۹۱/۰۴/۲۲

بخش ثابت اطلاعیه های مجتمع

جدول فوتبال  طلا، سکه و ارز     شاخص بورس    قیمت خودرو

اخبار قیمت سکه - قطره     عناوین کل اخبار اقتصادی    

   همکاران فرهنگی برای شرکت دردوره های ضمن خدمت برروی بنرزیرکلیک نمایید


 لینک شرکت در مسابقه درسهایی ازقرآن
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۱۱

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

روزچهارشنبه۱۰/۲/۹۳آقای محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازواحدهای آموزشی شهیدمحمدی وشهید شیروانیان بازدید نموده ودرجریان فعالیتهای آنان قرارگرفتند.دراین بازدیدهاضمن بررسی فعالیتهای مستندات همکاران به ارزشیابی ازدانش آموزان دربرخی دروس پرداختندکه پاسخگویی خوب دانش آموزان نشان ازتلاشهای صورت گرفته بود،درموردطرح ارزیابی عملکرد که ازنیمه دوم ماه اردیبهشت ماه صورت می گیردوهمچنین رعایت بودجه بندی دروس نکات لازم ارائه شد.درپایان بررفع اشکالات درسی دانش آموزان باتوجه به نزدیکی امتحانات ترم دوم تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۹

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروز سه شنبه 9/2/93 آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به همراه معاون پرورشی مجتمع از دبستان سلمان فارسی بازدید نمودند.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه ه باتوجه به بارندگی های اخیرمناسب بود.ارزشیابی ازدانش آموزان وارائه تذکرات لازم درموردروانخوانی وصحیح خو انی نماز.تأکیدبررعایت بودجه بندی دروس باتوجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ترم دوم.وهمچنین رفع اشکالات درسی دانش آموزان.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۹

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز سه شنبه 9/2/93 میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی مجتمع از دبستان 15خرداد حوزه مجتمع در بوربور بازدید نمودند.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تأکیدبرساماندهی فعالیتهای آموزشی وپرورشی ومستندسازی فعالیتها همسوباطرح محوردو ارزیابی عملکرد.توصیه به برگزاری گردش علمی با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ترم دوم وهمچنین وجودفصل بهاروطبیعت.تأکیدبراهمیت ورزش صبحگاهی وهمچنین آموزش صحیح خوانی نماز.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۸

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز دوشنبه ۸/۲/۹۳ آقای مهدی میرزایی پور مدیر به اتفاق معاون پرورشی مجتمع از دبستان شهید میرزایی اسلامیه بازدید به عمل آوردند دراین بازدید ضمن ارزشیابی از دانش آموزان در زمینه روانخوانی وصحیح خوانی قرآن ونماز ؛میرزایی پور مدیر مجتمع درارتباط با مسایل تربیتی واخلاقی وترغیب وتشویق دانش آموزان به تلاش بیشتر در زمینه فراگیری علم ودانش وموفقیت در امتحانات ترم دوم برای دانش آموزان از تلاشهای صورت گرفته آموزگار، مدیر ومربی پرورشی آموزشگاه درزمینه مسایل آموزشی وپرورشی قدردانی نمود.درپایان برمستندسازی وجمع آوری فعالیتهای آموزشی وپرورشی درراستای طرح محور دوارزیابی عملکرد تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۸

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز دوشنبه ۸/۲/۹۳آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع درراستای اهداف آموزشی از دبستان شهید مطهری حوزه مجتمع در شهرک سرتنگ بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.

وی در این بازدید ضمن تأکید بر رعایت بودجه بندی دروس توسط همکاران ورفع نواقص واشکالات درسی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی وایام امتحانات ترم دوم از دانش آموزان تحت تصدی آقای مرادحاصلی ارزشیابی نمود که پاسخگویی خوب آنان رضایتبخش بود سپس بر مستندسازی فعالیتها همسو با طرح محور دو ارزیابی عملکرد به آقای جمشیدی مدیر آموزشگاه نکات لازم را ارائه نمود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۶

