدايي وزيرآموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش زماني مي تواند موفق عمل كند كه با همكاري اوليا براي دانش آموزان برنامه ريزي كرده و آن را اجرايي كند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

السلام علیک یا ضامن آهو

السلام علیک یا ضامن آهو

عاشقان عیدتان مبارکباد

میلاد امام هشتم برشیعیان وپیروان مکتب تشیع مبارک باد

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

چهل حدیث ازامام رضا

چهل حدیث از امام رضا (علیه السلام)

1- بهترين و ارزنده ترين خصلت ها : انجام کارهاي نيک، فرياد رسي بيچارگان و بر آوردن آرزوي آرزومندان است.[1]

2- از بخششي که زيان آن براي تو بيش از سودي است که به برادرانت ميرسد خودداري کن.[2]

3- ايمان عبارت است از : اقرار به زبان ،‌شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح [3]
۴- بالاترين درجه عقل خودشناسي است [4]

۵- آن کس که براي رضاي الله کسي را به برادري گزيند خانه اي را در بهشت بدست آورده است . [5]

6-بهترين ثروت شخص و برترين اندوخته اش صدقه است [6]

7- خوش خلقي دو گونه است : فطري و اختياري ولي صاحب خلق خوش اختياري برتر است[7]

8- شکيبايي بر بلا زيبا و پسنديده است ولي برتر از آن صبر در برابر محّرمات است [۸]
9- سرآمد طاعت الله تعالي صبر و رضاست [9]

10- عبادت به زيادي نماز و روزه نيست بلکه به انديشيدن در امر پروردگار متعال است [10]

11- با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتياط کن و با عموم مردم گشاده رو باش [11]

12- در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارايي خود مي خرد و آزاد مي‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمي خرد . [12]

13- بي اعتنايي به دارايي مردم ، بهتر از بذل و بخشش است [13]

14- ياري کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است [14]

15- بهترين مال و ثروت آن است که وسيله حفظ آبروي انسان شود . [15]

16-براي کودک شيري بهتر از شير مادرش نيست [16] 

17- آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد کسي را که به او گمان بد برده است ملامت کند. [17]

1۸- کسي که بيدادگري پيشه کند ، از عقوبت ايمن نخواهد ماند . [18]

19- کسي که بخواهد بي نيازترين مردم باشد ، بايد به آنچه نزد الله تعالي است اطمينان داشته باشد . [19]

20- آن که در راه حق صبر کند ، الله تعالي بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد . [20]

21- هر که خوش دارد که عمرش طولاني و روزي اش افزون شود صله رحم به جاي آورد .[21]

22- کسي که اندوهي از دل مومن بزدايد ، الله تعالي در روز قيامت اندوه را از دل او برطرف نمايد [22]

23- خوشبو ساختن خود از اخلاق انبيا عليهم السلام است پاکيزگي از اخلاق انبيا عليهم السلام است . [23]

24- پيمان شکن از حوادث ناگوار در امان نباشد . [24]

25- هر گاه دانشمندان ، علم و حکمت را به غير اهلش عرضه کنند آن را تباه کرده اند [25]  

26- از حقوق ميهمان آن است که او را تا د رمنزل همراهي کني [26]

27- حقيقت ايمان : انجام واجبات و دوري از محرمات است . [27]

28- در ترازوي اعمال ، هيچ چيز گرانسنگ تر از اخلاق نيکو نيست . [28]

29- خاموشي دري از درهاي حکمت است . [29]

30- دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهل او [30]

31- الله متعال عمل بنده اي را که انديشه بدي نسبت به مومني در دل داشته باشد نمي‌پذيرد . [31]

32- از حرص و حسد بپرهيزيد زيرا اين دو خصلت موجب هلاک امت هاي پيشين شده است.[32]

33- سروران مردم ، در دنيا بخشندگانند و در آخرت پرهيزگاران . [33]
34- بر حق شکيبا باشيد ، اگر چه تلخ و ناگوار باشد . [34]

35- هيچ پارسايي سودمند تر از دوري از گناهان و خودداري از آزار مومن نيست . [35]

36- کسي که مي‌خواهد عزيز ترين مردم باشد بايد در نهان و آشکار تقواي الهي را پيشه سازد.[36]

37- عقل موهبتي است الهي ، ولي ادب با کوشش و رنج حاصل مي‌شود . [37]

38- تدبير قبل از عمل ، تو را از پشيماني در امان مي‌دارد [38]

39- تفکر آئينه توست ، که بدي ها و خوبي هايت را به تو نشان مي دهد . [39]

40- هديه، کينه ها را از دلها ميزدايد . [40]

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

چهل حديث منتخب گهربار از امام رضا (علیه السلام)

چهل حديث منتخب گهربار از امام رضا (علیه السلام)


قال الامام علىّ بن موسى الرّضا صلوات اللّه و سلامه عليه :
1 مَنْ زارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه السلام بِشَطِّ الْفُراتِ، كانَ كَمَنْ زارَاللّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.(۱)
ترجمه :
فرمود: هر مؤ منى كه قبر امام حسين عليه السلام را كنار شطّ فرات در كربلاء زيارت كند همانند كسى است كه خداوند متعال را بر فراز عرش زيارت كرده باشد.


2 كَتَبَ عليه السلام : اءبْلِغْ شيعَتى : إ نَّ زِيارَتى تَعْدِلُ عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اءلْفَ حَجَّةٍ، فَقُلْتُ لاِ بى جَعْفَرٍ عليه السلام : اءلْفُ حَجَّةٍ؟!
قالَ: إ ى وَاللّهُ، وَ اءلْفُ اءلْفِ حَجَّةٍ، لِمَنْ زارَهُ عارِفا بِحَقِّهِ.(۲)
ترجمه :
به يكى از دوستانش نوشت : به ديگر دوستان و علاقمندان ما بگو: ثواب زيارت قبر من معادل است با يك هزار حجّ.
راوى گويد: به امام جواد عليه السلام عرض كردم : هزار حجّ براى ثواب زيارت پدرت مى باشد؟!
فرمود: بلى ، هر كه پدرم را با معرفت در حقّش زيارت نمايد، هزار هزار يعنى يك ميليون حجّ ثواب زيارتش مى باشد.


3 قالَ عليه السلام : اءوَّلُ ما يُحاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، الصَّلاةُ، فَإ نْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلاةُ صَحَّ ماسِواها، وَ إ نْ رُدَّتْ رُدَّ ماسِواها.(۳)
ترجمه :
فرمود: اوّلين عملى كه از انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مى گيرد نماز است ، چنانچه صحيح و مقبول واقع شود، بقيه اعمال و عبادات نيز قبول مى گردد وگرنه مردود خواهد شد.


4 قالَ عليه السلام : لِلصَّلاةِ اءرْبَعَةُ آلاف بابٍ.(۴)
ترجمه :
فرمود: نماز داراى چهار هزار جزء و شرط مى باشد.


5 قالَ عليه السلام : الصَّلاةُ قُرْبانُ كُلِّ تَقىٍّ.(۵)
ترجمه :
فرمود: نماز، هر شخص باتقوا و پرهيزكارى را - به خداوند متعال - نزديك كننده است .


6 قالَ عليه السلام : يُؤْخَذُالْغُلامُ بِالصَّلاةِ وَهُوَابْنُ سَبْعِ سِنينَ.(۶)
ترجمه :
فرمود: پسران بايد در سنين هفت سالگى به نماز وادار شوند.
7 قالَ عليه السلام : فَرَضَاللّهُ عَلَى النِّساءِ فِى الْوُضُوءِ اءنْ تَبْدَءَالْمَرْئَةُ بِباطِنِ ذِراعِها وَالرَّجُلُ بِظاهِرِالذِّراعِ.(7)
ترجمه :
فرمود: خداوند در وضو بر زنان لازم دانسته است كه از جلوى آرنج دست ، آب بريزند و مردان از پشت آرنج . (اين عمل از نظر فتواى مراجع تقليد مستحبّ مى باشد).


8 قالَ عليه السلام : رَحِمَاللّهُ عَبْدا اءحْيى اءمْرَنا، قيلَ: كَيْفَ يُحْيى اءمْرَكُمْ؟ قالَ عليه السلام : يَتَعَلَّمُ عُلُومَنا وَيُعَلِّمُها النّاسَ.(۸)
ترجمه :
فرمود: رحمت خدا بر كسى باد كه اءمر ما را زنده نمايد، سؤ ال شد: چگونه ؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گيرد و به ديگران بياموزد.


9 قالَ عليه السلام : لَتَاءمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اَوْلَيَسْتَعْمِلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرارُكُمْ، فَيَدْعُو خِيارُكُمْ فَلا يُسْتَجابُ لَهُمْ.(۹)
ترجمه :
فرمود: بايد هر يك از شماها امر به معروف و نهى از منكر نمائيد، وگرنه شرورترين افراد بر شما تسلّط يافته و آنچه كه خوبانِ شما، دعا و نفرين كنند مستجاب نخواهد شد.


10 قالَ عليه السلام : مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى مايُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، فَلْيَكْثُرْ مِنْ الصَّلوةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، فَإ نَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْما.(۱۰)
ترجمه :
فرمود: كسى كه توان جبران گناهانش را ندارد، زياد بر حضرت محمّد و اهل بيتش عليهم السلام صلوات و درود فرستد، كه همانا گناهانش اگر حقّ الناس نباشد محو و نابود گردد.


11 قالَ عليه السلام : الصَّلوةُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ التَّسْبيحَ وَالتَّهْليلَ وَالتَّكْبيرَ.(۱۱)
ترجمه :
فرمود: فرستادن صلوات و تحيّت بر حضرت محمّد و اهل بيت آن حضرت عليهم السلام در پيشگاه خداوند متعال ، پاداش گفتن (سبحان اللّه ، لا إ له إ لاّاللّه ، اللّه اكبر) را دارد.


12 قالَ عليه السلام : لَوْخَلَتِ الاْ رْض طَرْفَةَ عَيْنٍ مِنْ حُجَّةٍ لَساخَتْ بِاءهْلِها.(۱۲)
ترجمه :
فرمود: چنانچه زمين لحظه اى خالى از حجّت خداوند باشد، اهل خود را در خود فرو مى برد.


13 قالَ عليه السلام : عَلَيْكُمْ بِسِلاحِ الاْ نْبياءِ، فَقيلَ لَهُ: وَ ما سِلاحُ الاْ نْبِياءِ؟ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه ! فَقالَ عليه السلام : الدُّعاءُ.(۱۳)
ترجمه :
فرمود: بر شما باد به كارگيرى سلاح پيامبران ، به حضرت گفته شد: سلاح پيغمبران عليهم السلام چيست ؟
در جواب فرمود: توجّه به خداوند متعال ؛ و دعا كردن و از او كمك خواستن مى باشد.


14 قالَ عليه السلام : صاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَلى عَيالِهِ.(۱۴)
ترجمه :
فرمود: هر كه به هر مقدارى كه در توانش مى باشد، بايد براى اهل منزل خود انفاق و خرج كند.


15 قالَ عليه السلام : المَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَلِلْكافِرِ تَعْذيبٌ وَ لَعْنَةٌ، وَ إ نَّ الْمَرَضَ لايَزالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتّى لايَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.(۱۵)
ترجمه :
فرمود: مريضى ، براى مؤ من سبب رحمت و آمرزش گناهانش مى باشد و براى كافر عذاب و لعنت خواهد بود.
سپس افزود: مريضى ، هميشه همراه مؤ من است تا آن كه از گناهانش چيزى باقى نماند و پس از مرگ آسوده و راحت باشد.


16 قالَ عليه السلام : إ ذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلا يَدَعْ اءنْ يَاءكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئا، فَإ نَّهُ اءهْدَءُ لِنَوْمِهِ، وَ اءطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ.(۱۶)
ترجمه :
فرمود: وقتى كه مرد به مرحله پيرى و كهولت سنّ برسد، حتما هنگام شب قبل از خوابيدن مقدارى غذا تناول كند كه براى آسودگى خواب مفيد است ، همچنين براى هم خوابى و زناشوئى سودمند خواهد بود.


17 قالَ عليه السلام : إ نَّما يُرادُ مِنَ الاْ مامِ قِسْطُهُ وَ عَدْلُهُ، إ ذا قالَ صَدَقَ، وَ إ ذا حَكَمَ عَدَلَ، وَ إ ذا وَعَدَ اءنْجَزَ.(۱۷)
ترجمه :
فرمود: همانا از امام و راهنماى جامعه ، مساوات و عدالت خواسته شده است كه در سخنان صادق ، در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هايش وفا نمايد.


18 قالَ عليه السلام : لايُجْمَعُ الْمالُ إ لاّ بِخَمْسِ خِصالٍ: بِبُخْلٍ شَديدٍ، وَ اءمَلٍ طَويلٍ، وَ حِرصٍ غالِبٍ، وَ قَطيعَةِ الرَّحِمِ، وَ إ يثارِ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ.(۱۸)
ترجمه :
فرمود: ثروت ، انباشته نمى گردد مگر با يكى از پنج خصلت :
بخيل بودن ، آرزوى طول و دراز داشتن ، حريص بر دنيا بودن ، قطع صله رحم كردن ، آخرت را فداى دنيا كردن .


19 قالَ عليه السلام : لَوْ اءنَّ النّاسَ قَصَّرَوا فِى الطَّعامِ، لاَسْتَقامَتْ اءبْدانُهُمْ.(۱۹)
ترجمه :
فرمود: چنانچه مردم خوراك خويش را كم كنند و پرخورى ننمايند، بدن هاى آن ها دچار امراض مختلف نمى شود.


20 قالَ عليه السلام : مَنْ خَرَجَ فى حاجَةٍ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِماءِالْوَرْدِ لَمْ يَرْهَقْ وَجْهُهُ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ.(۲۰)
ترجمه :
فرمود: هركس هنگام خروج از منزل براى حوايج زندگى خود، صورت خويش را با گلاب خوشبو و معطّر نمايد، دچار ذلّت و خوارى نخواهد شد.


21 قالَ عليه السلام : إ نَّ فِى الْهِنْدِباءِ شِفاءٌ مِنْ اءلْفِ داءٍ، ما مِنْ داءٍ فى جَوْفِ الاْ نْسانِ إ لاّ قَمَعهُ الْهِنْدِباءُ.(۲۱)
ترجمه :
فرمود: گياه كاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، كاسنى هر نوع مرضى را در درون انسان ريشه كن مى نمايد.


22 قالَ عليه السلام : السَّخيُّ يَاءكُلُ طَعامَ النّاسِ لِيَاءكُلُوا مِنْ طَعامِهِ، وَالْبَخيلُ لايَاءكُلُ طَعامَ النّاسِ لِكَيْلايَاءكُلُوا مِنْ طَعامِهِ.(۲۲)
ترجمه :
فرمود: افراد سخاوتمند از خوراك ديگران استفاده مى كنند تا ديگران هم از امكانات ايشان بهره گيرند و استفاده كنند؛ وليكن افراد بخيل از غذاى ديگران نمى خورند تا آن ها هم از غذاى ايشان نخورند.


23 قالَ عليه السلام : شيعَتُناالمُسَّلِمُونَ لاِ مْرِنا، الْآخِذُونَ بِقَوْلِنا، الْمُخالِفُونَ لاِ عْدائِنا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ فَلَيْسَ مِنّا.(۲۳)
ترجمه :
فرمود: شيعيان ما كسانى هستند كه تسليم امر و نهى ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زندگى در عمل و گفتار خود قرار دهند، مخالف دشمنان ما باشند و هر كه چنين نباشد از ما نيست .


24 قالَ عليه السلام مَنْ تَذَكَّرَ مُصابَنا، فَبَكى وَ اءبْكى لَمْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِى الْعُيُونُ، وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسا يُحْيى فيهِ اءمْرُنا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.(۲۴)
ترجمه :
فرمود: هر كه مصائب ما اهل بيت عصمت و طهارت را يادآور شود و گريه كند يا ديگرى را بگرياند، روزى كه همه گريان باشند او نخواهد گريست ، و هر كه در مجلسى بنشيند كه علوم و فضائل ما گفته شود هميشه زنده دل خواهد بود.


25 قالَ عليه السلام : الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعينَ حَسَنَةٍ، وَالْمُذيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ.(۲۵)
ترجمه :
فرمود: انجام دادن حسنه و كار نيك به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشكار ساختن گناه و خطا موجب خوارى و پستى مى گردد و پوشاندن و آشكار نكردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود.


26 اءنَّهُ سُئِلَ مَا الْعَقْلُ؟ فَقالَ عليه السلام : التَّجَرُّعُ لِلْغُصَّةِ، وَ مُداهَنَةُ الاْ عْداءِ، وَ مُداراةُ الاْ صْدِقاءِ.(۲۶)
از امام رضا عليه السلام سؤ ال شد كه عقل و هوشيارى چگونه است ؟
ترجمه :
حضرت در جواب فرمود: تحمّل مشكلات و ناملايمات ، زيرك بودن و حركات دشمن را زير نظر داشتن ، مدارا كردن با دوستان مى باشد - كه اختلاف نظرها سبب فتنه و آشوب نشود -.


27 قالَ عليه السلام : مابَعَثَ اللّهُ نَبيّا إ لاّ بِتَحْريمِ الْخَمْرِ، وَ اءنْ يُقِرَّ بِاءنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مايَشاءُ.(۲۷)
ترجمه :
فرمود: خداوند هيچ پيغمبرى را نفرستاده مگر آن كه در شريعت او شراب و مُسكرات حرام بوده است ، همچنين هر يك از پيامبران معتقد بودند كه خداوند هر آنچه را اراده كند انجام مى دهد.


28 قالَ عليه السلام : لاتَتْرُكُوا الطّيبَ فى كُلِّ يَوْمٍ، فَإ نْ لَمْ تَقْدِرُوا فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ، فَإ نْ لَمْ تَقْدِرُوا فَفى كُلِّ جُمْعَةٍ.(۲۸)
ترجمه :
فرمود: سعى نمائيد هر روز، از عطر استفاده نمائيد و اگر نتوانستيد يك روز در ميان ، و اگر نتوانستيد پس هر جمعه خود را معطّر و خوشبو گردانيد (با رعايت شرائط زمان و مكان ).


29 قالَ عليه السلام : إ ذا كَذِبَ الْوُلاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ، وَ إ ذا جارَالسُّلْطانُ هانَتِ الدَّوْلَةِ، وَ إ ذا حُبِسَتِ الزَّكاةُ ماتَتِ الْمَواشى .(۲۹)
ترجمه :
فرمود: هرگاه واليان و مسئولان حكومت دروغ گويند باران نمى بارد، و اگر رئيس حكومت ، ظلم و ستم نمايد پايه هاى حكومتش سست و ضعيف مى گردد؛ و چنانچه مردم زكات و خمس مالشان را نپردازند چهارپايان مى ميرند.


30 قالَ عليه السلام : الْمَلائِكَةُ تُقَسِّمُ اءرْزاقَ بَنى آدَمِ ما بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إ لى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ نامَ فيما بَيْنَهُما نامَ عَنْ رِزْقِهِ.(۳۰)
ترجمه :
فرمود: ما بين طلوع سپيده صبح تا طلوع خورشيد ملائكه الهى ارزاق انسان ها را سهميه بندى مى نمايند، هركس در اين زمان بخوابد غافل و محروم خواهد شد.


31 قالَ عليه السلام : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ.(۳۱)
ترجمه :
فرمود: هركس مشكلى از مؤ منى را بر طرف نمايد و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قيامت خوشحال و راضى مى گرداند.