بازدید اداره شهرستان از مدارس حوزه مجتمع شهید آوینی

امروز شنبه ۶/۲/۹۲در راستای طرح محور دو ارزیابی عملکرد مدارس ؛آقایان کاظمی زاد کارشناس امورتربیتی وشیروانی کارشناس آموزش مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سیروان از واحدهای آموزشی شهید مدرس،عصمت وپروین اعتصامی حوزه مجتمع در شهرک سرتنگ همسو با فعالیتها ومستندات طرح محور دو ارزیابی عملکرد بازدید نموده واز نزدیک به بررسی اقدامات انجام شده وتأکید بر رفع نواقص کار پرداختند.علی کاظمی زاد کارشناس فعالیتهای فرهنگی هنری معاونت پرورشی این مدیریت اظهارداشت:هدف ازاین ارزیابی درواقع آماده شدن مدارس برای پاسخگویی به ارزیابان استان است که درآینده نزدیک از فعالیتهای مدارس شهرستان بازدید به عمل خواهند آورد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۶

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وپرورشی امروز شنبه 6/2/92 آقای مهدی میرزایی پور مدیر به اتفاق معاون پرورشی مجتمع رأس ساعت ۵۰/8صبح از واحدهای آموزشی عصمت وپروین اعتصامی تحت تصدی سرکار خانم احمدی زاد بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.

ارائه نکات لازم درراستای طرح ارزیابی عملکرد.تأکیدبرتوجه جدی به مستندسازی.توجه به پاسخگویی مکاتبات وارائه گزارشهای آموزشی وپرورشی به اداره متبوع.بنابراظهارات مدیرآموزشگاه وباتوجه به هفته سلامت برنامه وباتوجه به فصل بهارگردش علمی برگزارشده است.بررعایت بودجه بندی دروس تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۲

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی آقای محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستان شهیدمیرزایی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفتند.

ارزشیابی ازدانش آموزان پایه های سوم وپنجم دردروس:ریاضی.اجتماعی وفارسی تحت تصدی سرکارخانم فریدی که به نحوشایسته ای پاسخگو بودند.باتوجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ترم دوم نکات لازم دراین راستا ارائه شد.بررعایت بودجه بندی دروس نیزتأکید گردید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۱

گردش علمی

 

امروز دوشنبه ۱/۲/۹۳وطی هماهنگی قبلی وکسب مجوزهای لازم وهمچنین ارائه وتحویل رضایتنامه دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهید آوینی درشهرک سرتنگ اقدام به برگزاری برنامه گردش علمی به مقصد کوههای اطراف وبا حضور دانش آموزان وهمکاران نمود.

مهدی میرزایی پور مدیر آموزشگاه شهید مدرس هدف از برگزاری این برنامه را تقویت روحیه سلامتی ونشاط  در وجود دانش آموزان وهمچنین استفاده بهینه از طبیعت دانست ودرادامه خاطر نشان ساخت که رفتن به دامان طبیعت وهمچنین در کنار آن کوهنوردی باعث می شود که انسان به نشاط مضاعف وتقویت سلامتی بدن بپردازد که بی شک در مطالعه وتصمیم گیری های مفید مثمر ثمراست.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۳۱

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وپرورشی امروز یکشنبه 31/1/93آقای مهدی میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی مجتمع از واحدهای آموزشی سلمان فارسی شهیدفهمیده وشهید دوستی بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.ارزشیابی ازدانش آموزان درروانخوانی وصحیح خوانی قرآن ونمازکه در پاسخگویی خوب بودند. باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی وهمچنین فصل بهار براجرای برنامه گردش علمی تأکیدشد. بنابراظهارات دانش آموزان ومدیرآموزشگاه برنامه های ورزش صبحگاهی ومراسمات آغازین بصورت چشمگیری اجرامی شود

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۶

بازدید مدیریت ومعاون پرورشی آموزش وپرورش سیروان از دبیرستان شهید مدرس

امروز سه شنبه ۲۶/۱/۹۳ درراستای اهداف آموزشی وپرورشی آقای جمال بیگی مدیریت به اتفاق محسن رضایی معاونت پرورشی آموزش وپرورش شهرستان سیروان از دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.

درادامه ضمن حضور در کلاسهای دانش آموزان در خصوص مباحث تربیتی واهمیت نماز جماعت،برگزاری امتحانات وبرنامه ریزی دقیق ومنسجم دراین راستا،استفاده بهینه از اوقات باقیمانده ،حذف تفریحات ناسالم واهمیت به مطالعه وبویژه آمادگی کامل برای امتحانات ترم وتوصیه های لازم به دانش آموزان پیش دانشگاهی برای حضور فعال وکسب موفقیت لازم در ماراتن کنکوروتوجه جدی به نکات کنکوری  پرداخته شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۶