32 قالَ عليه السلام : إ نّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إ ذا رَاءيْناهُ بِحَقيقَةِ الا يمانِ وَ بِحَقيقَةِ النِّفاقِ.(۳۲)
ترجمه :
فرمود: همانا ما اهل بيت عصمت و طهارت چنانچه شخصى را بنگريم ، ايمان و اعتقاد او را مى شناسيم كه اعتقادات درونى و افكار او چگونه است .


إ لاّ اءنْ يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: سُنَّةٌ مِنَاللّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَليّهِ، اءمَّاالسَّنَّةُ مِنَ اللّهِ فَكِتْمانُ السِّرِّ، اءمَّاالسُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ مُداراةُالنّاسِ، اَمَّاالسُّنَّةُ مِنْ وَليِّهِ فَالصَّبْرُ عَلَى النائِبَةِ.(۳۳)
ترجمه :
فرمود: مؤ من ، حقيقت ايمان را درك نمى كند مگر آن كه 3 خصلت را دارا باشد:
خصلتى از خداوند، كه كتمان اسرار افراد باشد، خصلتى از پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله كه مدارا كردن با مردم باشد، خصلتى از ولىّ خدا كه صبر و شكيبائى در مقابل شدائد و سختى ها را داشته باشد.


34 قالَ عليه السلام : إ نَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ اءبْوابِ الْحِكْمَةِ، يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إ نَّهُ دَليلٌ عَلى كُلِّ خَيْرٍ.(۳۴)
ترجمه :
فرمود: همانا سكوت و خاموشى راهى از راه هاى حكمت است ، سكوت موجب محبّت و علاقه مى گردد، سكوت راهنمائى براى كسب خيرات مى باشد.


35 قالَ عليه السلام : مِنَ السُّنَّةِالتَّزْويجُ بِاللَّيْلِ، لاِ نَّ اللّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا، وَالنِّساءُ إ نَّماهُنَّ سَكَنٌ.(۳۵)
ترجمه :
فرمود: بهترين وقت براى تزويج و زناشوئى شب است كه خداوند متعال شب را وسيله آرامش و سكون قرار داده ، همچنين زنان آرام بخش و تسكين دهنده مى باشند.


36 قالَ عليه السلام :ما مِنْ عَبْدٍ زارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ، فَقَرَأ عَلَيْهِ (إ نّا أ نْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ) سَبْعَ مَرّاتٍ، إ لاّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ وَلِصاحِبِ الْقَبْرِ.(۳۶)
ترجمه :
فرمود: هر بنده اى از بندگان خداوند بر قبر مؤ منى جهت زيارت حضور يابد و هفت مرتبه سوره مباركه إ نّا أ نزلناه را بخواند، خداوند متعال گناهان او و صاحب قبر را مورد بخشش و آمرزش قرار مى دهد.


37 قالَ عليه السلام : الاْ خُ الاْ كْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الاْ بِ.(۳۷)
ترجمه :
فرمود: برادر بزرگ جانشين و جايگزين پدر خواهد بود.


38 قالَ عليه السلام : انَّما تَغْضَبُ للّهِِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَلاتَغْضَبْ لَهُ بِاءكْثَرَ مِمّا غَضِبَ عَلى نَفْسِهِ.(۳۸)
ترجمه :
فرمود: چنانچه در موردى خواستى غضب كنى و براى خدا برخورد نمائى ، پس متوجّه باش كه غضب و خشم خود را در جهت و محدوده رضايت و خوشنودى خداوند، اِعمال كن .


3۹ قالَ عليه السلام : خَيْرُ الاْ عْمالِ الْحَرْثُ، تَزْرَعُهُ فَيَاءكُلُ مِنْهُ الْبِرُّ وَ الْفاجِرُ، اءمَّا الْبِرُّ فَما اءكَلَ مِنْ شَيْى ءٍ إ سْتَغْفَرَ لَكَ، وَ اءمَّاالْفاجِرُ فَما اءكَلَ مِنْهُ مِنْ شَيْى ءٍ لَعَنَهُ، وَ يَاءكُلُ مِنهُ الْبَهائِمُ وَالطَّيْرُ.(۳۹)
ترجمه :
فرمود: بهترين كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه در نتيجه كشت و تلاش ، همه انسان هاى خوب و بد از آن استفاده مى كنند.
امّا استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسد و فاسق موجب لعن ايشان خواهد شد، همچنين تمام پرنده ها و چرندگان از تلاش و نتيجه كشت بهره مند خواهند شد.


40 قالَ عليه السلام : مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ فى حَوائِجِهِ يَوْمَ عاشُوراء، قَضَى اللّهُ لَهُ حَوائجَ الدُّنْيا وَ الاَّْخِرَةِ، وَ قَرَّتْ بِنا فِى الْجِنانِ عَيْنُهُ.(۴۰)
ترجمه :
فرمود: هركس روز عاشوراى امام حسين عليه السلام ، دنبال كسب و كار نرود (و مشغول عزادارى و حزن و اندوه گردد)، خداوند متعال خواسته ها و حوائج دنيا و آخرت او را برآورده مى نمايد؛ و در بهشت چشمش به ديدار ما - اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام - روشن مى گردد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

ازکرامات حضرت امام رضا(ع)

ازکرامات حضرت امام رضا(ع)

برگرفته ازسایت تبیان

قصه شتری كه به حرم پناه آورد

شاید چندین مرتبه از زبان ریش سفیدان اطرافتان، قصه شتری را شنیده باشید كه از دست سلاخان گریخت و به حرم امام هشتم علیه السلام پناه آورد و پای پنجره فولاد گریست.

حاج نصر الله حسین زاده صاحب همان شتر است كه اینك دربان كشیك پنجم آستان قدس رضوی می‌باشد. از آنجا كه ماجرای آن شتر پناهنده و چند و چون پس از آن به نظر ما جالب آمد، خاطرات ایشان را بیان می‌کنیم. حاج نصرالله اینطور آغاز می‌كند:

از قهرمانان و پیش كسوتان ورزشی كشتی هستم كه شغل اصلی‌ام دامپروری است . 26 سال بیش دوازده شتر را كه از كشور افغانستان به ایران آورده بودند، برای كشتارگاه خریداری كرده همان روز با چند تن دیگر شروع كردیم به علامت گذاری روی شترها اما وقتی به آخرین آنها كه بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل نا آرامی او موفق به گذاشتن علامت نشدیم .

صبح روز بعد همین شتر را همراه با سه تای دیگر به كشتارگاه فرستادیم . آنجا دو تا را كشتند و دو تای دیگر از سلاخ خانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یكی از آنها به سمت خیابان نخ‌ریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حركت كرد. حاج سید حسینی یكی از دربانان صحن عتیق می‌گفت: هنگامی كه شتر وارد حرم شد، با قدم‌های آهسته گام برداشت. سه دور اطراف سقاخانه چرخید و بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر و صدای زیاد چنان اشك ریخت كه از یك شتر بعید می‌نمود .

وقتی همان دربان، شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود كشانید، شتر مانند آهویی رام شده با او همراه شد و مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند .

از این قضیه كه آگاه شدم شتر را به حال خود رها كردم. دوازده روز گذشت تا این كه رئیس تشریفات آن زمان مرا احضار كرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم . من هم به جای پول یا شتری دیگر، فقط درخواست حكم خدامی حرم مطهر را كردم . رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو كرد. او هم گفت: ساعت دوازده روز بعد به دفترش بروم . فردای آن روز راس همان ساعت نزد حسن زاهدی كه آن موقع استاندار بود، رفتم و او پس از سؤال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه، قول ارایه حكم خدامی را به من داد . یادم هست آنقدر از این قول او خوشحال شدم كه دیگر نفهمیدم پس، از آنچه گفت تشكر كردم و تقاضای خودم را نوشتم و به دفتردار دادم، او با خشونت گفت: چه كسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی كه جریان را به او گفتم تقاضایم را داخل كشوی میزش گذاشت و گفت روز بعد مراجعه كنم . فردای آن روز كه رفتم با تعجب دیدم برگه او را استاندار امضاء كرده است و نامم نیز در دفتر ثبت شده است . پس از ارایه مدارك به كارگزینی، گفتند: بروم و چهل روز دیگر مراجعه كنم .

خدا می‌داند در این مدت در دلم چه گذشت . بالاخره پس از پایان چهل روز به اداره آستانه رفتم، آنجا مرا به ارباب ارجاع دادند .

هنگامی كه سراغ وی رفتم گفتند: ارباب جلسه دارد. بنابراین مجبور شدم برگردم و داخل ماشین منتظر بمانم . برای گذراندن وقت، رادیو را روشن كردم . یك باره رادیو اعلام كرد به جای زاهدی، ولیان به استانداری منصوب شده است . همان موقع به شدت از اتفاقی كه در حال وقوع بود ناامید شدم . با خود تصور كردم حتما استاندار جدید تمام تصمیمات استاندار قدیم را لغو می‌كند و به هر حال كار را از دست رفته دیدم . خیلی ناراحت شدم و رفتم سر چهارراه نادری (چهارراه شهدا) ، رو به امام رضا علیه السلام ایستادم و گفتم: آقاجان این حكمی بود كه شما توسط شتر به من عنایت كردی. اما حالا دارد از دست می‌رود. خودت دوباره نظری كن تا درست شود. بعد به طرف میدان شهدا، كوچه حسین باشی كه مغازه داشتم حركت كردم . وقتی به مغازه رسیدم . كارگرمان نامه‌ای سربسته به من داد .

پرسیدم: این چیست؟

گفت: از آستانه آورده‌اند .

نامه را گرفتم ، به حرم رفتم و بسیار دعا كردم و سپاس گفتم .

شش ماه از خدامی گذشت كه همان مامور آورنده نامه مرا دید و گفت: حاجی! قدر این حكم را بدان چون زمانی امضا شد كه زاهدی دفتر كارش را ترك كرد تا به تهران برود . حتی رفت و به قصد فرودگاه داخل ماشین هم نشست . اما یك مرتبه پیاده شد، به دفتر كارش برگشت و دو نامه را امضاء كرد كه یكی از آنها همین حكم شما بود .

ـ آقای حسین زاده بالاخره مسؤولان آستان قدس با آن شتر چه كردند؟

او را به مزرعه نمونه آستان قدس بردند و حدود ده سال همانجا از او نگهداری نمودند . بعد هم قرار شد شتر را به طبس ببرند و آنقدر مواظبتش كنند تا به مرگ طبیعی بمیرد. ولی چنان این موضوع روی مردم اثر گذاشت كه حتی درباره آن شتر، شعرا از جمله دكتر قاسم رسا و همچنین مداحان، سروده‌های زیبایی خواندند .


ـ طی 25 سال خدمتتان آیا تاكنون شاهد كرامات دیگری هم از جانب امام رضا علیه السلام بوده‌اید؟

بله . البته باید بگویم كه هر چه دارم ، از عنایات آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام است و تا كنون هم هر چیزی از ایشان خواسته‌ام اجابت فرموده‌اند. یادم هست یك شب حرم را برای شستشو خلوت كرده بودند . من هم در امر نظافت شركت داشتم پس از اتمام كار هنگامی كه می‌خواستم از پایین پای حضرت خارج شوم رو به ضریح ایستادم و گفتم : یا امام رضا علیه السلام ! خودت می‌دانی چقدر آرزوی زیارت قبر جدت حضرت امام حسین علیه السلام را دارم . اكنون كه راه بسته است، خودت راه را باز كن و مرا به آرزویم برسان . بعد هم با همان زبان حال خارج شدم . مدتی گذشت این كه مسابقات كشتی آغاز شد و بنده را هم دعوت كردند تا به عنوان داور حضورداشته باشم . پس از آن هم ابلاغ نمودند كه برای ادامه مسابقات می‌توانید از بین دو كشور تركیه و عراق یكی را انتخاب كنید . من هم بدون تامل تركیه را برگزیدم. بعد از گذشت مدت كوتاهی یادم آمد، از امام رضا علیه السلام تقاضای زیارت قبر امام حسین علیه السلام را كرده‌ام . برگشتم و درخواستم را تغییر دادم و گفتم بنویسید من به عراق می‌روم . بالاخره همان سال موفق شدم به آرزوی دیرینه‌ام برسم و این یكی از بهترین خاطراتم در زمینه برخورداری از عنایات امام رضا علیه السلام بود .


ـ آیا تاكنون خودتان هم وسیله‌ای برای قبول خواسته‌های زوار شده‌اید؟

یك روز برای صرف غذا به مهمانخانه حضرت رفتم . پیش از خوردن غذا، فكر كردم بهتر است امروز غذایم را به یكی از زوار بدهم . بنابراین آن را برداشتم و از مهمانخانه خارج شدم . از زائران زیادی گذشتم و وارد صحن آزادی شدم . كنار یكی از غرفه‌ها چشمم به مرد جوانی افتاد كه همسر و فرزندش را همراهی می‌كرد.

جلو رفتم و پس از عرض سلام غذای حضرت را به عنوان تبرك به آنها دادم مرد جوان با تعجب پرسید: حاج آقا! چرا این غذا را به من می‌دهی؟

گفتم: مگر اشكالی دارد؟ این غذای متبرك حضرت است و من هم نیت كرده‌ام امروز خوراك خودم را به یك زائر بدهم .

مرد گفت: پس بگذارید جریانی را برای شما تعریف كنم .

سالهاست به مشهد مقدس مشرف می‌شوم و شاهد پذیرایی هزاران زائر در مهمانسرای حضرت هستم . اما متاسفانه تاكنون قسمت خودم و خانواده‌ام نشده است . به همین خاطر قبل از آمدن شما رو به امام هشتم علیه السلام گفتم: یا امام رضا علیه السلام خودت می‌دانی سالهاست آرزوی صرف یك لقمه از غذای متبرك شما را دارم . دوست داشتم قدری از این غذا نصیب من و خانواده‌ام می‌شد. ولی توفیق حاصل نمی‌شود . هنوز چند دقیقه بیشتر از تقاضایم نگذشته بود كه شما با این غذا نزد ما آمدید . به همین خاطر از كارتان تعجب كردم .

حالا هم واقعا از امام رضا علیه السلام متشكر هستم . از شنیدن حرف‌های آن زائر منقلب شدم . رو به امام رئوف ایستادم و او را سپاس گفتم كه مرا وسیله‌ای جهت رفع حاجت یكی از زوارش قرار داد .


- آقای حسین زاده با توجه به این كه عده زیادی از مومنان آرزوی خدمتگزاری حضرت را دارند، شما برای كسانی كه توفیق این خدمت را پیدا می‌كنند چه توصیه‌ای دارید؟

خیلی‌ها قدر این عمل خود را نمی‌دانند و بر آن به عنوان انجام یك تكلیف نگاه می‌كنند و از معنویت آن زیاد بهره‌مند نمی‌شوند . در حالی كه بعضی‌ها از تهران می‌آیند و علاوه بر خدمت، از این مكان مقدس بهره‌برداری معنوی هم می‌كنند. بنده معتقدم كسی كه به اینجا می‌آید . باید در درجه اول عاشق این مكان باشد و با امام هشتم علیه السلام ارتباط قلبی برقرار سازد و از ته دل برای آقا كار كند .

در ادامه این مطلب سروده دكتر قاسم رسا را درباره شتر پناهنده می‌آوریم .

ساربانی اشتری را صبحگاه

بهر كشتن برد در كشتارگاه

استر از مسلخ چو آهو می‌گریخت

تا برد بر ضامن آهو پناه

شد هراسان وارد صحن عتیق

ملتجی بر دادرس شد دادخواه

زد چو زانوی ادب را بر زمین

   شه بر او افكند از رحمت نگاه

لطف سلطان بین كه تا پایان عمر

می‌چرد در سایه الطاف شاد

باز كن چشم یقین ای كوردل

كز یقین آیی برون از اشتباه

هر كه را نور ولایت در دل است

برد سوی كعبه، مقصود راه

كمتر از حیوان نئی ای دردمند

 آنچه می‌خواهی از این درگه بخواه

كعبه دل‌ها بود شمس الشموس

خیره از نور جمالش مهر و ماه

بر فرازد چون رضا (ع) سر از شرف

هر كه سایه جبه بر این بارگاه

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۶

میلاد ثامن الحجج مبارک باد

میلاد ثامن الحجج مبارک باد

گوشه اي از كرامات امام رضا(ع) اززبان خادمان حضرت

برگرفته ازسايت تبيان

تهیه کننده:   معاونت پرورشی مجتمع شهیدآوینی

خادم شدن من نذرپدرم به امام رضا(ع) بوده است.زمانی که کودک بودم،دچارسنگ مثانه شده بودم که بابت عمل جراحی آن باید پول زیادی می پرداختیم که اصلا آن روزها پدرم قادربه پرداخت آن نبود،ازطرفی هم چون خیلی ضعیف ونحیف بودم دکترمربوطه که یک دکتر هندی بودبه پدرم گفته بودکه شاید براحتی بهوش نیایم یا طاقت عمل رانداشته باشم،با این همه پدرم پول عمل رامهیا کرد.شب قبل ازمراجعت ما به بیمارستان یک شب هنگام غروب پدرم به حرم میآید و باآقا راز و نیازمی کندوبه آقا می گویداگرپسرم راشفا دهی یک عمردرخانه ات به زوارت خدمت می کند.زمانی که به خانه برمی گرددهمسایه مان که یک خانم یزدی بودبه پدرم میگویدپسرت خلاص شد! پدرم تصورمی کندمن مرده ام ویا امام رضا گویان بالای پله ها می دودامامنظورهمسایه این بودکه پسرت خوب شده است و ازاین درد خلاص شده است.من نیزبنابرنذر پدرم و عنایتی که ازسوی آقا به من شده است مدتهاست که درخانه ایشان درحال خدمتم.انشاالله که حتی فقط لحظه ای از آن موردقبول باشد.

همانطور که می دانیدافرادمختلف با مذاهب و ملیتهای متفاوت به حرم امام رضا(ع) می آیند.روزی درصحن انقلاب دونفر خانم رادیدیم که باحجاب نا مناسب واردحرم شدند.همکارم نزدآنها رفت وگفت:امشب،شب ولادت حضرت زهرا(ص) است و شما درچنین مکان مقدسی قراردارید،لطفاً حجابتان رارعایت کنید.آنهاگفتند:ما مسلمان نیستیم مریضی درتهران داریم که همه دکترها ازاوقطع امیدکرده اند، یکی به ما گفت اگر بتوانیدامشب که شب میلادحضرت زهرا (ص) است خودتان را به حرم امام رضا(ع) درمشهدبرسانید،امیدوارباشیداگرخدا بخواهدشفای بیمارتان راازآقا می گیرید.ما هم به سختی بلیط هواپیما تهیه کردیم و به اینجا آمدیم.همکارم آنها رابه کنارپنجره فولاد برد.بشدت پشت پنجره فولاد گریه می کردند.مدتی گذشت تا تلفن همراه یکی از آنها زنگ زد و به اواطلاع دادندکه حال مریض درتهران رو به بهبود است،به هوش آمده و بلند شده و روی تختش نشسته است.بیمار گفته بود:شخصی نورانی رادیدم که به سویم آمدوگفت بلند شوکه توشفاگرفته ای!

دختری ازاهالی مشهدبطورناگهانی قدرت تکلمش راازدست داده بودیک شب ازخواب بیدارشده وخودش به تنهایی به حرم آمده بود.برای عملش گویاپول زیادی لازم بوده ومادرش می خواسته خانه شان رابفروشدتاخرج عمل رامهیاکنددخترنیمه های شب واردحرم شده وسر برروی ضزیح به خواب رفته بود.درخواب مردبلندقامتی رادیده بودکه ازمیان جمعیت به طرف اوآمده ،کناراونشسته وبه اوگفته بود:بامن حرف بزن.دخترزبانش رابه اونشان داده بودتا اورامتوجه لال بودن خودش بکند مرددستی روی گردن اوکشیده بود.دخترمی گفت انگارچیزی که مانع حرف زدنم می شدازگلویم خارج شد؛ اوبدین ترتیب شفایش را ازآقا گرفته بود.