عکس روز-ورزش صبحگاهی دبیرستان شهید مدرس

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۶

برگزاری گردش علمی توسط دبستان شهید مطهری

امروزسه شنبه ۲۶/۱/۹۳ دانش آموزان دبستان شهید مطهری حوزه مجتمع شهیدآوینی درشهرک سرتنگ به مقصد طبیعت وکوههای اطراف روستای زنگوان دریک گردش علمی شرکت نموده وبه کسب تجربیات تازه وهمچنین با توجه به فصل طبیعت وبهاراستفاده بهینه ازآن پرداختند.دراین گردش  آموزگاران دبستان مذکور دانش آموزان را همراهی نمودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۶

گردش علمی

امروزسه شنبه ۲۶/۱/۹۳ دبیرستان  بلال حبشی  حوزه مجتمع شهید آوینی اقدام به برگزاری گردش علمی به مقصد کوه قلارنگ نمود.دراین گردش علمی دبیران نیزدانش آموزان راهمراهی می نمودند.

حاجی محمدجمالی مدیرآموزشگاه مذکوراظهارداشت:برگزاری این گردش باعث ایجادتنوع وشادابی وآمادگی روحی دردانش آموزان شده وانبساط خاطردرآنان ایجادمی کند.همچنین دانش آموزان علاوه بر تجربیات تازه وتمرین ورزش کوهنوردی ویادگیری روشهای اصولی حفظ محیط زیست  مطالب تازه مرتبط با دروس خود یاد می گیرند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۶

شورای معلمان دبیرستان شهید مدرس تشکیل جلسه داد

درروز دوشنبه مورخ ۲۵/۱/۹۳با حضور اعضا شورای دبیران آموزشگاه شهید مدرس تشکیل جلسه داد پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی آقای مهدی میرزایی پور مدیر دبیرستان مذکور درخصوص ضعف درسی دانش آموزان در برخی از دروس در امتحانات ترم اول وراههای پیشنهادی ترمیم این نواقص .برنامه ریزی جهت اجرای اردو وگردشهای علمی واستفاده بهینه از اوقات باقی مانده وهمچنین رعایت بودجه بندی دروس نکات لازم را ارائه ودراین راستا پس از بیانات واظهار نظر اعضاء تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۵

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروز دوشنبه ۲۵/1/93 آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع رأ س ساعت 10صبح ازدبستان شهید محمدی مله ماران بازدید نموده واز نزدیک درجریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفت.بررسی مسایل عمومی وآموزشی آموزشگاه.ارزشیابی ازدانش آموزان درپایه های اول.دوم.سوم دردروس ریاضی وفارسی وقرآن تحت تصدی آموزگارآقای مازیاراحمدی که درپاسخگویی خوب بودند.درموردرعایت بودجه بندی دروس.رعایت ساعت کاری جدیدورفع نواقصات آموزشی وهمچنین شارژکپسول اطفاء حریق توصیه های لازم ارائه شد.تعدادی بخشنامه آموزشی وپرورشی تحویل آقای رمضانی معاون آموزگارآموزشگاه گردید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۴

بازدید مدیر مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وپرورشی امروز یکشنبه 24/1/93آقای مهدی میرزایی پور مدیر مجتمع شهید آوینی از دبستان شهید شیروانیان تحت تصدی آقای نوراله کریمی بازدید نمودند.تبریک سال جدید.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.برنامه ها وامورات آموزشگاه درحال پیگیری واجراست.برنامه گردش علمی پیش بینی شده است.ورزش صبحگاهی به نحو شایسته ای اجرا می شود.بر آموزش صحیح خوانی نماز وقرآن تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۰

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروز چهارشنبه مورخ 20/1/93آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از واحدهای آموزشی شهید میرزایی و1۵خرداد بوربور بازدید نموده واز نزدیک درجریان فعالیتهای این آموزشگاهها قرارگرفتند.

تبریک سال جدید.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.بررسی دفاترشاخص،کیفی،توصیفی،برنامه سالانه،که فعالیتهای صورت گرفته قابل تحسین است.درموردرعایت بودجه بندی دروس وساعت کاری جدید تأکیدات لازم ارائه شد.تراکت مناسبتی سال تهیه شده توسط مجتمع جهت نصب درمحیط آموزشگاه تحویل داده شد.ازموارد قابل پیگیری درخصوص شارژکپسول اطفاء حریق بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۲۰

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وپرورشی امروز صبح ساعت30/7مورخ چهارشنبه 20/1/93مهدی میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی مجتمع از دبیرستان بلال حبشی تحت تصدی آقای جمالی درحوزه مجتمع بازدید نمودند.

حضوردرمراسمات ورزش صبحگاهی.آغازین.تبریک سال جدید.ارائه نکات لازم در مورد اهمیت ورزش ونقش آن درسلامتی، با توجه به هفته سلامت.ترغیب وتشویق به مطالعه،بیان نکات تربیتی واخلاقی وهمچنین تشویق به ادامه همکاری با آموزشگاه در راستای فعالیتهای آموزشی وتربیتی.تأکیدبر اجرای برنامه گردش علمی باتوجه به فصل بهارکه درروحیه دانش آموزان وهمچنین سلامتی آنان قطع به یقین بی تأثیرنیست..

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۹

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

روز سه شنبه مورخ 18/1/93 ساعت 1۰صبح آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از دبستان  شهید فهمیده بابا شمس تحت تصدی آقای امیرسهرابی بازدید نمودند.

تبریک سال نو.بررسی امورات اداری.درموردرعایت ساعت کاری جدید.رعایت بودجه بندی دروس.شارژکپسول اطفاء حریق تأکیدشد.درادامه دفاتر اداری.شاخص کیفی وپوشه کاربررسی شد تلاشهای صورت گرفته بویژه اهمیت بویژه ورزش صبحگاهی بصورت منظم ومداوم دراین واحدآموزشی موردتقدیراست.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۹

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

سه شنبه مورخ 18/1/93 ساعت 1۱صبح آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبستان توحید پهنه بر بازدید نمودند.

 

تبریک سال نو.بررسی امورات اداری ودفاترشاخص.کیفی.توصیفی وپوشه کارکه به نحومطلوبی درحال انجام بود.تحویل بخشنامه های اداری.تأکیدبررعایت ساعت کاری جدید.درموردرعایت بودجه بندی دروس ورفع نقایص درسی دانش آموزان توصیه های لازم ارائه شد.درادامه نسبت به شارژبموقع کپسول اطفاء حریق تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۷

بازدید مدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروز یکشنبه مورخ 17/1/93ساعت30/11درراستای اهداف آموزشی وپرورشی میرزایی پور مدیر به همراه معاون پرورشی مجتمع از دبستان شهید مطهری بازدید نمودند.تبریک سال جدیدبه همکاران ودانش آموزان.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.توصیه شد که درموردغنی سازی اوقات دانش آموزان.برنامه گردش علمی.اردو برنامه ریزی شود.بررعایت ساعات کاری تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۷

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروز یکشنبه 17/1/93 صبح ساعت 45/8آقای محمد تقی ایدی زاده از واحدهای آموزشی عصمت وپروین اعتصامی بازدید نمودند.تبریک سال جدیدبه همکاران.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.با توجه به شروع امتحانات پایانی درنیمه دوم اردیبهشت بررعایت بودجه بندی دروس تأکیدشد.درموردبهره گیری واستفاده بهینه از فرصتهای باقیمانده تاآغازامتحانات نکات لازم ارائه شد.درادامه بررعایت ساعات کاری جدیدتأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۶

بازدید مدیر مجتمع از مدارس

امروزشنبه ۱۶/۱/۹۳میرزایی پورمدیر مجتمع از دبستان حکیم نظامی بازدید نموده ضمن تبریک سال نو وآغاز رویش سبز طبیعت به آموزگار ودانش آموزان این واحدآموزشی بر ادامه فعالیتهای آموزشی وپرورشی تاپایان سال تحصیلی با جدیت تمام تأکید نمودند. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۲۷

اهدای جوایز وبسته های پایانی سال به دانش آموزان

امروز سه شنبه ۲۷/۱۲/۹۲ ودر واپسین روزهای پایانی سال دانش آموزان فعال دبیرستان شهید مدرس  در حوزه های آموزشی وپرورشی ومسابقات وسرگرمی وهمچنین شاگردان ممتاز مورد تقدیر کتبی و اهدای جایزه قرار گرفتند. دراین مراسم شاگردان ممتاز ترم اول.برندگان مسابقات درسهایی از قرآن.فعالین در حوزه های پرورشی(مراسمات آغازین.نماز جماعت.مسابقات درسهایی ازقرآن.کتابخانه و....)مورد تقدیر کتبی قرار گرفتند ودرادامه به تمام دانش آموزان بسته های نوروزی هدیه اهداشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۲۶

بازدید معاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه ۲۶/۱۲/۹۲آقای محمد تقی ایدی زاده از دبیرستان بلال حبشی شهرک سرتنگ حوزه مجتمع بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشی وپرورشی آموزشگاه قرار گرفتند.