شخصی نزدماآمدوگفت:من مدتها پیش ازناراحتی شدیدمعده رنج می بردم،طوری که هرچه می خوردم دوباره برمی گرداندم ودکترها مراجواب کرده بودند.روزی به حرم آقاآمدم وگفتم یا امام رضا این بیماری امان مرا بریده است یا شفایم دهیدیامرگم راازخدای بزرگ می خواهم.وی درهمانجا ازفرط گریه خوابش برده بودو درخواب دیده بودکه حضرت دستی به شکم اوکشیده بودطبق گفته آن شخص حالا که مدتها ازآن زمان می گذردایشان دیگر هیچ گونه مشکلی دراین زمینه ندارند.

 

آقائی بودکه دچارسرطان شده بودطوری که حتی دندانهایش هم ریخته بودخانواده اش برای مداوا اورا به آمریکا و آلمان نیز برده بودند اما بی نتیجه به ایران بازگشته بودمادرش که دیگرامیدی به شفای فرزندش نداشت کنارپنجره فولاد می آیدوشفای فرزندش راازآقا می گیردایشان هم اکنون دریکی ازمراکزاداری درکمال صحت وسلامت به کار وزندگی مشغول است.به این مناسبت سوری نیزبرپاکردکه ما نیز درآن شرکت کردیم.

آمدن من به این مکان برای خدمت به آقا و زوارش برایم خاطره ای بسیارخوشایند است.برادربزرگتر من برای کفشداری تقاضانامه داده وتقریبا همه کارهایش راانجام داده بود.درنهایت به من هم گفت که برای کفشداری جذب نیرو می کنندبرو وثبت نام کن.من هم تشکیل پرونده دادم وثبت نام کردم. بعد از2 ماه به من اطلاع دادندکه اسمت برای کفشداری درآمده است.من هم طبق گفته آنها بقیه مدارکم رابردم.درآنجا سوال کردم آیا اسم برادرم هم درآمده است یا خیر؟که گفتندبرادر شماثبت نام نکرده است؛ خلاصه پس ازانجام بررسی های مربوطه مشخص شدکه پرونده من و برادرم یکی شده و درواقع اسم برادرم به عنوان کفشداردرآمده بودو اسم مراخط زده بودنددلم شکست خدمت آقاآمدم وگریه کردم.مدتی ازاین ماجراگذشت شخصی ازطرف آستان قدس به اداره ماآمدتاکارهمسرش راکه دچار مشکل شده بود درست کند.همکارم به آن مردگفت که: این دوست ماعلاقه زیادی داردتاخادم آقا باشدوماجرائی راکه برایم پیش آمده بودبرای اوتعریف کرد.آن آقا هم که متوجه علاقه شدیدمن شدقول مساعدت داد.بالاخره پرونده من ازیک معاونت به معاونت دیگری منتقل شدوپس از7 روزکارگزینی مراخواست و با لطف خداوعنایت امام (ع) سالهاست که به عنوان کفشدارهفته ای یک شب در خدمت آقا و زوارش هستم.

من دوستی دارم که رئیس کاروان سفر حج است.یک شبی که درآسایشگاه خواب بودم،درخواب دیدم با او ازصحن قدس عبورمی کنیم که یکباره گودالی باز شدو به داخل گودال افتادیم، درآن گودال جمعیت زیادی وجوددارند وآتشی نیز روشن بود.درآنجا به ماگفتندکه اینجا صحرای محشر است وبه اعمال انسانهارسیدگی می کنند.گناهکاران رابطرف آتش می بردندبه مادو نفرکه رسیدند یک بنده نورانی به طرف ما آم و گفت:آقائی که کنارایستاده گفت به شما بگویم که به این دو نفر کاری نداشته باشید،اینها خادمان حرم آقا هستند.ازخواب که بیدارشدم حال عجیبی داشتم ومطمئن شدم که آقا برای خادمانشان عنایتی قائل هستند.

طلبه ای به تازگی ازدواج کرده بودوحقوق بسیارکمی دریافت می کردکه برای گذران زندگی کافی نبود.روزی که ازخانه خارج می شدهمسرش به اوگفت که برای امروزهیچ چیزدرخانه نداریم تاآماده کنم.مردبرای دریافت مساعده رفت،اما هنوزنیمه ماه نبودومساعده ای پرداخت نمی شد.اوکه به تازگی ازدواج کرده بودو نزد همسرش آبروئی داشت دلش شکست به حرم آقا رفت ورو به گنبدنشست وگریه کردو ازامام خواست تا برویش راپیش همسرش حفظ کند.دقایقی نگذشت که مردی به شانه اوزدوگفت:آقا شما مشکلی داریدکه اینچنین گریه می کنید؟مردجوان علت گریه اش رابه اوگفت.آن مرد به مردجوان گفت:من به حالی که شما اکنون داریدوچنین رو به این گنبدگریه می کنیدو راه حل مشکلتان را ازامام می خواهید غبطه می خورم.سپس دست داخل جیبش کردمقدار قابل توجهی پول درآوردو به مردجوان دادوگفت: این پول را ازمن بگیریدفقط درعوض، هرزمان که ازجلوی این گنبدردشدیدسلامی هم ازطرف من به آقا عرض کنید.مردخوشحال و خندان ازاین هدیه به موقع، نزدهمسرش بازگشت.

حدودسه سال پیش دچاربیماری بدخیمی شدم.بیست کیلوکاهش وزن پیداکرده بودم.تشخیص دکترها سرطان بود. سونوگرافی پیشرفت روزبه روز غده بدخیم رانشان می داد.قرارشدبرای عمل جراحی بستری شوم،البته دکترها به این عمل هم خیلی خوش بین نبودند.قبل ازرفتن به بیمارستان، به حرم آمدم، وضوگرفتم و و به ضریح ایستادم وگفتم:یا امام رضا هشت سالی است که نوکری تووزوارت رامی کنم اگرازاین مدت فقط نیم ساعتش هم قبول بوده، شفای مرا بده ومراازاین بیماری مهلک نجات بده.درآن لحظات حال و هوای عجیبی داشتم، تاآنجا که بخاطردارم خیلی گریه کردم.احساس کردم خواسته ام راگرفته ام.روزبعدبا اصرارمن،دوباره آزمایشات ونمونه برداری انجام شد.تشخیص دکترها این باربیماری دیگری بودکه بامصرف یک نوع داروبه راحتی برطرف می شدواکنون که حدودسه سال است ازآن زمان گذشته اصلا احساس بیماری ندارم ومشکلم به لطف خدابرطرف شده است.

یک شب هنگام رفتن به خانه دیدم دوریکی ازمیدان ها یک ماشین پارک است وخانواده ای هم داخل آن هستند.به نظرم رسیدکه زائر هستند.به دلم افتاد که ازایشان دعوت کنم امشب رامیهمان ماباشند.رفتم جلو وپرسیدم ببخشیدشمازائر هستید؟ گفتند: بله،گفتم دنبال جا می گردید؟گفتند:بله،گفتم:ما یک منزلی داریم که.... بنده خدا من ومنی کردوگفت: درمورد هزینه اش ....گفتم : ای آقا این چه حرفیه.خلاصه اش این شده بودکارما! هر شب برویم دورمیدانها بگردیم ببینیم چه کسی دنبال خانه می گردد.بعضی وقت ها سه،چهارساعتی طول می کشید؛ همینطور توی شهرچرخ میزدم تابالاخره یک نفرکه واقعا بیشترازدیگران واجب است وضرورت دارددعوت کنم میهمان ما باشند.می آمدندمنزل هرچه بوددورهم درست می کردیم ومی خوردیم، وقتی هم که متوجه می شدندمن خادم هستندخوشحال می شدندومی گفتند مامیهمان آقا هستیم.

روزی خانمی رادیدیم که هاج و واج مانده بود.به جای اینکه لباسهارا به تن کندآنها رازیرورومی کردوبا تعجب نگاهشان می کرد.ناگهان اشک ازگوشه چشمش جاری شد.خدام فکرکردند ازاینکه گفته اندلباس هایش مناسب اینجا نیستندناراحت شده است.بنابراین یکی ازخانم هاراجلوفرستادندتاعلت گریه زن راسوال کند.اوگفت:خوشا به حالتان چه امام رئوفی دارید کاش پیش ازاینها ایشان رامی شناختم نمی دانم چراپس ازهشت سال چنین تصمیمی گرفتم.خادم پرسید:مگرهشت سال پیش چه اتفاقی افتاده بود؟زن گفت: هشت سال قبل که رفته بودم کربلا، شب خواب دیدم مشرف شده ام حرم آقاسید الشهدا(ع).زیارت کردم وازحرم بیرون آمدم.داخل صحن متوجه شدم که صفی ازخانم ها جلوی یک پنجره ای که حدود یک متربلندترازکف نصب شده است ایستاده اند.بین خانم هالباس توزیع می کردند.من هم درصف ایستادم نوبت به من که رسید.اسمم راپرسیدندومن هم گفتم.آن آقا فرمودند:اینجا درحرم امام حسین (ع) سهمیه ندارید.سهمیه ی شمادرایران در شهرمشهدودرحرم مطهر حضرت رضا(ع) است.من ناراحت شدم و ازحرم بیرون آمدم.با خودم می گفتم امام رضا(ع) کجاومن کجا؟پاکستان کجاوایران کجا؟درحالی که خودم رانکوهش می کردم ازخواب بیدارشدم وتا امروزکه قسمتم شد بعدازهشت سال به این بارگاه ملکوتی بیایم یادی ازآن خواب نکردم.ولی امروزاین لباس ها دوباره من رابه یادهمان خواب انداخت، باورم نمی شوداین همان لباس هایی است که درعالم خواب به من دادند؛ همان لباس هایی است که حواله اشان را به مشهد داده بودند.

روزهای اولی که به خدمت آقا درآمده بودم ،خانمی می خواست بدون چادرواردحرم شود.وی مسافری بودکه فراموش کرده بود ازخانه چادربیاوردومی خواست هرچه زودتر برگرددوفرصت خریدچادرهم نداشت.زمانی که آنهمه میل واشتیاق رادرچشمانش برای زیارت آنهم باآن فرصت کمی که داشت دیدم،چادرخودم رابه اودادم تا برای زیارت برود.وقتی که برگشت چهره اش سرشارازرضایت وخوشحالی بودومن هم بسیارخوشحال بودم که به اوکمک کرده ام اما این مطلب را نمی دانستم که اینکارم اشتباه بوده و بابت اینکار بایدمواخذه شوم.

سال 82 بودکه روزی خانمی که بچه ای به بغل وساک بزرگی هم دردست داشت نزدماآمدمی خواست برای زیارت برودتا خواستم ساکش رابازرسی کنم عذرخواهی کردوگفت: درداخل ساک لباسهای کثیف بچه است که دو سه روزی است که همینجا انباشته ام.وبدون اینکه من چیزی بپرسم زدزیرگریه وگفت دوروز است که ما درمشهدهستیم اما هنوز به زیارت آقا نیامده ایم. دزدکیفمان رازده و بی پول و بی رمق دو روز است که دراین شهر راه می رویم.ازیک مغازه دارفقط کمی شیر برای بچه گرفته ایم.ازاوخواستم بعدازاینکه زیارتش تمام شدبه منزل ما بیایدوآدرس را هم به اودادم خودم هم آن شب با عجله خانه آمدم وشامی برایشان مهیا کردم.اعضای خانواده نگران بودندکه من چطور به این راحتی به آنها اعتمادکرده ام وآنهارابه خانه راه داده ام امام من اصلا نگران نبودم.آن شب غذاوجای خواب دراختیارشان گذاشتم وصبح روزبعد که می خواستندبروندمقداری پول به آنها دادم وگفتم اینهم شیرینی بچه آتان.

شش ماهی می شدکه دردشدیدی درکف پایم احساس می کردم.هرچه دکتر رفتم ودوا و درمان کردم فایده ای نداشت.از دردپالنگ لنگان راه می رفتم.درآن زمان من درکفشداری 2 بودم.ازاین کفشداری ضریح پیداست.رو به ضریح کردم و گفتم: یا امام رضا (ع) من خجالت می کشم به این شکل لنگ لنگان درخدمت زوارتو باشم؛ عنایتی کن تا این دردپای من خوب شود.فردای همان روزکه دوباره به حرم آمدم، دیگرهیچ دردی درپایم احساس نمی کردم و به راحتی راه می رفتم و خوشحال بودم ازاینکه آقا نظر لطف وعنایتی به بنده داشته است.

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

میلادامام رضا ع مبارک باد

آریا موبایل

سلام بر مهمان مرو،شاه طوس،

غریب البغربا،ضامن آهو،ثامن الحجج  امام رضا ع

 میلادامام رضا ع مبارک باد

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

اولینهای مذهبی

 

اولینهای مذهبی

اولین کسی که شعر را به عربی سرود حضرت آدم بود.

اولین کسی که برروی زمین شخم کاری کرد حضرت آدم بود.

اولین کسی که خانه کعبه را بنا نمود حضرت آدم بود.

اولین واضع علم حساب حضرت ادریس بود.

اولین کسی که خیاطی کرد حضرت ادریس بود.

اولین طفلی که شش ماهه بدنیا آمد وزنده ماند حضرت یحیی بود.

اولین کسی که قبا پوشید حضرت سلیمان بود.

اولین بشری که به آسمان صعود کرد حضرت عیسی بود.

اولین کسی که بر منبر رفت وخطبه خواند حضرت ابراهیم بود.

اولین کسی که درهم چهارگوش ساخت حضرت آدم بود.

اولین کسی که درراه خدا جهاد کرد حضرت ابراهیم بود.

اولین کسی که تیروکمان ساخت حضرت ابراهیم بود.

اولین کسی که خط نوشت حضرت ادریس بود.

اولین کسی که برایش قبر کنده شد ولحد تهیه شد حضرت آدم بود.

اولین کسی که سگ را به نگهبانی واداشت حضرت نوح بود.

اولین کسی که کشتی ساخت وبه روی آب روانه کرد حضرت نوح  بود.

اولین کسی که پرچم برافراشت حضرت ابراهیم بود.

اولین کسی که الله اکبر گفت حضرت ابراهیم بود.

اولبن کسی که پیمانه وترازو ساخت حضرت شعیب بود.

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود بود.

اولین کسی که شکرتهیه کرد حضرت سلیمان بود.

اولین پیامبر در بنی اسراییل حضرت موسی بود.

اولین کسی که گریه کرد حضرت آدم بود.

اولین کسی که وسایل جنگی ساخت حضرت ادریس بود.

اولین کسی که حج بجا آورد حضرت آدم بود.

اولین کسی که شهر بنا کرد حضرت ادریس بود.

اولین شخصی که دربرابربت پرستی قیام کردحضرت ابراهیم بود.

اولین کسی که روزه گرفت حضرت آدم بود که در هرماه سه روز روزه می گرفت

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

رييس جمهور در اجتماع پر شور مردم اردبيل:

رييس جمهور در اجتماع پر شور مردم اردبيل:
همزمان با ميلاد امام رضا (ع) يارانه ها به حساب مردم واريز مي شود

     

رييس جمهور هدفمند كردن يارانه‌ها را اقدامي مهم در جهت اجراي عدالت و بازگرداندن حق مردم به مردم دانست و با تاكيد بر اينكه برنامه هاي دولت در زمينه اجراي اين طرح بسيار دقيق، عالمانه و قدم به قدم در حال جلو رفتن است، اظهار داشت: همزمان با روز ميلاد علي بن موسي الرضا (ع) اولين قسط پرداخت يارانه ها به حساب مردم واريز خواهد شد .
دكتر محمود احمدي نژاد در اجتماع پرشور مردم استان اردبيل با اشاره به اينكه دولت با هدفمند كردن يارانه‌ به دنبال آن است كه با پرداخت حق هر كس به خودش مديريت مصرف را به خود مردم واگذار كند،خاطر نشان كرد: متاسفانه عده اي يا نمي دانند يا عمداً به دنبال آن هستند كه در مردم هراس و نگراني ايجاد كنند؛ كساني كه بيست سال چنين عنوان مي كردند كه بدنبال اجراي هدفمند كردن يارانه ها هستند اما نتوانستند آن را اجرا كنند با سخنان خود در پي ايجاد نگراني در مردم هستند در حالي كه قطعا جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد مگر اينكه حق ملت از حلقوم عده¬اي گرفته مي شود و به خود ملت باز مي گردد .
وي گفت: امروز همه اقشار جامعه از جمله كسبه ، بازرگانان و صنعتگران و بخش هاي گوناگون و همه انسان هاي مومن و دلسوز و صالح در مسير اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در كنار دولت ايستاده اند تا اين طرح به خوبي اجرايي شود.
رييس جمهور تصريح كرد: اطمينان مي دهم كه به فضل الهي و با همراهي مردم از همان روز اول اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها وضعيت اكثريت مردم ايران كه از سطح زندگي متوسط و پاييني برخوردار هستند، بهتر خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به بالا بودن مصرف انرژي در كشور اظهار داشت : بايد دست به دست هم به قدر امكان مصرف انرژي را كمي كاهش دهيم.

طومار ابرقدرتها در هم بپيچده شده و اراده ملت هاي مومن در جهان حاكم شده است
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شرايط كنوني جهان اظهار داشت: مستكبران سرمايه‌گذاري زيادي براي ايجاد اختلاف در منطقه و تسلط بر ملت هاي منطقه و بويژه جدا كردن ملت لبنان از انقلاب اسلامي و عظمت ملت ايران انجام دادند اما نگاهي به واقعيات موجود نشان مي دهد كه طومار ابرقدرتها در هم بپيچده شده و اراده ملت هاي مومن در جهان حاكم شده است.
رييس‌جمهور با اشاره به سفر اخير خود به لبنان گفت: مستكبران تبليغات و هياهوي زيادي براه انداختند و به لبنان فشار زيادي وارد كردند اما در لبنان اتفاقي افتاد كه همه معادلات خاورميانه و به تبع آن معادلات عالم را به هم زد.حركت مردم لبنان پيام‌آور اميد و دعوت به آينده روشن و آسماني و پيام ايستادگي و مقاومت و عزت و شرف بود و دنيا مشاهده كرد كه ملت لبنان و همه ملت هاي منطقه عاشق عدالت، پاكي و يگانه پرستي و وحدت بوده و روحيه انقلابي دارند و از ابرقدرت ها و زورگويان و سلطه گران و اشغالگران بيزار هستند.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: پيام ملت لبنان دفاع از عدالت ، مقابله با اشغالگري و ايستادن در برابر زورگويان عالم است و حركت مردم لبنان و شعارهاي مردم لبنان يكبار ديگر ياس و دلمردگي را به جبهه دشمنان بشريت و مستكبران حاكم كرده و نشان داد كه به فضل الهي رژيم غاصب و آدم كش صهيونيستي رفتني است و به زودي به دست قدرت‌ ملت‌ها، قدس شريف آزاد خواهد شد.
دكتر احمدي‌نژاد افزود: اگر مستكبران به نصيحت ملت ها توجه نكرده و از منطقه خارج نشوند، دست قدرت ملت هاي منطقه كه تجلي دست خداست، آنان را به زباله دان تاريخ پرتاب خواهد كرد
وي خاطر نشان كرد: امروز با اراده الهي و هدايت‌هاي امام عصر(عج) قلوب ملت‌ها با يكديگر متحد و عشق به عدالت و عزت در دلها شعله‌ور شده است اينكه در دو سه كيلومتري مرز محل استقرار صهيونيست‌هاي وحشي مردم بي ‌دفاع بدون اينكه سلاحي داشته باشند مشت ها را گره كرده و عليه اشغالگران و ظالمان و مستكبران شعار مي دهند و اين اراده و ايمان و هوشمندي و غيرت جز از ناحيه خداي متعال و عنايات امام عصر(عج) نيست.

قدرت هاي زورگو و زياده خواه به كاروان ملت ها بپيوندند
رييس‌جمهور با اشاره به توطئه هاي دشمنان عليه ملت ايران گفت: همه مستكبران در برابر ملت ايران صف آرايي كرده و تهديد و تحريم كردند و هر چه داشتند به صحنه آوردند اما امروز ملت ايران انقلابي تر از گذشته ايستاده است و دشمنان را تا خانه هاي خودشان عقب خواهد راند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه پيام ملت ايران و ملت لبنان ، پيام يگانه پرستي ، همبستگي جهاني ، مديريت مشترك جهاني و عدالت و پاكي است ، اظهار داشت : به قدرت هاي زورگو و زياده خواه نصيحت مي كنيم كه تا دير نشده است به كاروان ملت ها بپيوندند و بدانند كه اگر زماني كه ديگر هيچ كاري از دستتان برنمي آيد ، ادعاي دوستي كنند ملت ها با آنان به گونه اي ديگري برخورد خواهند كرد .

رژيم صهيونيستي در حال رهسپار شدن به جهنم است
رييس‌جمهور با اشاره به اينكه امروز عقلاي غرب متوجه شده‌اند كه رژيم صهيونيستي و نظام سلطه رفتني است و ملت ايران و ملت هاي آزاده ماندني هستند، گفت: رژيم صهيونيستي در حال رهسپار شدن به جهنم است و هركس به آن متصل باشد همراه او به جهنم خواهد رفت، تعجب‌آور است كه چرا هنوز عده‌اي اصرار دارند كه سرنوشت خود را با رژيم صهيونيستي گره بزنند.

مستكبران متوجه شده اند كه در درون ملت ايران يكپارچگي،عزت، قدرت و شجاعت موج مي زند
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه امروز مستكبران از غلبه بر ملت ايران مايوس هستند و اعلام كردند كه مي‌خواهند با ايران گفت‌و‌گو كنند، اظهار داشت: ملت ايران همواره اهل گفتگو و تعامل بوده است اما سلطه‌گران با تفكر پوسيده مادي و قدرت طلب خود خيال مي‌كنند اگر تحريم و فشار ايجاد كنند ملت ايران در موضع ضعف افتاده و آنها مي توانند در مذاكرات امتياز بگيرند از اين رو قطعنامه اخير را هم عليه ملت ايران منتشر كردند.
رييس جمهور افزد: امروز آنها پس از پنج ماه متوجه شدند كه در درون ملت ايران يكپارچگي، وحدت، همدلي، عزت، قدرت و شجاعت موج مي زند و هيچ يك از اعضاي ملت ايران حاضر نيستند سرسوزني از حقوق بين‌المللي خود عقب نشيني كند.
وي خاطرنشان كرد: ملت ايران بارها اعلام كرده است هر كس در ايران بخواهد سازش كرده و نوكري اجانب را بكند و يا بخواهد در برابر دشمنان سرسوزني عقب‌نشيني كند، اين ملت چنين افرادي را از صحنه اجتماعي طرد خواهد كرد.

غربي‌ها بدانند كه بهترين راه براي آنها گفت‌و‌گو با ايران است
رييس جمهور به درخواست مجدد غربي‌ها براي مذاكره و گفتگو با ايران اشاره كرد و اظهار داشت: غربي‌ها بدانند كه بهترين راه براي آنها گفت‌و‌گو با ايران است و راه ديگري ندارند و همه راه ها بسته است و ادعاهاي بي‌ربط هيچ ارزشي براي ملت ايران ندارد و در ايران حتي كودكان هم از اخم بيگانگان هراسي به دل راه نمي‌دهند.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه ملت ايران براي گفتگو از موضع عدالت و احترام آمادگي كامل دارد، يادآور شد: البته ملت ايران شرايطي گذاشته و اعلام كرده كه غربي ها پيش از آغاز مذاكرات، نظرشان را درباره آن اعلام كنند؛ اول اينكه آيا به مقررات آژانس بين‌المللي اتمي پايبند هستيد يا نه. دوم اينكه اعلام كنند هدف شان از مذاكره دوستي است يا دشمني سوم اينكه در مذاكره به دنبال تبعيت از منطق و قانون هستند يا هر جا كه كم آوردند شروع به زورگويي و صدور قطعنامه خواهند كرد و چهارم اينكه اعلام كنند نظرشان درباره بمب هاي اتمي رژيم صهيونيسيتي چيست؟

علاقمنديم  غربي‌ها به سوالات و شرايط ايران، نظرات انساني، منطقي و قانوني بدهند

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: ايران علاقمند است كه غربي‌ها به سوالات و شرايط ايران، نظرات انساني، منطقي و قانوني بدهند اما اگر غير از آن بود هم مذاكره مي كنيم اما بي ترديد با هر كسي كه مي خواهد با ايران دوستي و يا دشمني كند، متناسب با نيت او گفت‌و‌گو خواهيم كرد.
وي گفت: غربي‌ها آزاد هستند كه هر راهي كه علاقمند هستند انتخاب كنند اما بايد بدانند كه اگر از مسير دوم حركت كنند دستاورد آنان از مذاكرات هماني است كه تاكنون بدست آورده‌اند.
رييس جمهور در ادامه به دستاوردهاي علمي و فني كشورمان در بخش‌هاي مختلف از جمله توليد بنزين اشاره كرد و گفت: مستكبران همواره ملت ايران را به واسطه تامين بنزين تحريم و تهديد مي‌كردند تا اينكه متخصصين كشورمان با همت بلند در زمينه توليد بنزين، كشورمان را به خودكفايي رساندند و امروز اين توانايي را داريم كه حتي صادركننده اين محصول باشيم و كساني كه تا ديروز كشورمان را نسبت به تامين بنزين تهديد مي‌كردند امروز در خليج فارس براي فروش بنزين صف كشيده‌اند.
دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: مستكبران بايد بدانند كه ساختن برخي از كالاها سخت‌تر از ساختن پوشش چشم و پوست و دستاوردهاي عظيم ديگر دانشمندان ايراني نيست. بدون ترديد جوانان و صنعتگران كشورمان همه كالاهايي كه مستكبران از ارائه آن به ملت ايران خودداري مي‌كنند توليد خواهند كرد.

مردم اردبيل حق بزرگي بر تماميت و يكپارچگي ايران دارد
رييس جمهور  در ادامه با اشاره به ويژگي هاي استان اردبيل اظهار داشت: مردم اردبيل حق بزرگي بر تماميت و يكپارچگي ايران و همچنين حاكميت متحد و مركزي در ايران دارند ، اين حقي است كه به خاطر مجاهدت ها در طول تاريخ و عشق به اهل بيت (ع) به وجود آمده است و مردم اين استان حسيني ترين، ابوالفضلي ترين، ولايي ترين و شجاع ترين مردم ايران هستند . اردبيل استان فرهنگ ساز و تمدن آفرين و سرزمين زنان و مردان مومن و انقلابي است .
رييس جمهور با بيان اينكه همت مردم اين ديار به بلندي سبلان و پاكي روح مردم اين ديار به زلالي چشمه سارهاي سبلان است ، اظهار داشت: قلب مردم اردبيل به سپيدي آفتاب و سخت كوشي و مجاهدت مردم اين ديدار در راه حق مثال زدني و افتخار آفرين است .
وي خاطر نشان كرد: همه مي دانند ملت تمدن ساز ايران با آغوش باز با نگاه حقيقت بين، اسلام را در چهره اهل بيت پيامبر گرامي اسلام(ص) مشاهده كرد و با افتخار آن را پذيرفت . از زماني كه ملت ايران اسلام ناب را پذيرفت دو اتفاق به موازات هم تكرار شده است ؛ اتفاق اول خدمات عظيم ملت ايران به مكتب اسلام ناب است كه ملت ايران حقيقت اسلام را مانند يك درّ گرانبها در آغوش گرفته ، آن را پرورانده و گسترش داده است.
رييس جمهور ادامه داد : با همت دانشمندان ، علما و انديشمندان بزرگ كشورمان تا به امروز جريان پيوستگي ملت ايران با اسلام ناب ادامه داشته است و امروز به لطف انقلاب اسلامي اين پيوستگي در اوج است.
دكتر احمدي نژاد اضافه كرد : ملت ايران از همان ابتدا حقيقت اسلام را در چهره اهل بيت گرامي پيامبر عزيز اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) مشاهده كرد و به اسلام دل داد آرزوي تحقق حاكميت اسلام ناب و از جنس اهل بيت (ع) از همان ابتدا در دل ملت ايران نشست ايراني ها از همان ابتدا پيرو اميرالمومنين (ع) و عاشق اهل بيت (ع) بودند و در تاريخ بعد از اسلام ملت ايران هرگاه فرصتي پيدا كرد پرچم اهل بيت را در اين سرزمين برافراشت.
وي خاطر نشان كرد : ملت ايران بخصوص كه انحراف و سقوط را در حاكمان غاصب در دوره هاي عباسيان و امويان مشاهده كرد اراده اش راسخ تر شد كه تلاش كند حاكميت ظلم و جور را كه به نام اسلام اما به كام عباسيان و امويان و آلوده با انواع آلودگي ها و انحرافات اخلاقي و فكري بود بر هم بزند و حاكيمت اهل بيت و اسلام ناب را برپا كند .
رييس جمهور افزود: هنوز قرن سوم هجري پايان نپذيرفته بود كه نهضت ها از گوشه و كنار ايران شكل مي‌گيرد و آل بويه ، طاهريان ، صفاريان، ديلميان و طبريان حركت مي كنند و هر مقدار كه مي توانند به اندازه وسع خودشان در بخش هاي كوچكي از سرزمين ايران به عشق اهل بيت (ع) حكومت تشكيل مي دهند و سعي مي كنند حقيقت اسلام متعالي و ناب را گسترش بدهند . اما اين نهضت ها هرگز نتوانستند تمام سرزمين ايران بزرگ را تحت حاكميت اسلام ناب مديريت كنند .
دكتر احمدي نژاد گفت: در يك فرصت تاريخي و شرايط استثنايي جوانان و مردان و زناني از ديار اردبيل باهوشمندي، با زمان شناسي ، با برنامه ريزي و با سازمان دهي حركت كردند و پس از هزار سال اولين حاكميت متمركز و گسترده اسلامي را در سرتا سر حوزه فرهنگ و تمدن ايران برپا كردند .
دكتر احمدي نژاد افزود : خدمات صفويه به ايران و به اسلام ناب خدمات بسيار برجسته اي است و بعد از هزار سال اولين حكومت متمركز و مركزي در تمام ايران به دست شاه اسماعيل و فرزندان او برپا شد اين اولين خدمت بزرگ صفويان بود و خدمت دوم و بزرگ ديگر صفويه يك پارچه كردن تمام ايران كه وسعت آن تقريبا سه برابر ايران امروز بوده است .
وي خدمت مهمتر و اساسي صفويان را ترويج و گسترش و تعميق فرهنگ اسلام ناب محمدي دانست و گفت : در دوره صفويه علماي عامل و فقهاي بزرگ و عارفان فرصت پيدا كردند و پشتيباني شدند تا انديشه اهل بيت (ع) را در تمام نقاط ايران منتشر كنند و براي اولين بار واژه ايران و نام ملت ايران تحت پرچم ولايت (ع) به اهتزاز درآمد ؛ البته اين نكته لازم به ذكر است كه از نگاه ما اصولا حكومت پادشاهي و شاهنشاهي به رسميت شناخته نمي شود اما معناي آن اين نيست كه صفويه كه بزرگان آن انسان هاي مومن و پيرو علي (ع) بودند و بپا خاستند و با اذن علما و همراهي علما خدمات بزرگي كردند كه ما امروز مديون آنها هستيم ناديده گرفته شوند.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه ايران امروز فقط بخشي از ايراني است كه شاه اسماعيل و شاه طهماسب و پسر او برپا و محكم و يكپارچه كردند، خاطر نشان كرد: آن حكومت به انقلاب اسلامي و ملت عزيز ايران به ارث رسيد و انقلاب اسلامي كاري كرد كه در تمام تاريخ ايران و تاريخ بشر بي نظير است . امروز ملت ايران ميراث دار علما مجاهدان و انديشمندان و ميراث دار فداكاري ها و جانبازي ها و عشق بازي هاي عارفان و بزرگان است .
دكتر احمدي نژاد گفت: در دوران پس از انقلاب و بخصوص در سالهاي اخير اقدامات بزرگي در استان اردبيل انجام شده و چهره استان عوض شده است و در اين سفر هم كارهاي بزرگي در دست انجام است .
رييس جمهور با بيان اينكه در جلسه استاني هيات دولت ، 32 طرح جديد بزرگ و متوسط براي نقاط مختلف استان  به منظور اشتغال جوانان تصويب خواهد شد.راه آهن اردبيل هم مصوب شده است و با مصوبه هيات دولت بر بودجه آن اضافه شده و برسرعت كار اضافه خواهد شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

زندگینامه ریاست محترم جمهوری ایران دکتر محمود احمدي نژاد

 

زندگینامه ریاست محترم جمهوری ایران دکتر محمود احمدي نژاد

برگرفته ازسایت ریاست جمهوری

دکتر محمود احمدي نژاد در سال 1335 هجري شمسي در روستاي ارادان از شهرستان گرمسار، چشم به جهان گشود و از يک سالگي به همراه خانواده در تهران اقامت گزيد. وي دوران تحصيلات ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه خود را در اين شهر گذراند و در سال 1354 با کسب رتبه 132 کنکور سراسري گزينش دانشجو، تحصيلات عالي خود را در رشته مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد و در سال 1365 در مقطع کارشناسي ارشد همان دانشگاه پذيرفته شد و در سال 1368 به عضويت هيات علمي دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت در آمد و در سال 1376موفق به دريافت مدرک تحصيلي دکتراي مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت گرديد . ايشان به زبان انگليسي آشنايي دارند و طي سال هاي تدريس در اين دانشگاه و تدوين مقالات و پژوهش هاي متعدد علمي ، راهنمايي ده ها پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در زمينه هاي مختلف مهندسي عمران ، راه و حمل و نقل و مديريت ساخت را بر عهده داشته است.

دکتر احمدي نژاد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در کسوت دانشجو و با شرکت در مجالس مذهبي و سياسي وارد فضاي سياسي جامعه شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به حضور در دانشگاه از پايه گذاران انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران بود و در دوران جنگ تحميلي به عنوان داوطلب بسيجي در قسمت هاي متعدد جبهه به ويژه مهندسي رزمي به خدمت پرداخت و اين مهم را تا پايان دوران دفاع مقدس ادامه داد. دکتر احمدي نژاد متاهل و داراي سه فرزند- دو پسر و يک دختر – مي‌باشد.

مهمترين مشاغل دکتر احمدي نژاد:

•  فرماندار ماکو
•  فرماندار خوي
•  مشاور استاندار کردستان
•  مشاور فرهنگي وزير فرهنگ و آموزش عالي در سال 1372
•  استاندار استان اردبيل در سال هاي 1372 تا 1376
•  عضو هيات علمي دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت از سال 1368 تا کنون
•  شهردار تهران از سال 1382 تا 1384
•  ايشان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در سوم تيرماه 1384، از سوي ملت ايران به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد.

دکتر احمدي نژاد علاوه بر تدريس ، راهنمايي دانشجويان و پرداختن به امور اجرايي، در زمينه‌هاي ذيل نيز فعاليت داشته است:

•  روزنامه نگاري و نگارش مقالات متعدد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي
•  مدير مسوول روزنامه همشهري و راه اندازي همشهري محله در 22 منطقه تهران، همشهري مسافر، همشهري ديپلماتيک، همشهري جوان، همشهري ماه و ضميمه انديشه، ضميمه دانشجو و ...
•  موسس و عضو انجمن تونل ايران
•  عضو انجمن مهندسين عمران ايران
•  عضو اولين شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
•  عضو اولين شوراي مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش و عالي کشور

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

نکته های زرین دروصف امام رضا ع

 

نکته های زرین دروصف امام رضا ع

 

میلادامام رضا ع مبارک

اي پسر فاطمه، نور هدي
سبزترين باغ بهار خدا
با تو دل از غصه رها مي شود
پاکتر از آينه ها مي شود
اي گل گلزار خدا، يا رضا
آينه ي قبله نما يا رضا


ميلاد عالم آل محمد، هشتمين حجت سرمد،نگين درخشان وطن، السلطان ابا الحسن، حضرت رضا(ع)مبارک باد.

 آریا موبایل

شمع جمع شاپرکهایی رضا
ای کلید ساده مشکل گشا
آن گل زیبا گل خوشبو تویی
ای رضا جان، ضامن آهو تویی
با نگاهت چون کبوتر کن، مرا
تا بگیرم اوج، خوشحال و رها

----------------------------

اي پسر فاطمه، نور هدي
سبزترين باغ بهار خدا
با تو دل از غصه رها مي شود
پاکتر از آينه ها مي شود
اي گل گلزار خدا، يا رضا
آينه ي قبله نما يا رضا
...
ميلاد هشتمين امام، هفتمين قبله و دهمين کشتي نجات
آقا امام رضا (ع) بر شما مبارکباد.

----------------------------

حریمت قبله ی جانم/ بود حب تو ایمانم
تو را هر لحظه می خوانم/ رضا جانم، رضا جانم
منم مست ولای تو/ گدایم من گدای تو
نهادم سر به پای تو/ رضا جانم، رضا جانم
...
میلاد نور مبارک

----------------------------

السلام اي حضرت سلطان عشق
يا علي موسي الرضا اي جان عشق
السلام اي بهر عاشق سرنوشت
السلام اي تربتت باغ بهشت
---
ولادت باسعادت سلطان، امير و ولي نعمت تمام ايرانيان، حضرت رضا-ع مبارک.

----------------------------

امام رضا-ع:
خداوند، پر حرفي و تلف کردن ثروت و اظهار نياز کردن
زياد از همنوعان را دشمن مي دارد.
...
ميلاد شمس الشموس، خسرو اقليم طوس، شاه انيس النفوس،
برشما و خانواده ي گراميتان، تبريک و تهنيت.

----------------------------

دوباره بال وپر پروازم درآمد
دوباره عشق سویم با سر آمد
گشتم کبوتر تا دیار خانه زادی
تنها همین کار از دل عاشق برآمد
قصد زیارت کردم و اوجی گرفتم
روحی مرا در چار چوب پیکر امد
دور حرم چرخی زدم دیدم برای
جارو کشیدن جبرئیل شهپر آمد
بستم دخیلم را به یک جسم مشبک
گویا صدایی از دل آهن بر آمد
خوش آمدی ای زائر شوریده حالم
دلتنگ تو بودم در آفاق خیالم

----------------------------

به گوش دل ندا آمد، که يار دلربا آمد .... به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمد
خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذيقعده ... که آمد بهترين بنده، رضا آمد ، رضا آمد

----------------------------

نقاره ها ز اوج مناره وزيده اند
مردم صداي آمدنت را شنيده اند
زيباتر از هميشه شده آستان تو
آقا! چقدر ريسه برايت کشيده اند
...
ولادت هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت، آقا امام رضا عليه اسلام مبارکباد.

----------------------------

کاش من يک بچه آهو مي شدم
مي دويدم روز و شب در دشتها
توي کوه و دشت و صحرا روز و شب
مي دويدم تا که مي ديدم تو را
...
بهترين شادباش ها تقديم به شما،
بمناسبت ميلاد امام علي بن موسي الرضا(ع)

----------------------------

زآستان رضا سرخط امان دارم
رخ نیاز بر این پاک آستان دارم
اگر چه کم زغبارم، به شوق نکهت گل
همیشه جای، در این طرفه بوستان دارم
ز تیر حادثه مرغی شکسته بال و پرم
درین چمن به صد امید آشیان دارم
 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۵

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)

فرارسیدن میلاد باسعادت امام رضا(ع) را تبریک می گوییم.