ایشان ضمن حضور در مراسم آغازین وتسلیت ایام فاطمیه(س)به بررسی حضور فعال همکاران ودانش آموزان پرداخته ودرادامه با توجه به ایام پایانی سال بر ادامه فعالیتهای آموزشگاه تا روز چهارشنبه ۲۸/۱۲/۹۲ تأکید نمودند.درارتباط با بکار گیری تمهیدات لازم همسوبانکات ایمنی با توجه به تعطیلات نوروزی توصیه های لازم ارائه شد.ایدی زاده در پایان  ضمن تبریک عید سعید نوروز به همکاران ودانش آموزان برای آنان آرزوی موفقیت وسربلندی درطول مراحل زندگی درسال جدید نمود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۹

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه 19/12/92 رأس ساعت 5/8صبح معاون آموزشی مجتمع از دبستان شهید مطهری تحت تصدی آقای توفیق جمشیدی بازدید نموده واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفتند. بررسی دفاترشاخص. پوشه کارتوصیفی.ارزشیابی ازدانش آموزان پایه اول دردروس:ریاضی.فارسی(مبحث جمع وتفریق روی محور اعداد.جمع وتفریق ازروی شکل.حل مسئله)که به نحوشایسته ای پاسخگوبودند.درموردرعایت بودجه بندی دروس وادامه فعالیت آموزشگاه تاپایان سال تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۹

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه 19/12/92 ودرراستای اهداف آموزشی وپرورشی میرزایی پورمدیربه همراه معاونت پرورشی مجتمع ازدبستان شهید فهمیده بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه وتأکیدبررعایت مسایل ایمنی عبورومرورباتوجه به قرارگرفتن مدرسه درحاشیه جاده.دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای دانش آموزی حضورفعالی داشته اند.درموردرعایت بودجه بندی دروس وادامه فعالیت آموزشگاه تاپایان سال تأکیدشد.درموردلحاظ مسایل ایمنی وحفاظتی ازاموال مدرسه درایام تعطیلات نوروزتوصیه های لازم ارائه شد.ازدانش آموزان پایه های دوم وسوم ازروانخوانی قرآن ونمازارزشیابی به عمل آمدکه دانش آموزان به خوبی پاسخگوبودند.درارتباط باهفته درختکاری وکاشت نهال واهمیت آن وهمچنین نگهداری ازطبیعت درایام نوروزنکاتی ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۹

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه 19/12/92 صبح رأس ساعت 11میرزایی پور مدیر به اتفاق معاون پرورشی مجتمع از دبستان سلمان فارسی تحت تصدی آقای آرام بازدید نمودند.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بنابراظهارات مدیرآموزشگاه دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای دانش آموزی حضورفعالی داشته اند.ازدانش آموزان درموردروانخوانی قرآن ونیزصحیح خوانی نماز ارزیابی شد که خوب بودند.برادامه فعالیت آموزشگاه تاپایان سال تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۸

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروز یک شنبه 18/12/92 معاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از دبستانهای حکیم نظامی وشهید دوستی حوزه مجتمع بازدید نمودند.بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی دفاترشاخص وپوشه کارتوصیفی.ارزشیابی ازصحیح خوانی نمازوروانخوانی قرآن.ارزشیابی ازدروس:قرآن.فارسی.ریاضی که دانش آموزان به خوبی پاسخگو بودند.درخصوص رعایت بودجه بندی دروس وادامه فعالیت آموزشی روزهای پایانی سال.بکارگیری تمهیدات لازم درراستای ایمنی آموزشگاه درتعطیلات نوروزی نکات لازم ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۸

بازدید مدیر مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی آقای مهدی میرزایی پور مدیر مجتمع از دبستان شهید میرزایی اسلامیه در حوزه مجتمع بازدید نموده از نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی نحوه ونتیجه حضور دانش آموزان درالمپیادهای دانش آموزی ونیز مسابقات فرهنگی هنری سطح شهرستان.ازطرف آموزشگاه برنامه گردش علمی به مقصد کوههای اطراف صورت گرفته است.برنامه های آموزشی وپرورشی جاری آموزشگاه تا پایان سال وروزهای پایانی ادامه دارد.برتمهیدات لازم درراستای ایمنی بیشترآموزشگاه درایام تعطیلات نوروزی تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۳

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزسه شنبه ۱۳/۱۲/۹۲محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از دبستان توحید پهنه بربازدید نموده وضمن بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه به ارزشیابی ازدانش آموزان درپایه های:اول وسوم دردروس:ریاضی وفارسی وقرآن پرداخت که پاسخگویی دانش آموزان رضایت بخش بود.درادامه دفاترشاخص.سالانه وپوشه کار توصیفی نیزموردبررسی قرارگرفت که فعالیتهای صورت گرفته موردتحسین است.درخصوص رعایت بودجه بندی دروس وهمچنین دایربودن کلاسهای آموزشی درروزهای پایانی سال تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۲

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف پرورشی وآموزشی امروز دوشنبه12/12/92 مهدی میرزایی پور مدیر به اتفاق معاون پرورشی مجتمع رأس ساعت 15/12ظهر از دبستان شهید مطهری بازدید به عمل آوردند.

بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه وتوصیه های لازم دراین راستا.ارزشیابی ازدانش آموزان پایه دوم دردرس قرآن وروانخوانی.تأکیدبراجرای مطلوب ورزش صبحگاهی وپیگیری فعالیتهای حوزه پرورشی وآموزشی.استفاده ازوسایل کمک آموزشی درپیشبرداهداف یادگیری.ثبت آزمایشات انجام شده دردفترآزمایشگاه.تأکیدبردایربودن کلاسهاآخرین روزهای سال.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۲

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی -مرحله دوم

 

امروزدوشنبه ۱۸/۱۲/۹۲همزمان با شهرستان سیروان آزمون پیشرفت تحصیلی درمقطع متوسطه دوره دوم حوزه مجتمع برگزارشدودانش آموزان باآمادگی قبلی ودرشرایط روانی مناسبی دراین آزمون به محک اندوخته های خودپرداختند.

مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع درارتباط با آزمون پیشرفت تحصیلی طی سخنانی اظهارداشت:این آزمون به نوعی محک زنی دانش آموزان درجهت یادگیری بهتر،آماده شدن ودوره نمودن مطالب تدریس شده همسوبابودجه بندی دروس بوده و آشنا شدن با روشهای تست زنی .

ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع گفت:این آزمون به نوعی سنجش دانش آموزان وخودارزشیابی است  وبرای دانش آموزان سال چهارم آشناشدن باسوالات کنکوروروش پاسخگویی ونیزیادگیری نکات کنکوری. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۰

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروز شنبه 10/12/92ساعت40/7صبح معاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از دبستان سلمان فارسی تحت تصدی آقای آرام بازدید به عمل آوردند.حضوردرمراسمات آغازین.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تأکیدبراجرای منظم ورزش صبحگاهی.ارزشیابی ازدانش آموزان پایه های دوم.سوم.شششم دردروس ریاضی وفارسی وقرآن.ارزشیابی ازروانخوانی قرآن وصحیح خوانی نمازکه دانش آموزان در پاسخگویی خوب بودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۷

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروزچهارشنبه ۷/۱۲/۹۲آقای محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع درراستای اهداف آموزشی ازواحدهای آموزشی عصمت وپروین اعتصامی بازدیدوازنزدیک درجریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفتند.باتوجه به اظهارنظرات مربی پرورشی ومدیرآموزشگاه دانش آموزان باشوروشوق وافری درمسابقات فرهنگی هنری امسال حضورچشمگیری داشتند.درموردبودجه بندی دروس ورعایت توان دانش آموزان درروزهای پایانی سال.همچنین تداوم فعالیتهای آموزشی وپرورشی.پاسخگویی بموقع به مکاتبات وبرگزاری جلسات شورای معلمان.شورای دانش آموزی..انجمن اولیاء.توصیه های لازم ارائه شد. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۷

برگزاری کارگاه تکمیلی کمکهای اولیه درراستای درس آمادگی دفاعی

امروزچهارشنبه ۷/۱۲/۹۲کلاس آموزش تکمیلی درس آمادگی دفاعی؛مبحث کمکهای اولیه وامدادرسانی باحضورتکنیسین پرستاری آقای کیومرث رستمیان ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان وباحضوردانش آموزان پایه های اول متوسطه اول(بلال حبشی وپروین اعتصامی)وپایه های دوم متوسطه دوم(عصمت وشهید مدرس)حوزه مجتمع شهیدآوینی درشهرک سرتنگ برگزارشد.دراین کارگاه آقای موسی خانی فرمانده بسیج دانش آموزی شهرستان نیزحضورداشتند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۵

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروزدوشنبه ۵/۱۲/۹۲ محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازواحدهای آموزشی شهیدمحمدی وشهیدشیروانیان بازدیدنموده وازنزدیک درجریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفتند.

ارزشیابی ازدانش آموزان.پرسش وپاسخ درزمینه صحیح خوانی نماز.روانخوانی قرآن.تأکیدبراستفاده ازوسایل کمک آموزشی درجهت پیشبرد اهداف آموزشی.تأکیدبراهتمام بیشترمبنی بررفع نقاط ضعف درسی دانش آموزان.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.ازاهم مواردبازدیدبود.کتابخانه آموزشی وکتب غیردرسی دبستان شهید شیروانیان بااهتمام مربی پرورشی آموزشگاه وآموزگاردبستان آقای محسنی زادبه نحوشایسته ای ساماندهی شده بود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۵

افتخاری دیگر برای مجتمع

باتوجه به اعلام خبرآقای صیدمرادی دبیرستادبزرگداشت مقام معلم شهرستان سیروان مبنی برانتخاب نفرات برترسطح شهرستان(۱-آقای توفیق جمشیدی-۲ -آقای محمدتقی ایدی زاده.۳-آقای باقربکرنژادی۴-آقای عبدالمحمد قاسمی۵-آقای امان جمشیدی۶-آقای علی اکبرشکرپور۷-خانم آمنه جهانی)

 

 

مجتمع به سهم خودضمن تبریک به تمام همکاران مذکورکسب این موفقیت را به آقایان توفیق جمشیدی معاون دبستان شهیدمطهری ومحمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی راارج می نهدوشادباش می گوید.  

 

 جمشیدی معاون دبستان شهیدمطهری       ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۵

حضوردانش آموزان مدارس ابتدایی حوزه مجتمع در المپیادعلوم وریاضی

دانش آموزان (پایه های چهارم. پنجم وششم) مدارس ابتدایی حوزه مجتمع در روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۹۲ درمسابقات المپیاد علوم،و ریاضی همراه سایر دانش آموزان شهرستان سیروان که بصورت متمرکز درمحل کانون علامه طباطبایی سیروان برگزار گردید شرکت فعال نمودند.دراین مسابقه علمی تحصیلی که بین دانش آموزان منتخب مدارس سطح شهرستان سیروان برگزارشده بود،نفرات برگزیده به مرحله ی استانی که در فروردین ماه در استان ایلام اجراء می گردد،معرفی خواهند شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۳

کلاس حلقه صالحین دردبیرستان شهید مدرس برگزارشد

امروز شنبه ۳/۱۲/۹۲کلاس حلقه صالحین دردبیرستان شهید مدرس برگزارشد در این کلاس مربی حلقه صالحین ضمن پیگیری ومرور بر مطالب گذشته واظهار نظر دانش آموزان دراین راستا در مورد مباحث جدید(اینترنت  واستفاده از آن .آثار مثبت ومخرب فضای مجازی.مسایل اعتقادی.اخبار روز...) برای دانش آموزان مطالبی ارائه وبصیرت دهی نمود. ودراین راستا دانش آموزان نیز به بیان نقطه نظرات خودشان پرداختند.درادامه با حضور عوامل اجرایی دبیرستان ودانش آموزان نماز جماعت برگزارشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۳۰

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزچهارشنبه 30/11/92 آقای مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع رأس ساعت ۵۰/9صبح ازدبستان شهیددوستی تحت تصدی آقای ناصرالدین غلامی بازدیدبه عمل آمد.برررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.توجیه دانش آموزان درراستای کمکهای اولیاء به آموزشگاه دررفع هزینه ها.تأکیدبراستفاده ازوسایل کمک آموزشی درجهت پیشبرداهداف آموزشی.درخصوص شرکت دانش آموزان مبنی برحضوردرالمپیادهای دانش آموزی ومسابقات  فرهنگی هنری برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۳۰

بازدید مدیرمجتمع از مدارس

روزسه شنبه 29/11/92مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع رأس ساعت40/11صبح از دبستان شهید مطهری حوزه مجتمع در شهرک سرتنگ بازدید به عمل آورد.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.ارائه نکات لازم درراستای حضورفعال وباآمادگی کامل دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای دانش آموزی که دراین راستا توسط معاونت آموزشگاه آقای جمشیدی برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است.تأکیدبراستفاده ازآزمایشگاه ونیزتکمیل دفترفعالیتهای صورت گرفته.تأکیدبرتشکیل بموقع جلسات شورای مدرسه ونیزانجمن اولیاء وپیگیری مصوبات دراین راستا. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۳۰

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

درراستای اهداف آموزشی وبررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان ؛آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از واحدهای آموزشی سلمان فارسی.شهید فهمیده وحکیم نظامی حوزه مجتمع بازدید واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشی این مدارس قرار گرفتند.