دهمین معصوم وهشتمین امام شیعیان حضرت علی بن موسی((ع)) ملقب به رضامی باشد.حضرت رضا در روز یازدهم ذیقعده سال 148هجری در مدینه متولد شد.مادر بزرگوارش(( تکتم بود.که اورا نجمه)) نیز می نا مید ند.

دوران امامت حضرت مجموعا 20سال بود.که ده سال اول مقارن خلافت هارون و5سال بعدباخلافت امین و5  سال  آخربادوره  خلافت  مأ مون درخراسان سپری شد. وسال شهادت حضرت رضا((ع)) 203 هجری بوده است.بنابراین عمر شریف آن حضرت 55 سال می باشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

چطور كودكان را به مطالعه علاقه‌مند كنيم؟

چطور كودكان را به مطالعه علاقه‌مند كنيم؟      

تحقيقات نشان داده است بيشتر كساني كه به كتاب و كتابخواني علاقه دارند والديني داشته‌اند كه در دوران كودكي لحظات شيرين و گرمي را در هنگام خواندن داستان‌ها براي آنها ساخته و پرداخته‌اند.
توصيه‌هاي زير را به كار گيريد تا كودكان خود را جذب مطالعه كنيد، به طوري كه كتاب را بهترين دوست خود بدانند و از آن جدا نشوند.

1 - زمان خاصي را به عنوان زمان خواندن داستان در نظر بگيريد : اين مورد به خصوص براي كودكان نوپا بسيار مهم است. زمان قصه‌سرايي نبايدطولاني باشد، در اينجا كيفيت از همه چيز مهمتر است، اما سعي كنيد آن را به صورت برنامه‌اي منظم در هر روز دنبال كنيد.

2 - كتاب‌هايي را انتخاب كنيد كه خودتان از خواندن آنها لذت مي‌بريد، زيرا عدم علاقه شما، به خوبي در آهنگ كلام شما منعكس مي‌شود.

3 - به خاطر داشته باشيد كه اغلب سطح شنيداري كودكان بالاتر از سطح خواندن آنهاست: پس فكر نكنيد ممكن است كودك شما كه در گروه سني الف قرار دارد از شنيدن كتاب‌هاي گروه سني ب، ج يا بالاتر لذت نبرد.

4 - هميشه قبل از خواندن، عنوان كتاب و نام نويسنده آن را اعلام كنيد.

5 - داستاني را كه مي‌خوانيد در ذهن خود تجسم كنيد: مناظر را در ذهن خود ببينيد، حتي زماني كه كتاب هيچ گونه تصويري ندارد. اين كار باعث مي‌شود كه داستان را به زيبايي و واضح تعريف كنيد.

6 - در حين خواندن از تنوع استفاده كنيد: متناسب با داستان، تن صداي خود را بالا و پايين ببريد، با دستان و اعضاي صورت خود اشارات گوناگوني پديد آوريد. همه اينها در جذاب‌تر كردن داستان براي شما و فرزندتان كمك مي‌كند.

7 -بسياري از كودكان از«خواندن مكرر» يك داستان لذت مي‌برند.

8 -كودكتان را تشويق كنيد كه صفحات را ورق بزند، يا حتي عباراتي كه بلد است را بخواند: هر دوي شما مي‌توانيد با افزودن ديالوگ‌هاي جديد، صداهاي متفاوت و اشارات مختلف به آن شاخ و برگ دهيد.

9 - به آرامي بخوانيد: در حين خواندن، سؤالاتي بپرسيد و به پرسش‌هاي كودكتان پاسخ دهيد. به عكس‌ها اشاره كنيد و در مورد تصاوير كتاب بحث كنيد. از كودكتان بپرسيد: «فكر مي‌كني بعد از اين چه اتفاقي خواهد افتاد؟»

10 - فعاليت‌هاي اضافه و متناسبي با فضاي داستان، ارائه كنيد: كارهايي مثل آشپزي يا درست كردن كاردستي كه با داستان شما متناسب و هماهنگ باشند يا فعاليت‌هايي كه خواندن را به عنوان بخشي از علوم و فنون غني ادبيات شكوفا سازند و به پيشرفت در يادگيري مهارت‌هاي ادبي منجر شود.

11 - در زمان داستان با كودك خود مدارا كنيد، اما در عين حال جدي و محكم باشيد: چنانكه كودك شما نسبت به خواندن كتاب‌ بي‌ميل است اجازه دهيد در اين حين نقاشي بكشد. شايد حتي بتواند يك نقاشي از فضاي داستان بكشد!

12 - با آموزگار كودكان صحبت كنيد يا به كتابخانه منطقه‌تان برويد تا از پيشنهادها و تجربيات آنها در اين رابطه بهره‌مند شويد: به اين وسيله فهرست‌هاي گوناگوني از كتاب‌هاي مختلف خواهيد يافت و شايد حتي آنها بتوانند كتاب‌هايي كه خواندن بلند آنها براي كودكان اثربخش بوده است را به شما معرفي كنند.

خواندن، يك فعاليت تفريحي است شما فقط روزانه 15 دقيقه براي آن وقت صرف‌كنيد و از نتيجه سود بخش آن براي خود و فرزندانتان تا آخر عمر بهره بگيريد.

حاج بابایی:کسی غصه استیضاح من را نخورد

نمایندگان مجلس جزو بهترین دوستان من هستند و بیشترین احترام را برای آنها قائل هستم و کسی غصه استیضاح من را نخورد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جریان استیضاح وی در مجلس گفت: کسی غصه استیضاح من را نخورد، نمایندگان مجلس از دوستان بسیار نزدیک وخوب من هستند و14 سال با آنها زندگی و کارکرده ام.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

وزیر آموزش و پرورش: سال آینده ........

وزیر آموزش و پرورش: سال آینده

           دوره ابتدایی 6ساله می‌شود

  
به گزارش  برنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در مراسم بازگشایی مدارس اظهار داشت: روز اول مهر را همراه با شناخت و معرفت و نظم بخشی به جامعه آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: تحول بنیادین در راستای 40 موضوع بررسی شده که خواست رهبر فرزانه انقلاب و مردم است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصویب سند ملی آموزش و پرورش تصریح کرد: سند ملی آموزش و پرورش به خلاقیت بیشتر از حافظه محوری توجه دارد به طوری که اصلاح کتاب های درسی در آن مورد تایید شده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: از مهرماه سال آینده نظام آموزشی تغییر می کند؛ به طوری که 6سال ابتدایی، 3سال راهنمایی و 3دبیرستان خواهیم داشت. بنابراین کتاب های دوره ابتدایی هم تغییر خواهد کرد.

حاجی‌بابایی تاکید کرد: در آموزش و پرورش 100 هزار شغل ایجاد شده که این امر تنها بخشی از عملیاتی کردن برنامه‌های کلان در راستای تحول بنیادین و ارج نهادن به معلم محسوب می شود.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروی انسانی خاطرنشان کرد: امسال 8هزار نیروی متخصص در رشته مکانیک و الکترونیک، 15 هزار معلم ورزش و 10 هزار مشاور وارد آموزش و پرورش شده است.
    
افتتاح یک مدرسه ورزش در هر استان

وی افزود: در تمام استان‌ها یک مدرسه و در شهر تهران 7 مدرسه ورزش افتتاح شده است.

حاجی بابایی بیان کرد: امسال 3 هزار و 500 معلم با مدرک کارشناسی ریاضی در راستای تحول بنیادین وارد آموزش و پرورش شدند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در 50 هزار روستا 8 هزار مجتمع آموزشی راه‌اندازی شده که هدف از این اقدام فراهم کردن امکانات مدارس شهری در مناطق روستایی است.

وی با بیان اینکه تعداد هنرستان ها افزوده می شود اضافه کرد: امسال در شهر تهران به تعداد هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای 12درصد افزوده شده که در تلاش هستیم سال های آینده 50درصد مدارس را به هنرستان تبدیل کنیم.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

آموزش نرم افزارالكترونيكي در دوره ابتدايي

آموزش نرم افزارالكترونيكي در دوره ابتدايي 

مدير كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران گفت: از سال تحصيلي آينده معلمان دوره ابتدايي توليدات نرم افزار الكترونيكي را ضمن فراگيري، به دانش آموزان نيز آموزش مي‌دهند.

به گزارش ايرنا، سيدعلي يزديخواه روز چهارشنبه در جشنواره پاياني طرحهاي آموزش ابتدايي در تالار اجتماعات شهيدان نژادفلاح كرج با اشاره به كم خرج بودن اجراي اين طرح افزود: توانمند شدن در عرصه توليد محصولات الكترونيكي كه مبحث مورد علاقه دانش آموزان است، بخصوص در درس رياضي از هدفهاي اصلي اجراي اين طرح است.

وي گفت: گروه آموزش ابتدايي طي سال تحصيلي گذشته طرحهايي را درجهت كيفيت بخشي به آموزش و پرورش اجرا كرد كه طرح ارزشيابي توصيفي، طرح ارتقاء آموزش قرآن پايه سوم ابتدايي از آن جمله است.

يزديخواه گفت: دسته ديگر طرحهايي هستند كه از طرف آموزش ابتدايي مثل طرح آموزش آداب و مهارتهاي زندگي اسلامي، جشنواره طراحي آموزشي و طرح نمايش خلاق و مستندسازي تجربه‌هاي برتر، در ساختار برنامه درسي هفتگي مدرسه جايگاه تعريف شده ندارند.

وي افزود: از همين رو معلمان با توجه به ضرورت در ساعتهاي درسي يا به صورت فوق برنامه اين گونه طرحها را اجرا مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه هدف از اجراي اين طرحها كيفيت بخشي به آموزش است، افزود: با اجراي اين طرحها ماندگاري دروس و عمق بخشي به مفاهيم درسي بيشتر شده و خود اتكايي و اعتماد به نفس در دانش آموزان را درپي خواهد داشت و در ضمن موجب خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان نيز مي‌شود.

يزديخواه گفت: آموزش با بازي و شادي، ايجاد صندوق پستي، راديو صداي دانش آموز، تمرين اقتصادي در دوران كودكي، مفسران كوچك، چند قدم تا سلامتي، اتاق قصه و نمايش، كلبه جادويي، بازيافت كاغذهاي باطله، جشنواره اندام تنفسي، شهرداران كوچك از جمله عنوانهاي طرحهاي منتخب معلمهاي ابتدايي در اين جشنواره هستند.

در اجراي طرح‌هاي آموزش ابتدايي در سال تحصيلي گذشته يكهزارو ‪ ۱۰۰‬نفر برگزيده شدند كه از ميان آنان ‪ ۷۵۰‬نفر در آيين امروز مورد تقدير قرار گرفتند

 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

عکس سال همت مضاعف

 

 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

سودمندی پیاده روی منظم بر جلوگیری از بروز آلزایمر

سودمندی پیاده روی منظم بر جلوگیری از بروز آلزایمر

تهران ، شبکه خبر ، علمی فرهنگی هنری - پزشكی
محققان در آمریكا اعلام كردند: پیاده روی منظم، خطر بروز آلزایمر را کاهش می دهد.
محققان علوم پزشکی در تحقیقات خود دریافتند: پیاده روی دست کم به میزان حدود ده كیلومتر در هفته، برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر بسیار مفید است .

به گفته این محققان؛ پیاده روی، نقش مهمی در جلوگیری از كوچكی مغز و بروز زوال عقلی و آلزایمر ایفا می کند.
 
محققان به همه افراد در همه سنین توصیه می کنند با ورزش منظم و مداوم از بروز مشکلات متعدد جسمی و روحی در خود جلوگیری کنند. 

بیماری آلزایمر اختلال حافظه است که در سنین میان سالی با كاهش شدید ترشح سروتونین در مغز ایجاد می شود.

البته كاهش سروتونین همیشه به علت پیر شدن سلول ها نیست. سکته مغزی یا شوک عاطفی پس از دست دادن عزیزی می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. 

آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش می کند. 

بیماری آلزایمر متاسفانه درمانی ندارد اما می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۸۹/۰۷/۲۴

وب سایت دانشگاههای دولتی

 • وب سایت دانشگاه اراک    http://www.araku.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه ارومیه    http://www.urmia.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه اصفهان    http://www.ui.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه الزهرا (س)   http://www.alzahra.ac.ir       (آدرس سایت دوم)    http://www.azzahra.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه امام حسین (ع)   http://www.ihu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه امام رضا (ع)       http://www.emamreza.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه امام صادق (ع)   http://www.isu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه ایلام    http://www.ilam.ac.ir

 •  وب سایت دانشگاه بوعلی سینا همدان   http://www.basu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه بیرجند   http://www.birjand.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین    http://www.ikiu.ac.ir/

 • وب سایت دانشگاه بین المللی چابهار   http://www.iuc.ac.ir

 • دانشگاه پیام نور   

 • وب سایت دانشگاه تبریز  http://www.tabrizu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه تربیت مدرس   http://www.modares.ac.ir

 •  وب سایت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   http://www.azaruniv.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه تربیت معلم تهران   http://www.tmu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه تربیت معلم سبزوار    http://www.sttu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه تهران   http://www.ut.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان     http://www.cancer-institute.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی   http://www.itrws.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان   http://www.isatc.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد وب سایت دانشگاهی شیراز   http://www.shirazjju.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه خلیج فارس بوشهر   http://www.persiangulfu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه رازی کرمانشاه    http://www.razi.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه زابل    http://www.zabol.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه زنجان    http://www.znu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه سمنان    http://www.semnan.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان   http://www.usb.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شاهد   http://www.msrt.gov.ir 

 • وب سایت دانشگاه شاهرود    http://www.shahrood.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شمال    http://www.shomal.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهرکرد   http://www.sku.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان   http://www.uk.ac.ir      (آدرس سایت دوم)   http://www.sbuk.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهید بهشتی   http://www.sbu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهید چمران اهواز    http://www.cua.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول خوزستان   http://www.nbd.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شهید رجایی   http://www.srttu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شیخ مفید قم   http://www.mofidu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه شیراز    http://www.shirazu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعت نفت آبادان    http://www.put.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان   http://www.iut.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)    http://www.aku.ac.ir       (آدرس سایت دوم)  http://www.aut.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی   http://www.kntu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعتی سهند تبریز    http://www.sut.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه صنعتی شریف   http://www.sharif.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )    http://www.atu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علم وصنعت ایران   http://www.iust.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک    http://www.iustarak.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علم و صنعت بهشهر    http://www.bust.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    http://www.uswr.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان   http://www.iuwrs.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پایه دامغان سمنان   http://www.dubs.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک    http://www.arakmu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل    http://www.arums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه    http://www.umsu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    http://www.mui.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ‏http://www.aums.ac.ir

 •  وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران    http://www.ams.ac.ir       (آدرس سایت دوم)    http://www.iums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام   http://www.medilam.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل    http://www.mubabol.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله    http://www.bmsu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   http://www.hums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   http://www.bpums.com

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند    http://www.bums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز     http://www.tbzmed.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران   http://www.tums.ac.ir

 •  وب سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   http://www.rums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان   http://www.zdmu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی  زنجان   http://www.zums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان   http://www.medsab.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سمنان    http://www.sem-ums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    http://www.sbmu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   http://www.ssu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز    http://www.sums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین   http://www.qums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان    http://www.kaums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان    http://www.muk.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان    http://www.kmu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    http://www.kums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان   http://www.golestangums.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان    http://www.gums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان    http://www.lums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران   http://www.mmsu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد     http://www.mums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    http://www.hums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی همدان    http://www.umsha.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  http://www.yums.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    http://www.gau.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد   http://www.um.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه قشم   http://www.qeshm.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه قم   http://www.qom.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه کاشان   http://www.kashanu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه کردستان   http://www.uok.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه کیش   http://www.kishuniv.com

 • وب سایت دانشگاه گیلان     http://www.gu.ac.ir           (آدرس سایت دوم)     http://www.guilan.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه لرستان   http://www.lu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه مازندران    http://www.umz.ac.ir           (آدرس سایت دوم)   http://www.umcc.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه مفید     http://www.mofidu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه ولی عصر رفسنجان   http://www.vru.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه هرمزگان   http://www.hormozgan.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه هنر     http://www.art.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه یاسوج   http://www.yu.ac.ir

 • وب سایت دانشگاه یزد   http://www.yazduni.ac.ir

 • برچسب‌ها: وب سایت دانشگاههای دولتی
  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۴

  اخبارکوتاه مجتمع درماه مهر

   

   

   

  مجتمع آموزشی وپرورشی شهیدآوینی درمهرماه امسال با حول وقوه الهی کارخودرا شروع نمود ،وتوانست با مرتفع نمودن مشکلات سدراه دربخشهای آموزشی(اجرای مراسم بازگشایی مدرسه.تهیه برنامه درسی وکلاسی.کلاس بندی.تهیه پوشه های بایگانی ومستندات .ایجادفضای سالم آموزشی برای همکاران.تکمیل کادرمعلمین کلاسها.جمع آوری وتدوین اسامی معاونین مدارس زیر مجموعه مجتمع.تهیه فرمهای مختلف بازدیدوآموزشی ونیز آمارگیری تعداددانش آموزان مدارس ابواب جمعی.اجرای جلسه بامعاونین مدارس ابواب جمعی وتوجیه وتوضیح لازم درخصوص فعالیتهای مدارس خود.تهیه دفاتر شاخص برای دبیران.رفع مشکلات ارباب رجوع.تهیه وبستن قرارداد با سرویسهای مدارس زیرمجموعه.بازدیدازروندآموزشی وپرورشی مدارس زیرمجموعه.اجرای مراسم جشن قرآن ابتدایی.تهیه وایجادبوفه موادغذایی سالم برای رفاه حال دانش آموزان.تهیه تابلو اعلانات آموزشی )

  ودربخش پرورشی(تهیه تابلوهای اعلانات مختلف:پیامها واحادیث تربیتی،مسابقات مختلف پرورشی،سال همت مضاعف وکارمضاعف،درسهایی ازقرآن،اعلانات پرورشی.انتخاب مسئولین برنامه های آغازین.کتابخانه.ورزش صبحگاهی.نمازجماعت.نمایندگان کلاسها با رأی گیری وانتخاب توسط خوددانش آموزان.تهیه برنامه های گوناگون قابل اجرادرمراسمات آغازین(تلاوت قرآن.دعاونیایش هرروز یک دعا.مقالات کوتاه.لطیفه.دانستنیها.یک روزیک حدیث.ترتیب بندی کلاسها ودانش آموزان برای مراسمات آغازین.تعویض وتهیه به موقع تراکتهای مناسبتی درتابلوهای اعلانات.اجرای ورزش صبحگاهی .اجرای مسابقات قرآنی ماه.یک پیام یک حدیث.تهیه ونصب تراکتهای گوناگون نماز.احادیث.وسخنان بزرگان.سال همت مضاعف وکارمضاعف درتابلوهای اعلانات وراهرو مدرسه.تهیه وقاب گیری زندگینامه شهیدآوینی ونصب درسالن مدرسه.تهیه ونصب  بنرهای آیین نامه انضباطی.برنامه های طول سال تحصیلی.نصب بنر آشنایی بامراجع تقلید.تهیه ونصب پرچمهای نودرمدرسه.تهیه پوشه مستندات مختلف پرورشی.تهیه تراکتهای مختلف وگوناگون وارسال به مدارس ابواب جمعی.تهیه زندگینامه برای مدارسی که به اسم هستند وارسال به آنها برای نصب درمعرض دیددانش آموزان.وجین وراه اندازی و تهیه لیست جدیدرایانه ای کتابهای کتابخانه.تقسیم ایام هفته برای دریافت کتاب از کتابخانه.تشریح وتوضیح برنامه های پرورشی مدارس ابواب جمعی درجلسه مدیران.راه اندازی وسایل سمعی وبصری ورایانه.تهیه ونصب صندوق پیشنهادات وانتقادات.کمکهای اولیه.توضیح وسخنرانی لازم وتوجیه پاره ای مسائل لازم درمراسمات آغازین و.....)فعالیت خودراآغازنماید.وبه قوه الهی تاپایان سال ادامه دارد ودرسال همت مضاعف وکارمضاعف دوچندان خواهدشد.                             معاونت پرورشی مجتمع

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۴

  عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به نماز در مدرسه

   


  عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به نماز در مدرسه

  هنگامی که نوجوانان در موقعیت های مختلف اوقات تحصیلی و هنگام شنیدن اذان مشاهده می کنند که معلمان و مربیان بی هیچ تکلفی مشتاقانه به سوی نماز می شتابند . در اثر احساس همانند سازی به شوق و رغبت در می آیند و به اقامه نماز گرایش فزون تری پیدا می کنند. بهتر است در مدرسه قبل از شروع نماز یا حتی قبل از رفتن به نماز جمعه برنامه هایی تدارک دیده شود. که زمینه ساز احساس خوشایند برای دانش آموزان باشد تا عزم و اراده و رغبت و انگیزه ی لازم برای انجام این فریضه با طیب خاطر در آنان پدید آید هر قدر شخصیت الگوهای تربیتی و پرورشی برای دانش آموزان محبوب و دوست داشتنی تر باشد تاثیر پذیری آن ها افزایش می یابد .
  روشن است که هرگز نباید با اجبار و تحمیل دانش آموزان را به انجام فریضه نماز وادار کنیم در عوض شایسته است بیش از هر چیز جاذبه های رفتار خود را در بیان ارزش ها با فراهم کردن مقدمات نماز افزایش دهیم اگر چنین فضایی در مدارس حاکم باشد روحیه معنوی دانش آموزان افزایش می یابد و در نماز خانه مدرسه ارتباط شوق آمیز همسالان گسترش پیدا می کند سالن نمازخانه مدرسه که مثلا" با موکت سبز رنگی آراسته شده ، تمیزی ، سادگی و زیبایی در آن موج می زند محیط مناسب و دلپذیری برای اقامه نماز فراهم می سازیم.
  استشمام بوی گلاب و عطر و نور پردازی جالب با رنگ های سبز و پخش نوای ملایم و گوش نواز تواشیح مربوط به اسماء الله ، قبل از شروع نماز محیط را سرشار از حال و هوای معنوی و روحانی می کند . بیان قصه های لطیف و خاطره انگیز با زبانی شیرین و دوست داشتنی برای ارائه احکام و روش های اخلاقی و نماسازی و تصویر سازی از ارزش ها و رفتار انسان های وارسته و رهبران و اسوه های مذهبی ، تاثیرات زیادی در یادگیری و گرایش و پایبندی نسبت به ارزش های مذهبی و فهم درست از اقامه حقیقی نماز در بین دانش آموزان به جای خواهد گذاشت.
  توجه به سرویس های بهداشتی و وضوخانه مدارس و پاکی و تمیزی آن برای ترغیب دانش آموزان به گرفتن وضو و شرکت در جمع دانش آموزان در نمازخانه مدرسه ، برخورد با چهره گشاده و باز در این هنگام ، همه و همه زمینه های آماده سازی ، تقویت و افزایش گرایش به نماز را در دانش آموزان فراهم می کند . در خانواده بزرگ مدرسه ، قدرت تحمل و صبر و حوصله مدیر ف ناظم ، مربی پرورشی و معلم راهنما برای برپایی نماز باید بالا باشد و از سخت گیری های بی مورد و تحقیر دانش آموزان ، در فراخوانی به این امر اللهی جدا" باید خودداری کرد. صبر و بردباری و رفتار متین و معقول مسئولان مدرسه اگر همراه با عطوفت و مهربانی باشد در دانش آموزان احساس و نگرشی مثبت نسبت به اقامه نماز پدید می آورد.

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۴

  تصاویر سال همت مضاعف وکارمضاعف

  تصاویر سال همت مضاعف وکارمضاعف

  همت مضاعف

   

  همت مضاعف کار مضاعف

  سال همت مضاعف کار مضاعف

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۴

  اخبار

   
  اخبار
   
  جمعه۲۳مهر۱۳۸۹
   
  خطیب نماز جمعه تهران:

  استقبال از احمدی نژاد پتکی بر سر آمریکا بود
  آیت الله جنتی:دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به لبنان تزریق مقاومت به ملت فلسطین بود، گفت: هر شعاری که در استقبال از رئیس جمهور سر داده شد پتکی بر سر آ‌مریکا و اسرائیل بود.
   
  شهرآورد شصت و نهم /

  استقلال برابر پرسپولیس به پیروزی رسید / مجیدی فرشته شادی آبی‌ها
  شصت و نهمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در حالی عصر امروز با پیروزی یک بر صفر استقلال به پایان رسید که برای دومین بازی متوالی شهرآورد تهران یک برنده داشت و این بار فرهاد مجیدی در دقیقه 91 آبی پوشان را به پیروزی رساند.

   

     نايب رييس کميسيون امنيت ملي در گفت و گو با پانا عنوان کرد
      وحشت اسراييلي ها نسبت به استقبال بي نظير مردم لبنان از احمدي نژاد

      خبرگزاري پانا: نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: اسراييلي ها نسبت به استقبال بي نظير لبناني ها از احمدي نژاد دچار وحشت و نگراني شده اند.

  اسماعيل کوثري در گفت و گو با خبرنگار سياسي پانا در خصوص سفر احمدي نژاد به لبنان و استقبال گسترده مردم اين کشور از رييس جمهور گفت: اين سفر پيامي جز آن ندارد که آمريکا امروز بايد بداند اين دولت مردان و مسئولان ايراني هستند که مورد استقبال مردم دنيا قرار مي گيرند. 

  وي با بيان اين که ارتباط ملت ايران با ملت لبنان از طريق رئيس جمهور و ديدار مستقيم وي با مسئولان و مردم آن کشور نشان دهنده دوستي و رفاقت بسيار نزديک دو کشور است، گفت: درحقيقت سفر احمدي نژاد به لبنان مي تواند محور وحدت کشورهاي منطقه باشد.


  نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي  با بيان اينکه مهم ترين پيام سفراحمدي نژاد به لبنان اين است که رژيم اشغالگر قدس بداند که جمهوري اسلامي ايران هميشه و درهمه جا از ملت لبنان حمايت مي کند، گفت: سفر احمدي نژاد به لبنان نشان دهنده آن است که کشورهاي منطقه خود مي توانند بدون دخالت کشورهاي فرامنطقه اي با يکديگر تعامل داشته باشند و مشکلات خود را حل کنند.

   وي در پايان به کارشکني هاي رژيم صهيونيستي قبل از حضور احمدي نژاد در لبنان نيز اشاره و خاطرنشان کرد: رژيم صهيونيستي امروز با استقبال گرم مردم لبنان احساس نگراني و شکست بيشتري مي کند و  به دنبال  ايجاد رعب ، وحشت و آغاز جنگ رواني عليه ايران است.

  وزير آموزش و پرورش در مراسم افتتاح 6 پروژه آموزشگاهي در پاكدشت:

  وزير آموزش و پرورش در مراسم افتتاح 6 پروژه آموزشگاهي كه صبح امروز در پاكدشت برگزار شد گفت: هزينه كردن در آموزش و پرورش باعث عزت و اقتدار نظام مي‌شود.
  به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اين مراسم كه در كانون شهداي پاكدشت صبح امروز برگزار شد دكتر حاجي بابايي گفت: تحول بنيادين در آموزش و پرورش يعني نگاه جامعه به معلم و آموزش و پرورش تغيير كند.

  وي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش با نشاط و شاداب ياري‌دهنده كاهش انحرافات اجتماعي دانست افزود: گام اول استفاده از ظرفيت‌هاي ورزشي و تربيت بدني در آموزش و پرورش است چرا كه امروز ورزش فقط سلامت جسم نيست بلكه اقتدار نظام است.

  وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر تلخ بودن موضوع معلم مازاد در مدارس اظهار داشت: گام برداشتن براساس ديدگاه‌هاي معلمان و فرهنگيان عزيز از آرزوهاي قلبي من است.

  دكتر حاجي بابايي خاطرنشان كرد: معلمين نبايد در هيچ نوع مدرسه‌اي اعم از شاهد، نمونه دولتي، تيزهوشان و غيره جهت ثبت‌نام فرزندان خود شهريه پرداخت كنند و اگر مدارس مشكل مالي در اين زمينه دارند ادارات آموزش و پرورش بايد آن را مرتفع نمايند.

  وي در پايان با اشاره به اينكه آموزش و پرورش و معلم بايد حريم پيدا كنند افزود: اقدامات در حال انجام در آموزش و پرورش در راستاي اجراي سند ملي آموزش و پرورش است.


   
  مشورت حاجی بابایی با حافظ شیرازی
  مراسم معارفه اولین مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با هفت سخنرانی طولانی همراه بود و در طول این مدت فرهنگیان شرکت کننده در جلسه همچون کلاس درس سکوت را رعایت کردند و اثری از کلافگی نبود.
  به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سايت خبري تابناك ، مراسم معارفه مدیرکل آموزش و پرورش که حدود چهار ساعت به طول انجامید حاشیه هایی را نیز به همراه داشت.
  در این مراسم هفت نفر سخنرانی کردند و در این میان سخنرانی وزیر آموزش و پرورش از همه بیشتر به طول انجامید و وی از ناگفته های بسیاری در میان فرهنگیان سخن گفت.
  حمیدرضا حاجی بابایی در حالی در مراسم معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز حضور یافت که به طور معمول در چنین مراسمهایی معاونین وزیر حضور پیدا می کنند.
  وی در سخنرانی خود در جمع فرهنگیان علت حضور خود در این مراسم را صحبت با جمع زیادی از فرهنگیان برشمرد.
  حاجی بابایی حدود یک ساعت سخنرانی کرد و در طول سخنرانی وی سکوت قابل توجهی در میان فرهنگیان حکمفرما بود و چندین بار نیز گفته های وی از سوی حاضران مورد تشویق قرار گرفت.
  تعدادی از فرهنگیان نیز که دل پری از بعضی مشکلات داشتند در میان صحبتهای وی درخواستهایی را مطرح کردند که وزیر پاسخ به این سئوالات را به آخر جلسه موکول کرد و البته به قول خود نیز وفادار بود و در پایان جلسه به سئوالات بسیاری از فرهنگیان پاسخ داد.
  همچنین یکی از فرهنگیان حاضر در جلسه به هنگام سخنرانی وزیر آموزش و پرورش از وی به عنوان محبوب دلها نام برد.
  مجری مراسم نیز یکی از فرهنگیان بود و اشعار زیادی را در لابلای مراسم در وصف فرهنگیان خواند.
  وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنرانیش به موضوع چگونگی تصمیمش برای قبول وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: احمدی نژاد وقتی به من پیشنهاد وزرات را داد از من خواست با هیچکس مشورت نکنم و من هم قبول کردم.

  وی ادامه داد: از این رو به احمدی نژاد گفتم اجازه می دهی با پدرم مشورت کنم، وی گفت: اشکالی ندارد و پدرم نیز من را اینگونه راهنمایی کرد که اگر قبول این مسئولیت به نظام کمک می کند، قبول کن.
  حاجی بابایی گفت: با حافظ نیز مشورت کردم و به احمدی نژاد نیز گفتم و در جواب من این بیت آمد که آن را در مجلس نیز خواندم.
  یا کار به کام دل مجروح شود / یا ملک تنم ملک بی روح شود
  امید من این است به درگاه خدا / که ابواب سعادت همه مفتوح شود
  حاجی بابایی در پایان مراسم به سئوالات بسیاری از خبرنگاران نیز پاسخ داد.
  همچنین شمار زیادی از فرهنگیان در فضایی صمیمی گلایه های خود را با وزیر مطرح کردند.
  از دیگر نقاط قابل توجه در مراسم فوق حضور تمام مقامات ارشد استان در این جلسه معارفه بود که هر یک در سخنرانیهای خود حضور در این جلسه را به جهت اهمیت آموزش و پرورش عنوان کردند.
  شمار زیادی از مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش در 20 سال گذشته و مدیران مدارس، شرکت کنندگان در جلسه معارفه را تشکیل می دادند که با وجود کثرت سخنرانان همچون نظم حاکم در کلاس درس تا پایان جلسه با سکوت خود، میزبانان را همراهی کردند.
  در پایان جلسه شمار زیادی از همکاران فرهنگی حلیمی (مدیرکل آموزش و پرورش البرز) دور وی حلقه زدند و از این انتخاب ابراز خوشحالی کردند.

   

   

   

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  المپیک

  المپیک

  المپیک 1928درآمستردام هلندبرگزارشد

  المپیک سال 1900درپاریس برگزارشد.

  اولین دوره بازیهای المپیک درآتن بود

  بازی فوتبال رسما ازسال 1908میلادی دربازیهای المپیک گنجانده شد

  بازیهای المپیک 1936دربرلین برگزارشد

  بازیهای المپیک 1968درمکزیکوسیتی برگزارشد

  بازيهاي المپیک 2004میلادی درآتن برگزارشد

  بازیهای المپیک بطوررسمی ازسال 1896م.درآتن انجام گرفت

  بازیهای المپيك 1952ميلادي:درهلسينكي برگزارشد

  بازيهاي المپيك 1956 درملبورن استراليابود

  بازيهاي المپيك 1976درمونترال كانادا برگزارشد

  بازيهاي المپيك 1992م دربارسلون اسپانيابرگزلرشد.

  بازيهاي المپيك درسال 1920ميلادي در:بلژيك انجام شد

  چین دربازیهای المپیک 2008اول شد

  محل برگزاري المپيك 2000ميلادي:سيدني

  موفق ترین ورزشکارتاریخ المپیک:مایکل فلپس دررشته شنا.

  نخستین دوره بازیهای  المپیک درسال1896میلادی آتن برگزارشد.بازیهای المپیک 1996م.درآتلانتا برگزارشد.

  نخستین ورزشکارایرانی که  درالمپیک 1948 مدال گرفت:جعفرسلماسی

  وزنه برداری ازسال 1920م دربازیهای المپیک شرکت داده شد

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  سؤال وجواب اعرابی از پیامبر اعظم (ص)

  سؤال وجواب اعرابی از پیامبر اعظم (ص)

  عرض کرد:می خواهم داناترین مردم باشم:

  حضرت فرمود:  از خد ا بترس

  از خاصان درگاه خد ا باشم:  شب وروز قرآن بخوان

  همیشه دل من روشن باشد:   مرگ را فراموش مکن

  همیشه در رحمت حق باشم:   با خلق خد ا نیکی کن

  در چشم مردم خوار نباشم:  پرهیز کار باش

  عمر من طولانی باشد:  صله رحم کن( (رفت وآمد بامردم))

  روزی من وسیع گردد:   همیشه با وضو باش

  به آتش دوزخ نسوزم:   چشم وزبان خود را ببند

  فردای قیامت ایمن باشم: میان شام وخفتن به ذکرخد ا مشغول باش

  خدای را درنماز حاضر یابم:   دروقت ساخت وضو بسیاردقت کن

  تهیه:معاونت پرورشی مجتمع شهیدآوینی                      

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  به مناسبت روزتربیت بدنی وورزش

  به مناسبت روزتربیت بدنی وورزش

  معاونت پرورشی مجتمع شهیدآوینی

  ورزش راز سلامتی

  در دنیای امروز، بیماری ایدز، مصرف دخانیات، نبود تحرک و ورزش، خشونت و سوء تغذیه، سلامتی بشر را تهدید می کند.

  اگر ورزش در زندگی ما نقش و اهمیت خودش را پیدا کند و برای آن برنامه داشته باشیم، این عارضه‌های ناخوشایند شاید از بین بروند یا کم رنگ تر شوند. زیرا شخص ورزشکار معمولاً سیگاری نمی‌باشد، به تغذیه سالم اهمیت می دهد، از اعصاب آرام تری برخوردار است، انرژی خود را درست مصرف می کند و کمتر اهل خشونت و عصبانیت است. افزون بر این اثرات مثبت ورزش بیش از این است زیرا ورزش باعث زیاد شدن توده عضلانی بدن و مصرف بیشتر انرژی نیز می شود. تمرینات مرتب و منظم ورزشی باعث کم شدن چربی می‌شود و نمی گذارد چاق و بیمار شوید. انرژی مصرفی روزانه با ورزش و زیادشدن توده عضلانی افزایش می یابد. ورزش پیر شدن و سالمندی را به تاخیر می اندازد و باعث حفظ تناسب اندام و زیبایی بدن افراد می شود، از پوکی استخوان جلوگیری می کند و سبب تقویت سیستم اسکلتی بدن می‌گردد. در ضمن ورزش به مصرف مستقیم اسیدهای چرب می‌انجامد،روش مطمئن و مناسب درمان چاقی و پیشگیری از برگشت آن است، زیرا عضلاتی که تحت تأ ثیر فعالیت ورزشی‌اند بدون نیاز به انسولین انرژی خود را علاوه بر گلوکز(نوعی قندمورد مصرف بافت ها وسلول های بدن) از اسیدهای چرب تامین می کنند. ورزش حتی برای بیمارانی که به مرض قند (دیابت) مبتلا می‌باشند مفید است. ورزش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، عروقی و سکته های مغزی را کاهش می دهد. ورزش باعث زیاد شدن مقدار گردش خون موثر در بدن می شود و از لخته شدن خون درسیاهرگ عمقی پا جلوگیری می‌کند و دستگاه قلبی عروقی و دستگاه تنفس و ایمنی بدن را تقویت می‌نماید. همچنین اثرات مثبت ورزش بر دستگاه گوارش را نباید نادیده گرفت. افزون بر این ورزش از افسردگی پیشگیری می‌کند، روحیه فرد را بالا می‌برد و در زندگی خانوادگی و اجتماعی و در شغل افراد تاثیرات سازنده‌ای‌ دارد. تجربه نشان داده است یک‌ شخص سالم و تندرست معمولاً از موقعیت و پیشرفت شغلی بهتری نسبت به افراد چاق و کند برخوردار است. در غایت ورزش از مبتلاشدن به آلودگی های اجتماعی، مثل سیگار کشیدن، مواد مخدر و ... جلوگیری می‌کند، ذهن را تقویت می نماید و با اندیشه‌ای قوی می توان بر مشکلات و معضلات خانوادگی و اجتماعی بهتر فائق آمد.

  نقش ورزش در استحکام استخوان ها

  تأثیر ورزش بر استخوان افراد به ویژه زنان جوان بسیار بیشتر از اثر مصرف کلسیم در استحکام استخوان های آنان است. مطالعات نشان می دهد؛  ورزش بر استحکام استخوان ها تأثیر اساسی می گذارد و سبب تقویت استخوانها می شود.

  آب وورزش:

  سرگیجه،بیهوشی وگرفتگی عضلات از پیامدهای کم یا زیادنوشیدن آب به هنگام ورزش است.وقتی انسان زیادآب می نوشد:خون رقیق می شود وتجمع سدیم کاهش می یابد.جذب بیش از اندازه آب به هنگام فعالیت زیادسبب سرگیجه وحالت تهوع  وبیهوشی وگرفتگی عضلات  می شود.

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  مناسبتهای هفته چهارم ماه مهر

  مناسبتهای هفته چهارم ماه مهر

  روزپیونداولیاء ومربیان

  روزتربیت بدنی وورزش

  ولادت حضرت امام رضاع

  پیشاپیش ولادت باسعادت امام رضا ع راتبریک وتهنیت می گوییم.

   

   

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  راهكارهاي علاقمندي دانش آموزان به مطالعه

   

  راهكارهاي علاقمندي  دانش آموزان به مطالعه

  دانش آموزان را بايد به مطالعه علاقمند كرد چه كتب درسي را در دست بگيرند و چه كتاب هاي ديگر را. در اين نوشتار تلاش شده است كه راهكارهايي براي مطالعه صحيح آينده سازان ارائه شود. بي شك عمل به اصول مطالعه مي تواند بهره وري بيشتري را براي دانش آموزان داشته باشد.

  اصول مطالعه

  1- استمرار در مطالعه: مطالعه به طور مستمر بدون وقفه در ساعات برنامه ريزي انجام گيرد.
  2- انضباط در مطالعه: اصل انضباط در هر كاري سبب ايجاد نظم در فعاليت هاي فردي و اجتماعي است و آن يك قاعده كلي حاكم برزندگي و طبيعت است و مطالعه براي رسيدن به دانايي و توانايي بخشي از روند زندگي بوده و تابع اصل نظم است.
  3- تنوع در موضوع: ثبات موضوع مطالعه براي مدت زيادي سبب كاهش فعاليت مغزي است. براي ايجاد تنوع چندين موضوع را بايد مورد مطالعه قرار داد. اين بدان معني نيست كه در يك ساعت برنامه ريزي چندين نوع كتاب خوانده شود.
  4- تنظيم برنامه مطالعه: در تنظيم برنامه بايد به اهداف و احساس نياز مطالعه كننده توجه كرد.
  5- برنامه بايد انعطاف داشته باشد (مطالعه كننده احساس اجبار نكند).
  6- براي مطالعه هر درس وقت كافي منظور شود.
  7- در طول برنامه به منظور ايجاد فرصت طبقه بندي، سازماندهي مطالب قبلي و آمادگي ذهني براي مطالب بعدي بايد زمان معيني استراحت در نظر گرفت.
  8- مطالعه هر درس، نزديك به ساعت آموزشي همان درس باشد.

  زمان ها و موقعيت هاي نامناسب براي مطالعه

  مسائلي كه در مطالعه بايد از آن اجتناب كرد به شرح زير است:
  الف- از ايجاد فاصله زياد بين مطالعه خودداري شود.
  - مطالعه به دليل خستگي اندام هاي حسي در آخر شب صورت نگيرد.
  - مقدار زمان مطالعه 1.5 تا 2 ساعت بوده و سپس با استراحت كوتاه مطالعه دوم صورت گيرد.
  - مطالعه نبايد در زمان خستگي حاكم بر بدن باشد.
  - در طول سال مطالعه روزانه مفيد بوده و در شب امتحان ايجاد اضطراب مي كند و اضطراب سبب كاهش قدرت حافظه است.
  - در صورت محدود بودن زمان نبايد با سرعت بيشتري مطالعه نمود.
  - زمان مطالعه بايد دور از تشويش و نگراني باشد.

   عوامل مؤثر در يادگيري

  1-  احساس نياز و علاقه و اشتياق.
  2- داشتن دانش و اطلاعات قبلي از دروس پيش نياز و درك آن.
  3- فهميدن اهداف درس و نقش و تأثير آن در زندگي روزمره.
  4- تمرين، تكرار و ممارست و تعميم دادن مفاهيم به مصداق ها.
  5- داشتن يك چهارچوب كلي و تقسيم آن به مواد آموزشي.
  6- رعايت زمان و مكان يادگيري كه عاري از هرگونه عوامل مخل باشد.
  7- صحيح خواني، درك مفهوم و تجزيه و تحليل مفاهيم.
  همان طور كه مي دانيد توانايي خواندن يكي از اساسي ترين مهارت ها براي كسب موفقيت تحصيلي است. بنابراين چگونه مي توانيم انگيزه وعلاقه لازم براي مطالعه را در فراگيران ايجاد كنيم؟ بايد گفت، بهترين راه ايجاد علاقه به ادبيات، درك اهميت و تأثير مطالعه در زندگي روزمره است. معلمان به اين امر آگاهند و به همين دليل در كلاس هاي درس با اهداف برنامه ريزي شده قبلي، وقت زيادي را صرف ايجاد علاقه و عشق به مطالعه در دانش آموزان مي كنند اما ايجاد انگيزه و تقويت عشق به مطالعه دائمي، تنها وظيفه معلمان نيست بلكه والدين نيز در اين امر نقش مهمي برعهده دارند.
  توصيه هايي براي تقويت مطالعه:
  1- قبل از هر چيز، مطالعه را بين اعضاي خانواده به صورت يك عادت هميشگي درآوريد و از دوران كودكي و در طول دوران تحصيلي سعي كنيد به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه داشته باشد.
  2- با استفاده از امكانات موجود در كتابخانه هاي شهر و با راهنمايي هاي كتابدار، كتاب هاي مناسب گروه سني و مقطع تحصيلي دانش آموزان را انتخاب كنيد.
  3- بهترين و پربارترين اوقات براي شما و فرزندتان زماني است كه مطالعه مي كنيد.
  4- رفتن به كتابخانه را بخشي از برنامه هفتگي خود قرار داده و اجازه دهيد فرزندتان در كتابخانه با داشتن فرصت كافي به سراغ قفسه هاي كتاب رفته، با نگاه كردن به آن ها كتاب مورد علاقه اش را انتخاب كند.
  5- بسياري از فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي تلويزيوني براساس كتاب هاي منتشر شده، ساخته مي شوند اگر فرزندتان به فيلم يا برنامه خاصي علاقه مند است او را به خواندن فيلمنانه يا قصه مربوط به آن فيلم تشويق كنيد.
  7- و بالاخره اين كه ميزان اهميت و ضرورت مطالعه در زندگي انسان ها را يادآوري كنيد.

   

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  کلامی از شهیدسیدمرتضی آوینی سردارشهیدان اهل قلم

  پندار مااین است که مامانده ایم

    وشهداء رفته اندام حقیقت آن است

    که زمان ماراباخودبرده است وشهداء

   مانده اند.

                                                  شهیدسیدمرتضی آوینی سردارشهیدان اهل قلم

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  دومسابقه پرورشی درماه درمجتمع برگزار می شود

  دومسابقه  پرورشی درماه درمجتمع برگزار می شود

  ۱-مسابقه جدول نردبانی قرآنی که یکی از احادیث معصومین درقالب رمز درون جدول گنجانده شده ودانش آموزان تاپایان ماه فرصت پاسخگویی دارند .درپایان به نفرات برتر جوایزی اهدامی شود.

  ۲-هرروزدرمراسمات آغازین متناسب  با آن روز  یک حدیث وپیام تربیتی خوانده می شود که درپایان ماه وهفته چهارم مسابقه بصورت تستی برگزار وبه نفرات برتر جایزه داده می شود.

  بزودی سوالات (ونیز برندگان هردومسابقه) برروی وب سایت گذاشته می شود

   

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  آموزش نماز - قدم به قدم

  آموزش نماز -  قدم به قدم

  کاری از معاونت پرورشی مجتمع شهیدآوینی- شیروان

  آموزش وضو

  وضو

  براي عبادت وبندگي در پيشگاه خداوند مهربان و گزاردن نماز، بايد ابتدا خود را پاکيزه کرده، وضوبگيريم؛ يعني - به دستوري که گفته مي شود – دست و صورت خود را بشوييم و با چهره اي شاداب، آماده نماز شويم. امام رضا (ع) فرمود: "آن که به عبادت خداي بزرگ مي ايستد، بايد خود را از آلودگيها پاک کند، از سستي و بي حالي دور باشد و با وضو، خود را براي سخن گفتن با خداي توانا، پاک و آماده سازد". وضو، سبب پاکيزگي بدن وصفاي روان آدمي است. البته در برخي موارد بايد به جاي وضو "غسل" کرد که بعد از درس وضو به آن مي پردازيم. هرگاه کسي به دلائلي نتواند وضو بگيرد ياغسل کند بايد به جاي آن، عمل ديگري به نام "تيمم" انجام دهد

  مستحبات وضو

  قبل از وضو مستحب است دستها را تا مچ بشوييم.
  بهتر است با آب سرد وضو بگيريم.
  مستحب است كه آب وضو را خشك نكنيم.
  مستحب است هنگام وضو گرفتن، رو به قبله بايستيم.
  مستحب است قبل از وضو مسواك بزنيم.
  مستحب است هنگام وضو، آب در دهان بگيريم و بگردانيم.
  مستحب است هنگام وضو، آب را در بيني كرده، آن را بالا بكشيم.
  هنگام وضو انگشتان را باز كنيم تا كاملاً شسته شود.
  خواندن سوره قدر و دعا نيز در هنگام وضو گرفتن مستحب است.

  واجبات وضو

  1- نيت
  2- شستن صورت
  3- شستن دستها
  4- مسح سر
  5- مسح پا

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  روزجهانی.....


  برچسب‌ها: معرفی روزهای جهانی
  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  چهارده گوهر از اقیانوس بیکران...

  چهارده گوهر از اقیانوس بیکران...

  حضرت محمد(ص): آفت سخن دروغگویی است

    امام علی(ع):هیچ ارثی مانندادب واخلاق پرارج وگرانمایه نیست

   حضرت فاطمه(س): خداوندنمازرابرای پاک شدن ازکبروغرورقرارداده است

   امام حسن(ع): همانا بهترین نیکیهاخوشرویی وخوش اخلاقی بامردم است

   امام حسین(ع): دوست توکسی است که توراازانحراف بازداردودشمنت آن کسی است که باستایش بیجا تورابفریبد

  امام سجاد(ع):راستگویی بهترین کلیدهاوسرآغازاموراست

   امام باقر(ع):سلامت دین وتندرستی بهترازمال وثروت داشتن است

  امام صادق(ع):غیبت حسنات رانابودمی سازدچنانکه آتش هیزم راازبین می برد

   امام کاظم(ع):خداوندمتعال ازسخن زیادوحرف بیموردگفتن عصبانی می شود

   امام رضا(ع):پاکیزگی ونظافت ازاخلاق پیامبران است

   امام جواد(ع):عافیت وسلامتی نیکوترین عطاوبخشش الهی است

  امام هادی(ع):حسادت موجب نابودی پاداشهاوکشاندن عذاب به سوی حسداست

  امام حسن  عسکری(ع):خشم وغضب کلیدتمام بدیهاست

  حضرت صاحب الزمان مهدی موعود(عج):هیچ چیزمانندنمازبینی شیطان رابه خاک

   نمی مالد

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۳

  گزیده خبر

  ریاست جمهوری . مجلس شورای اسلامیقوه قضائیه . مجلس خبرگان رهبریزارت

  آموزش و پرورش.وزارت کشور.وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .وزارت

  تعاون .وزارت کار و امور اجتماعی.وزارت امور خارجه.وزارت بازرگانی. وزارت جهاد

  کشاورزی.وزارت صنایع ومعادن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتوزارت نیرووزارت

  امور اقتصادی و داراییوزارت نفت. وزارت مسکن و شهرسازیوزارت دادگستری.وزارت

  فرهنگ و ارشاد اسلامی.سازمان ثبت واحوال کشور.  دیوان محاسبات کشورسازمان محیط

  زیستشورای عالی انقلاب فرهنگیسازمان تربیت بدنیسازمان بازنشستگی

  کشوریسازمان ملی جوانانسازمان ثبت اسناد و املاک کشور.سازمان میراث

  فرهنگیمرکز آمار ایران.سامانه اعلام حساب خانوار.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران      


  برچسب‌ها: سایتهای مفیداداری
  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  اطلاعات کوتاه ازدنیای پزشکی

   

  اطلاعات کوتاه ازدنیای پزشکی

  ۱۶نوع ماده شیمیایی در تنباکوهای میوه ای وجوددارد

  46درصدزيادي از سردردهاي ميگرني به علت عوارض دنداني است

  5/2 سانتی متر مربع از پوست انسان از  19 میلیون سلول ، 60 مو ، 90 منفذ چربی، 5/6 متر رگ خون ، 625 منفذ عروقی و 19000 سلول عصبی تشکیل شده است

  50%ازكودكاني كه ازپستانك استفاده مي كننددچارعفونت گوش مياني مي شوند.

  50%نوزادان وکودکانی که ازپستانک استفاده می کننددچارعفونت گوش میانی می شوند

  70%کودک آزاری ها توسط افراد معتاد است

  72%فشارخونی هاازبیماریهای خودخبرندارند

  80%زنان میانسال که 9ساعت بیشترمی خوابنددرمعرض سکته اند

  80%مبتلايان به پوكي استخوان زنان عوامل بیرونی است

  90%از آسیبهای مو ناشی از ارتباط دارد.

  90%مواردسرطان ریه با مصرف سیگار هستند

  92%خون.75%مغز.و75%عضلات از آب تشکیل شده است

  آب اناردررفع موادسمی بدن موثراست

  آب انگوربراي بهتركردن حافظه كوتاه مدت مفيداست

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  زندگی‌نامه شهیدآوینی

  زندگی‌نامه شهیدآوینی

   سیدمرتضی آوینی در جوانی

  سید مرتضی آوینی در شهریور ۱۳۲۶ در شهر ری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطهٔ خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند. سپس به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. او از کودکی با هنر انس داشت. شعر می‌سرود، داستان و مقاله می‌نوشت و نقاشی می‌کرد. از نزدیكترین دوستانش امیر اردلان بود و خانم غزاله علیزاده و شهرزاد بهشتی كه بیشتر اینها نیز علاقه‌مند ادبیات و شعر بودند.

  پس از انقلاب

  معماری را با علاقهٔ زیاد یادگرفت، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به ضرورت‌های انقلاب آن را کنار گذاشت و به فیلمسازی پرداخت.

  از اولین کارهای او در گروه جهاد می‌توان به مجموعهٔ شش‌روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعهٔ مستند خان‌گزیده‌ها اشاره کرد.

  گروه جهاد اولین گروهی بود که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت. دو نفر از اعضای گروه در همان روزهای اول جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم، در حالی‌که تیر به شانه‌اش خورده بود، از حلقهٔ محاصره گریخت. پس از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد و گروه که تازه توانسته بود شکل دوباره به خود بگیرد، راهی منطقه شد. آن‌ها در جستجوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و آبادان رفتند که سخت در محاصره بود. تولید مجموعهٔ حقیقت این‌گونه آغاز شد.

  کار گروه جهاد در جبهه‌ها ادامه یافت. عملیات والفجر هشت که شروع شد، گروه دیگر منسجم و منظم شده بود. همین شد که مجموعهٔ تلویزیونی روایت فتح در همان حال و هوا شکل گرفت و تا آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. آوینی می‌گوید «انگیزش درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند، آن‌ها را به جبهه‌های دفاع مقدس می‌کشاند، نه وظایف و تعهدات اداری. روح کارمندی نمی‌توانست در این عرصه منشأ فعل و اثر باشد. گروه‌های فیلم‌برداری ما با همان انگیزه‌هایی که رزم‌آوران را به جبهه کشانده بود کار می‌کردند... این‌جا عرصه‌ای نبود که فقط پای تکنیک و یا هنر درمیان باشد.»

  با پایان جنگ و در فاصلهٔ سال‌های پایان جنگ و تأسیس مؤسسهٔ روایت فتح، آوینی نوعی فعالیت هنری‌ـ مطبوعاتی را تجربه کرد. او در این دوره به سینما، هنر، فرهنگ واحد جهانی و مواجههٔ آن با مسائل مختلف فکر می‌کرد. حاصل همهٔ آن فکر کردن‌ها، تحقیق‌ها و مباحثات، نوشته‌هایی است که از او به جا مانده. تأملاتی در ماهیت سینما که در فصل‌نامهٔ فارابی به چاپ رسید و بعد مقالاتی با عناوین جذابیت در سینما، آینهٔ جادو، قاب تصویر، زبان سینما و... که از فروردین سال ۱۳۶۸ در ماهنامهٔ سوره منتشر می‌شد. مجموعهٔ این مقالات در کتاب آینهٔ جادو که جلد اول از مجموعهٔ مقالات و نقدهای سینمایی اوست جمع آوری شد.

   هرچند آشنایی با سینما در طول مدت بیش از ده سال مستندسازی و تجارب او در زمینهٔ کارگردانی مستند و به‌خصوص مونتاژ باعث شد که قبل از هر چیز به سینما بپردازد، ولی فکرها و حرف‌های او بیش‌تر از این‌ها بود. او در کنار تألیف مقالات تئوریک دربارهٔ ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی درمورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک، تئاتر، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب و... تألیف کرد که بیش‌تر آن‌ها در ماهنامهٔ سوره به چاپ رسید. طی همین دوران در خصوص مبانی سیاسی‌ـ اعتقادی نظام اسلامی و ولایت فقیه، فرهنگ انقلاب در مقابله با فرهنگ واحد جهانی و موضوعات دیگر تفکر و تحقیق کرد تا بتواند جواب‌هایی برای همهٔ سؤال‌هایی که داشت پیدا کند.

  اواخر سال ۱۳۷۰ موسسه فرهنگی روایت فتح به فرمان علی خامنه‌ای تأسیس شد تا به کار فیلم‌سازی مستند و سینمایی دربارهٔ دفاع مقدس بپردازد و تهیهٔ مجموعهٔ روایت فتح را که بعد از پذیرش قطع‌نامه رها شده بود، ادامه دهد. آوینی و بقیهٔ گروه، سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کم‌تر از یک سال، کار تهیهٔ شش برنامه از مجموعهٔ ده قسمتی شهری در آسمان را به پایان رساندند و مقدمات تهیهٔ مجموعه‌های دیگری را دربارهٔ آبادان، سوسنگرد، هویزه و فکه تدارک دیدند. اگرچه مقارن با همین زمان، فعالیت‌های مطبوعاتی او نیز ادامه داشت.

  شهری در آسمان که به واقعهٔ محاصره، سقوط و بازپس‌گیری خرمشهر می‌پرداخت، در ماه‌های آخر سال ۱۳۷۱ از تلویزیون پخش شد، اما برنامهٔ وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه‌های دیگر با فوت ناگهانیش در اثر اصابت ترکش مین در روز بیستم فروردین ۱۳۷۲ در فکه ناتمام ماند.

  فیلم‌شناسی

  شش روز در ترکمن صحرا.سیل خوزستان.خان گزیده‌ها.حقیقت.با دکتر جهاد در بشاگرد.هفت قصه از بلوچستان.با تیپ المهدی در محور رأس البیشه.شیر مردان خدا! کرب‌وبلا در انتظار است.روایت فتح.شهری در آسمان.

  کتاب‌شناسی

  آئینه جادو.توسعه و مبانی تمدن غرب.گنجینه آسمانی.یک تجربه ماندگار.فردایی دیگر.حلزون‌های خانه به دوش.رستاخیز جان.آغازی بر یک پایان.فتح خون.امام و حیات باطنی انسان.با من سخن بگو دوکوهه.مرکز آسمان.نسیم حیات.سفر به سرزمین نور.انفطار صورت (در باب مبانی نظری هنر)

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  خواص میوه ها

  خواص میوه ها

  باتوجه به اینکه فصل اناراست واین میوه بهشتی خواص فراوان دارد دراینجا به پاره ای  ازخواص این میوه اشاره شده است امیدوارم که قابل استفاده باشد.

  انار:

  امام صادق((ع)):هرکس هنگام خواب انار بخورد تا صبح درامان است. درسه جای قرآن کریم درسوره های:انعام،والرحمن ازانارنام برده شده است.انار دیر هضم است به علت داشتن آهن ودیگر فلزات.دانه های انار جنگلی با نام((ناردان))معالج:اسهال است.آب انار شیرین همراه با شکر ونشاسته مفید برای درد سینه و سرفه است.رب انار برای رفع کسالت وخستگی نافع است. انارسرشارازویتامینهای :آ،ب،ث،ای است.به دلیل وجودویتامین ب،وآهن فراوان درانار،خوردن این میوه برای افرادکم خون مفیداست.به دلیل وجودپتاسیم ومنیزیم خون راازمواد سمی پاک می کند.گل اناراگر دریک استکان آب بپزید وبه صورت خمیردرآیدبرای ترک پا مفیداست.گل انار.پوست انار.دانه های انار.آب انار.پره های سفیدداخل انار.ساقه های زسبزوجوان درخت انار.وبرگ وریشه اش خواص دارویی دارد.بزرگترین باغ اناردنیا درشهرستان مهریزیزد درایران با200 هزاراصله درخت قراردارد.ونیزبزرگترین باغ موزۀ اناردنیا با770نوع اناردریزدقراردارد.بیشترین انار در دنیا درایران کاشته می شود.درایران ازانار غذاهایی همچون:خورش فسنجان.خورش انار.آش انار.وآب گوشت انارتهیه می شود.ونیزرب انارایران معروفیت دارد. در آفتاب  که آب انار به قوام آيد بعد از پاک کردن معده از خلاط فاسد از آب انار نامبرده با ميل در چشم بکشيد ، خارش چشم را برطرف مي کند و نور چشم را زياد مي کند .

  هر قدر آب انار نامبرده کهنه تر باشد بهتر و خاصيت  آن زيادتر است .آب انار اندرون آدميزاد را پاک مي کند.اناردارای کلسیم،پتاسیم،منیزیوم،فسفر،آهن ومنگنز است ووجوداین ماده دفاع بدن را در مقابل میکروبها وبیماریهای گوناگون افزایش می دهد.انارشیرین درمان کننده بسیاری از دردها وبیماریهاست. 

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  داستانهای کوتاه

  داستانهای کوتاه

  طناب

  داستان درباره ییک کوهنورد است که می خواست از بلندترین کوه ها بالا برود.اوپس از سال ها اماده سازی ماجراجویی خود رااغاز کرد.ولی ازانجاکه افتخارکاررافقط برای خودمی خواست تصمیم گرفت به تنهایی ازکوه بالا برود.شب،بلندی های کوه رادربرگرفته بودومردهیچ چیزرا نمی دید همه چیز سیاه بود اصلا دیدنداشت ابر روی ماه وستاره ها راپوشانده بودهمان طورکه ازکوه بالا می رفت پایش لیزخورد.در حالي که به سرعت سقوط می کردازکوه پرت شد.درحال سقوط فقط لکه های سیاهی مقابل چشمانش می دیدواحساس وحشتناک مکیده شدن به وسیله قوه جاذبه اورادرخودمی گرفت.همچنان سقوط می کرد، دران لحظات تمام رویدادهای خوب وبدزندگییش به یادش امد.اکنون فکرمیکردمرگ چقدربه وی نزدیک است.ناگهان احساس کردطناب دورکمرش محکم شدودرمیان اسمان و زمین معلق ماند.دراین لحظه سکون چاره ای برایش نماندجزانکه فریاد بزند:خدایاکمکم کن....ناگهان صدای پرطنینی ازاسمان شنیده شد:چه می خواهی.-ای خدا نجاتم بده....واقعا باور داری که می توانم نجاتت دهم....-البته که باوردارم.اگر باورداری طنابی که به دورکمرت بسته است پاره کن.....یک لحظه سکوت....ومردتصمیم گرفت با تمام نیرو طناب را بچسبد.گروه نجات می گویندکه روزبعدیک کوهنوردیخ زده رامرده پیداکردند.بدنش ازطناب اویزان بودوبادستهایش محکم طناب راگرفته بوددرحالی که او فقط یک متراز زمین فاصله داشت.­­­­­

  _________________________________________________________________________

  پيله ابريشم

  روزي سوراخ کوچکي در يک پيله ظاهر شد. شخصي نشست وساعتها تقلاي پروانه براي بيرون آمدن از سوراخ کوچک پيله راتماشا کرد.ناگهان تقلاي پروانه متوقف شدو به نظر رسيد که خسته شده و ديگرنمي تواند به تلاشش ادامه دهد.آن شخص مصمم شدبه پروانه کمک کندوبا برش قيچي سوراخ پيله را گشاد کرد.پروانه به راحتي ازپيله خارج شداما جثه اش ضعيف و بالهايش چروکيده بودند.آن شخص به تماشاي پروانه ادامه داداوانتظار داشت پرپروانه گسترده ومستحکم شودوازجثه او محافظت کنداما چنين نشد.در واقع پروانه ناچار شدهمه عمررا روي زمين بخزد.وهرگز نتوانست با بالهايش پرواز کند.آن شخص مهربان نفهميدکه محدوديت پيله وتقلا براي خارج شدن ازسوراخ ريزآن راخدا براي پروانه قرار داده بودتا به آن وسيله مايعي از بدنش ترشح شودوپس ازخروج ازپيله به اوامکان پروازدهدگاهي اوقات درزندگي فقط به تقلانيازداريم.اگرخداوندمقررميکردبدون هيچمشکلي زندگي کنيم فلج ميشديم به اندازه کافي قوي نميشديم وهرگزنمي توانستيم پروازکنيم

  ____________________________________________________________________

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  پرسش و پاسخ درباره راههای تشخیص مرجع تقلید

  پرسش و پاسخ درباره راههای تشخیص مرجع تقلید

  تهیه کننده:معاونت پرورشی مجتمع شهیداوینی-شیروان

  برگرفته از اینترنت

  سؤال: آياانسان مي تواند بدون تحقيق و به دلخواه از هر مرجعي كه خواست تقليدكند ؟
  جواب: بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد ولي اگراعلم را نتوانست تشخيص دهد با احتمال اعلميت شخصي مي تواند از او تقليد كند.و در غير اين صورت مخير است كه يكي از مجتهدين را به عنوان مرجع تقليد انتخاب نمايد.
  سؤال: در تقليد مردد هستم و نمي دانم از چه مرجعي تقليد نمايم مرا راهنمايي كنيد
  جواب: راه شناخت مجتهد و مرجع تقليد در همه رساله هاي عمليه ذكر شده است . يكي از راه هاي شناخت ، رجوع به اهل خبره است كه يك راه عقل پسند مي باشد .تقريبا در همه مسايل اجتماعي نيز بايدشخص خودش اهل فن و خبره باشد و يا به اهل خبره رجوع كند .مساله مرجعيت و تقليد هم از اين قاعده مستثني نيست و كساني مي توانند دراين زمينه نظر بدهند كه سال ها در حوزه هاي علميه رنج برده باشند .درزمان ما هم مراجع معظم تقليد، كساني اند كه اهل خبره كه خودشان مجتهد و يا قريب الاجتهاد هستند،صلاحيت آنان را تشخيص داده و آنها را به عنوان مرجع تقليد معرفي كرده اند .بنابراين دليلي براي تحير شما وجود ندارد و سعي كنيدوسوسه هاي شيطاني را از خودتان دور كنيد و يكي از مراجع را براي تقليدانتخاب نماييد و فرضاً اگر شكي هم داريد، مي توانيد به دستور هرمرجعي كه اعتقاد به اعلميت او داريد عمل نماييد.
  تغيير دادن مرجع تقليد
  سؤال: قبلامقلدآيت الله اراكي بودم و بعدازفوت ايشان به يكي ازمراجع ديگر ( غيرازآيت الله خامنه اي ) مراجعه كردم آيافعلامي توانم به آقاي خامنه اي رجوع نمايم ؟
  جواب: با فرض تقليد از مجتهد زنده ، رجوع از او به مجتهد ديگر بدون احراز اعلميت دومي يا احراز عدم شرايط تقليد در اولي ، جايز نيست .
  سؤال: از آقاي گلپايگاني تقليد مي كردم بعدا به آقاي بهجت رجوع نمودم ، حال آيامي توانم مرجع تقليد خود را عوض كنم ؟
  جواب: با فرض تقليد از مجتهد زنده ، رجوع از او به مجتهد ديگر بدون احراز اعلميت دومي يا احراز عدم شرايط تقليد در اولي ، جايز نيست .
  سؤال: طبق نظر آقاي فاضل بقا بر تقليد از اعلم ميت واجب است حال آيا مقلد آقاي اراكي مي تواند از آقاي فاضل تقيد نمايد؟
  جواب: اگر در مسيله بقا از آقاي فاضل تقليد مي كنيد واعلميت آيت الله اراكي براي شما محرز باشد بايد به فتواي ايشان باقي بمانيدو چنانچه يقين به اعلميت ايشان نداريد مي توانيد در همه مسايل يا در بعضي از مسايل به فتواي آيت الله فاضل عمل كنيد .
  سؤال: آيا بعد از عدول از مرجع ميت به حي مي توانم دوباره به مرجع ميت قبلي رجوع كنم ؟
  جواب: اگر در مساله اي از فتواي مجتهدميت ( مرده ) به مجتهد حي ( زنده ) مراجعه كرده ايد، مجددانمي توانيد در آن مساله به مجتهد ميت رجوع كنيد.
  سؤال: من مقلد آيت الله خامنه اي بودم × به گفته يكي از دوستان به آيت الله مكارم رجوع كرده ام ، آيا مجددا مي توانم به آيت الله خامنه اي رجوع كنم ؟
  جواب: به طور كلي بايد توجه داشته باشيد كه تقليد از مجتهدبايد بعد از تحقيق و بررسي باشد و به صرف گفتن يك نفر نمي توان مرجع راانتخاب كرد و يا از مرجعي عدول نمود فعلا" هم تحقيق كنيد هر يك از اين دوبزرگوار به نظر شما اعلم اند مي توانيد از او تقليد نماييد و اگر يقين به اعلميت پيدا نكرديد با احتمال اعلميت هم مي توانيد تقليد نماييد.
  سؤال:آيا مي توانيم در مواردي ازكس ديگري تقليد كنيم دريك مدت زماني و بعددوباره برگرديم به مرجع قبلي خودمان ؟
  جواب: بازگشت از مرجع مرده به زنده جايز است ولي از مرجع زنده نمي توان به ميت عدول نمود .در تغيير مرجع زنده از غير اعلم به اعلم جايز بلكه واجب است احتياطا، ولي بازگشت از اعلم به غير اعلم جايز نيست . و نيز اگر دو مرجع زنده از نظر علمي مساوي باشند بنا بر برخي از فتاوا عدول از هريك به ديگري جايز است . البته برخي نيز عدول از مجتهد حي به مجتهد زنده مساوي را جايز نمي دانند .
  سؤال: طبق فتواي آقاي اراكي ، به تقليد بر امام باقي ماندم سپس به مقام معظم رهبري رجوع كردم ، حال مي توانم بر طبق نظرات آقاي اراكي عمل كنم ؟
  جواب: اگر فقط در مسيله بقا بر تقليد امام ( ره ) ، از آيت الله اراكي تقليد كرده ايدموردي براي بقا بر تقليد از ايشان نيست . ولي چنانچه مسايل ديگري از جمله نماز مسافر را از ايشان تقليد كرده ايد اكنون هم به نظر مقام معظم رهبري مي توانيد در آن مسايل به تقليد از آيت الله اراكي باقي بمانيد .
  سؤال: درصورتي كه مجتهد ميت اعلم باشد آيا عدول از مجتهد زنده به او جايز است
  جواب: عدول از مجتهد زنده به مجتهد ميت صحيح نيست.
  سؤال: آيا جايز است كه در نماز و روزه مسافر از مرجع ديگري غير از آيت الله خامنه اي تقليد كنيم ؟
  جواب: طبق نظر ايشان تبعيض در تقليد با وجود مجتهد مساوي بلامانع است.
  سؤال: اگر تراشيدن ريش طبق احتياط واجب حرام باشد مي توان به مجتهدي رجوع كرد كه حلال مي داند؟
  جواب: بلي در احتياط واجب مي توان به مجتهدي كه در رتبه علمي بعد از مرجع اعلم است ( فالاعلم ) رجوع كرد.
  سؤال: به فتواي مرجع شماره 2 باقي بر مرجع شماره 1 هستم ، اكنون فكر مي كنم مرجع شماره 3 اعلم است از مرجع شماره 1، آيا مي توانم عدول كنم ؟
  جواب: چنانچه مرجع شماره سوم را اعلم از اولي و دومي بدانيد مطابق نظر ايشان در مسيله بقا عمل كنيد.
  سؤال: آيا مي توانيم مرتبا از مرجعي به مرجع ديگر رجوع كنيم و هر حكمي كه بيشتر به نفع دنيا يا آخرتمان مي باشد را انتخاب كنيم ؟
  جواب: درصورت تساوي مراجع تقليد تبعيض در تقليد به نظر بعضي از مراجع اشكالي ندارد .( در مسايلي از يك مجتهد تقليد كنيد و در مسايل ديگر از مرجع ديگر ) ؛ مگر آن كه موجب هرج و مرج و نوعي لاابالي گري شود كه در اين صورت جايز نيست. و اما رجوع از مجتهد زنده به مجتهد زنده غيراعلم خلاف احتياط وجوبي است.
  سؤال: هنوز بر فتواي حضرت امام باقي هستم آيا مي توانم در نماز مسافر به آيت الله مكارم رجوع كنم ؟
  جواب: اگر در زمان امام در مسيله نماز مسافر از ايشان تقليد نكرده ايد و فعلا هم به آيت الله مكارم رجوع كرده ايد، مي توانيد در نماز مسافر از آيت الله مكارم تقليدكنيد.
  سؤال: مقلد آيت الله فاضل هستم آيا مي توانم در مسايل نماز و روزه مسافر از آيت الله مكارم تقليد كنم ؟
  جواب: چون فتواي آيت الله فاضل در مسيله نماز و روزه دانشجويان مسافر بنابر احتياطاست ، مي توانيد در اين مسيله به آيت الله مكارم رجوع كنيد

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  نقشه 25گنج بزرگ دنیا اززبان امام صادق(ع)

  نقشه 25گنج بزرگ دنیا  اززبان امام صادق(ع)

  تهیه کننده: معاونت پرورشی مجتمع شهید آوینی- شیروان

  امام صادق(ع)فرمود:

  1-بهشت راجستجوکردم پس آن رادربخشندگی وجوانمردی یافتم

  2-تندرستی ورستگاری راجستجونمودم پس آن را درگوشه گیری

   (مثبت وسازنده)یافتم.

  3-سنگینی ترازوی اعمال راجستجونمودم پس آنرادرگواهی به یگانگی

  خداورسالت حصرت  محمد(ص)یافتم.

  4-سرعت درورودبه بهشت راجستجونمودم ،پس آن رادرکارخالصانه

  برای خدایافتم.

  5-دوست داشتن مرگ راجستجونمودم،پس آنرادرپیش فرستادن ثروت

  (انفاق)برای خشنودی خدایافتم.

  6-شیرینی عبادت راجستجونمودم،پس آنرادرترک گناه یافتم.

  7-رقت(نرمی)قلب راجستجونمودم ،پس آنرادرگرسنگی وتشنگی

  (روزه)یافتم.

  8-روشنی قلب راجستجونمودم ،پس آنرادراندیشیدن وگریستن یافتم.

  9-و(آسانی)عبوربرصراط راجستجونمودم،پس آنرادرصدقه یافتم.

  10-روشنی رخسارراجستجونمودم،پس آنرادرنمازشب یافتم.

  11-فضیلت جهادراجستجونمودم ،پس آنرادربدست آوردن هزینه زن

  وفرزندم یافتم.

  12-دوستی خداراجستجونمودم،پس آنرادردشمنی باگنهکاران یافتم.

  13-سروری وبزرگی راجستجونمودم،پس آنرادرخیرخواهی برای

  بندگان خدایافتم.

  14-آسایش قلب راجستجونمودم،پس آنرادرکمی ثروت یافتم.

  15-کارهای پرارزش راجستجونمودم،پس آنرادرشکیبایی یافتم.

  16-بلندی قدروحسب راجستجونمودم،پس آنرادردانش یافتم.

  17-عبادت راجستجونمودم،پس آنرادرپرهیزکاری یافتم.

  18-آسایش راجستجونمودم،پس آنرادرپارسایی یافتم.

  19-برتری وبزرگواری راجستجونمودم،پس آنرادرفروتنی یافتم.

  20-عزت(ارجمندی)راجستجونمودم،پس آنرادرراستی ودرستی یافتم.

  21-نرمی وفروتنی راجستجونمودم،پس آنرادرروزه یافتم.

  22-توانگری راجستجونمودم،پس آنرادرقناعت یافتم.

  23-آرامش وهمدمی راجستجونمودمن،پس آنرادرخواندن قرآن یافتم.

  24-همراهی وگفتگوی بامردم راجستجونمودم،پس آنرادرخوشخویی

  یافتم.

  25-خوشنودی خدای تعالی راجستجونمودم،پس آنرادرنیکی به

  پدرومادریافتم.

  منبع:مستدرک الوسائل-جلد12-صفحات 173و174

   

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  نهج البلاغه

  نهج البلاغه

  نهج:راه وروش وراه ورسم بلاغت(كلام رسا

  وگوياوروشن).

  نهج البلاغه:راه ورسم زيباسخن گفتن

  ورساوگوياحرف زدن،خوب سخن گفتن وسخنان خوب

  را مطرح كردن.

  پيام نهج البلاغه:نهج البلاغه سرچشمه علوم معارف

  الهي وانساني است وكتاب انسان سازي است

  ومعنويت.كتاب سعادت ورستگاري انسان وعاليترين

  درس زندگي وسازندگي.

  نهج البلاغه مشاوري دلسوزوآگاه است كه الگوهاي

  كامل رامعرفي مي كند وروش شناخت الگوهارامي

  شناساند.

  نهج البلاغه مجموعه اي ازخطبه ها،نامه ها،مواعظ

  ،كلمات قصار،كوتاه وپرمعني حضرت علي(ع)است

  كه پايين ترازقرآن وكلمات  رسول اكرم

  وبالاترازسخنان  افرادبشراست.نهج البلاغه

  رابرادرقرآن ناميده اند.سيدرضي كه ازاولادامام علي

  (ع)است درنيمه دوم قرن چهارم هجري بخشي ا

  زخطبه هاونامه هاو..امام علي(ع)رابنابرذوق

  خودبرگزيده تحت نام نهج البلاغه به يادگارنهاده

  است.

  نهج البلاغه داراي 3فصل است.

  فصل اول:خطبه هاو سخنرانيهاي امام علي .39

  خطبه.

  فصل دوم:كتب ونامه ها سياسي اخلاقي ونظامي امام

  علي(ع).79نامه.

  فصل سوم:كلملت كوتاه وحكمت آميزو....480حكمت

  است.

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

  ۸۹/۰۷/۲۰

  نخستینها

  نخستین ها

  نخستین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت:حضرت سلیمان بود.

  نخستین کسی که ساعتهای دوازدهگانه را وضع نمود:حضرت نوح بود.

  نخستین کسی که روزه گرفت به مدت3 روزدرماه:حضرت آدم بود.

  نخستین کسی که برمنبرخطبه خواند حضرت ابراهیم بود.

  نخستین گناهی که درجهان شد:حسد بودکه ابلیس بدان سبب برای آدم سجده نکرد.

  نخستین کسی که لباس دوخت:حضرت ادریس بود.

  نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
  مطالب جدیدتر
  مطالب قدیمی‌تر