باتوجه به فصل زمستان بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی وسیستم گرمایشی آموزشگاهها.ارزشیابی ازدانش آموزان که درمجموع عالی بود.بررسی حضوردانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری وحضورفعال درالمپیادهای دانش آموزی که دراین زمینه توسط معاون آموزگاران تلاشهای بیدریغی صورت گرفته است.براستفاده ازوسایل کمک آموزشی درروندپیشرفت یادگیری تأکیدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۲۷

بازدیدمعاونین آموزشی وپرورشی مجتمع از مدارس

امروز یکشنبه 27/11/92 ساعت 45/11صبح محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع از دبستان توحید پهنه بر تحت تصدی آقای معصوم بگ فتاحی بازدید واز نزدیک در جریان فعالیتهای آموزشگاه قرارگرفتند.

ارزشیابی از دانش آموزان پایه های پنجم وششم دردروس:فارسی وقرآن.ریاضی واجتماعی که درپاسخگویی خوب بودند.ازپایه سوم صحیح خوانی نمازبه عمل آمدودراین راستاتوصیه های لازم ارائه شد.برشرکت فعال دانش آموزان باآمادگی کامل درمسابقات فرهنگی هنری تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۲۳

بازدیدمدیرومعاون پرورشی مجتمع از مدارس

امروزچهارشنبه ۲۳/۱۱/۹۲مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاونت پرورشی مجتمع ازدبستان شهیدمیرزایی اسلامیه بازدیدوازنزدیک درجریان روندآموزشی وپرورشی آموزشگاه قرارگرفتند.

درادامه به پرسش وپاسخ درزمینه های پرورشی ازدانش آموزان پرداخته شد که پاسخگویی دانش آموزان حاکی ازفعالیتهای صورت گرفته مدیرومربی پرورشی آموزشگاه است.بنابراظهارات مدیرآموزشگاه درزمینه های پرورشی وموضوعات مرتبط وجهت بالابردن سطح معلومات دانش آموزان توسط مربی پرورشی آموزشگاه آقای پویافعالیتهای ارزنده ای صورت گرفته وادامه دارد.برحضورفعال دانش آموزان باآمادگی کامل درمسابقات فرهنگی هنری سطح شهرستان.استفاده ازوسایل کمک آموزشی جهت پیشبرداهداف یادگیری وآموزشی تأکید شد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۲۳

برگزاری کنکور آزمایشی

امروز چهارشنبه ۲۳/۱۱/۹۲ در راستای آشنایی دانش آموزان سال چهارم جهت شرکت در ماراتن کنکور سراسری وهمچنین آشنایی با نحوه تست زنی ونیز سوالات این آزمون ؛کنکور آزمایشی همزمان با سایر دانش آموزان سال چهارم در مدارس شهرستان سیروان در آموزشگاههای عصمت وشهید مدرس حوزه مجتمع برگزارشد.بنابر اظهارات دانش آموزان این آزمون باعث محک زنی آنان ونیز آماده شدن ومرورعمیق وبهتر نکات کنکوری می شود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۲۱

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

  امروزدوشنبه 21/11/92 آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع رأس ساعت 4۵/11صبح از دبستان 1۵خرداد تحت تصدی آقای فریدی بازدید نمودند.

ایشان درادامه ضمن تبریک دهه فجر. به بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه پرداخته ودرادامه برشرکت فعال دانش آموزان همراه اولیاء درراهپیمایی 22بهمن تأکید نمودند..ارزشیابی ازدانش آموزان پایه های اول.دوم وچهارم تحت تصدی آقای فریدی دردروس:ریاضی.فارسی وعلوم ازدیگراقدامات ایشان بود که دانش آموزان  درمجموع خوب بودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۲۱

بازدیدمعاون آموزشی مجتمع از مدارس

امروز دوشنبه 21/11/92 آقای محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع از دبستان شهید شیروانیان تحت تصدی آقای کریمی بازدید وموارد زیر را در دستور کار بازدید قرار دادند.

 تبریک دهه فجر.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تأکیدبرشرکت فعال دانش آموزان همراه اولیاء درراهپیمایی 22بهمن.تأکیدبرارائه گزارش مصوب ازفعالیتهای ایام دهه فجربه اداره شهرستان.ارزشیابی ازدانش آموزان:پایه های چهارم وپنجم دردروس:ریاضی.فارسی واجتماعی تحت تصدی آقای محسنی زاد که درپاسخگویی خوب بودند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر