امروز چهارشنبه ۲۳/۱/۹۱درراستای اهداف آموزشی وپرورشی مجتمع محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازمدارس:شهید محمدی.شهید شیروانیان.شهیدموسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی بازدید به عمل آوردند.

 

موارد بازدید:

نصب بنرویژه سال ۱۳۹۱.توزیع دفاترتحریرمرحله دوم اهدایی ازطرف آموزش اداره منطقه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی یااردوباتوجه به فصل بهاربرای دانش موزان درجهت تقویت روحیه وایجادنشاط.تاکیدبرساماندهی فعالیتهای آموزشی وپرورشی وچک لیست ارزیابی عملکرد.بررسی بودجه بندی دروس.بررسی پوشه کارتوصیفی.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تحویل نقشه جغرافیاموردنیازآموزشگاه.پیگیری مواردقابل پیگیری دربازدیدهای قبلی.تاکیدبربهداشت عمومی آموزشگاه.اهمیت به ورزش صبحگاهی ونمازجماعت.بررسی فعالیتهای صورت گرفته آموزشگاه درهفته سلامت.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۱به نام سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ازطرف مقام معظم رهبری به همین مناسبت ازطرف مجتمع شهید آوینی برای مدارس حوزه مجتمع بنرویژه تهیه ودر مدارس توسط معاون آموزگاران نصب شد...

ادامه تصاویرنصب بنردرمدارس حوزه مجتمع درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروز سه شنبه ۲۲/۱/۹۱مدارس (سلمان فارسی.شهید فهمیده.حکیم نظامی.شهید دوستی.توحید پهنه بر) توسط معاون پرورشی مجتمع مورد بازدید قرار گرفت.

تبریک سال جدیدبه همکاران ودانش آموزان.حضوردرمراسمات آغازین.ورزش صبحگاهی.با توجه به هفته سلامت ارائه نکات بهداشتی وسلامتی برای دانش آموزان.تحویل بخشنامه های اداری.توزیع دفترتحریر دانش آموزی مرحله دوم بین دانش آموزان.نصب بنرویژه سال تولیدملی تهیه شده توسط مجتمع در سالن آموزشگاه.تاکیدبربرگزاری گردش علمی واردوبا توجه به فصل بهاربرای دانش آموزان.بررسی برنامه های اجراشده دبستان درهفته سلامت ازجمله موارداین بازدیدها بود.


تصاویری ازدانش آموزان.آموزگاران ودبستان شهید فهمیده   درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروز شنبه ۱۹/۱/۹۰میرزایی پور مدیر به اتفاق حاتمی معاون اجرایی مجتمع شهید آوینی از مدارس:شهید موسوی.۱۵خرداد.شهید میرزایی اسلامیه در راستای اهداف آموزشی واجرایی مدارس بازدید به عمل آوردند.

 

اهم موارد بازدید:تبریک سال نو به همکاران .تاکید بر ساماندهی موارد چک لیست ارزیابی عملکرد.توصیه به کیفیت بخشی یادگیری دردانش آموزان.بررسی نقاط ضعف وتلاش در رفع موانع آموزشی ویادگیری دانش آموزان.با توجه به هفته بهداشت وسلامت تاکید بر اجرای موازین ونکات بهداشتی از جمله اهمیت دادن به بهداشت فردی ومحیط  توسط دانش آموزان.تاکید بر تربیت بدنی وورزش صبحگاهی وهمچنین تبیین نقش ورزش در سلامتی افراد .اهمیت دادن به نماز وفریضه نماز جماعت.تحویل بخشنامه های اداری.با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی  سخنرانی وروشنگری توسط معاون آموزگاران در این زمینه برای دانش آموزان.تاکید بر برگزاری گردش علمی واردو برای دانش آموزان...

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

خبرهای کوتاه از دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی در روزشنبه ۱۹/۱/۹۱

-سخنرانی به مناسبت هفته سلامت وبهداشت برای دانش آموزان توسط مدیر مجتمع آقای میرزایی پوروتاکید بر بهداشت فردی واجتماعی

-نظافت وبهداشت عمومی آموزشگاه توسط خدمتگزار آموزشگاه آقای قادری پور

-نظافت وتمیز نمازخانه دبیرستان جهت برپایی نماز جماعت

-برپایی نماز جماعت .

-تهیه تراکت ومطالب بهداشتی در تابلو اعلانات وروشنگری در این زمینه برای دانش آموزان به مناسبت هفته سلامت

-برگزاری مسابقات والیبال دوستانه بین دانش آموزان


عکسهای اجرای مراسم نماز جماعت درادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

 

ایام فاطمیه... 

فرارسیدن سالروزشهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا(س)را به تمامی مسلمانان تسلیت می گوییم . 

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

برروی تیترویژه نامه بالا کلیک نمایید
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزسه شنبه۱۵/۱/۹۱ مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق معاون پرورشی مجتمع شهیدآوینی ازمدارس حوزه مجتمع درشهرک سرتنگ(دبستان شهیدمطهری.دبیرستان عصمت.راهنمایی پروین اعتصامی.راهنمایی بلال حبشی) بازدیدنمودند.

                                                   

دراین بازدیدها که به مناسبت آغازسال جدیدصورت گرفت باتوجه به اتمام تعطیلات نوروزی ضمن تبریک سال جدید:بررسی حضورهمکاران ودانش آموزان درواحدهای آموزشی.توصیه به ساماندهی فضای آموزشی کلاس ومحیط  ازلحاظ بهداشتی .وضعیت عمومی.جمع آوری مطالب وتراکتهای زمان گذشته تابلواعلانات ونصب مطالب جدید.تهیه تابلواعلانات وبنرسال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تاکیدبرآماده نمودن دانش آموزبرترمسابقات درسهایی ازقرآن آموزشگاه جهت حضوردرمسابقه مرحله منطقه.تاکید وتوصیه به برنامه ریزی جهت اردو ویا گردش علمی دانش آموزان باتوجه به فرارسیدن فصل بهارورویش طبیعت.توصیه به پاسخگویی مکاتبات بموقع.صحبت درموردنامگذاری وشعارسال ۱۳۹۱برای دانش آموزان.تاکیدبراهمیت نمرات مستمر دانش آموزان به دبیران درجلسات شورا.ساماندهی مواردچک لیست ارزیابی عملکرد.. مدنظر بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزدوشنبه ۱۴/۱/۹۱مدیرومعاونین اجرایی وآموزشی مجتمع شهید آوینی ازمدارس حوزه مجتمع دراولین روزسال جدید بازدید به عمل آوردند.

 

تبریک سال جدید.بررسی حضوردانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی مدارس.تاکیدبرساماندهی بهداشتی ونظافت محیط وکلاسهاباتوجه به تعطیلات.تاکیدبرعزم راسخ برای ادامه فعالیت آموزشی .یادآوری وتوصیه به تصحیح بموقع پیکهای نوروزی.تمهیدات لازم برای گردش علمی واردوبرای دانش آموزان....ازاهم موارد بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

نوروز،يعني روز نو! درروايات ماـ بخصوص همان روايت معروف معلّي‏بن‏خنيس ـ به اين نكته توجه شده است.معلّي‏بن‏خنيس كه يكي ازرُوات برجسته اصحاب است وبه نظرما «ثقه» است،جزوشخصيت‌هاي برجسته و ....   

درادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزچهارشنبه ۲۴/۱۲/۹۰درجهت استقبال ازسال جدیدونوروزباستانی دردبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی مراسم ویژه ای برگزارشد.

این مراسم که به شکل تهیه سفره های مختلف هفت سین وبنا برسلیقه دانش آموزان تهیه شده بوددانش آموزان باهمکاری دبیران ومسئولین آموزشگاه توانستنددرجهت استقبال از بهار طبیعت ونوروز باستانی باتزیین سفره های رنگارنگ هفت سین وهمچنین تهیه غذاهای محلی وبومی منطقه بدینوسیله به اظهار شادی ونشاط بپردازند .

احمدی زادمعاون آموزشگاههای مذکوردراین باره گفت:دراین مراسم هرکدام ازکلاسهابنابر سلیقه خودیک سفره هفت سین تهیه نموده ودریک مسابقه شرکت نمودندکه درپایان به دانش آموزان تهیه کننده سفره برترطبق ملاک داوران جوایزی ازطرف آموزشگاه اهدا شد.

دراین مراسم علاوه بردبیران ومسئولین آموزشگاه آقایان:یوسفی زاده معاونت پرورشی وکارشناسان حوزه معاونت.نعمتی حراست اداره.رضایی فرآموزش.دلفانی خدمات اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان نیزحضورداشتند.

آقای یوسفی زاده معاونت پرورشی اداره منطقه ضمن صحبت برای دانش آموزان درباره نوروز واستفاده ازفرصت تعطیلات به طرح مسابقه درمورددعای تحویل سال پرداختندکه به دانش آموزبرنده ازطرف آموزشگاه جایزه اهداشد.درکناراین مراسم برنامه های جانبی همچون:اجرای سرود.نمایش طنز.توسط دانش آموزان به اجرادرآمد. 

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

اهدای جوایز ۹۰/۱۲/۲۴

امروزچهارشنبه ۲۴/۱۲/۹۰درمدرسه راهنمایی بلال حبشی مراسم اهدای جوایزمسابقات برگزارشد.

بنابراظهارات حاجی محمدجمالی معاون آموزشگاه مذکورضمن تبریک پیشاپیش سال جدید طی مراسم خاصی جوایزدانش آموزان حائزرتبه درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه به آنان اهداشدوهمچنین تعدادی کفش وپوشاک اهدایی کمیته امدادامام خمینی شاخه شیروان ودفترتحریراهدایی ازطرف اداره آموزش وپروش منطقه دراختیارتمام دانش آموزان قرارگرفت.

جمالی درادامه افزود:جهت ایجادروحیه نشاط وشادی مضاعف بین دانش آموزان باهمت دبیر تربیت بدنی آموزشگاه آقای مجیدجمالی یک دوره مسابقه فوتسال بین دانش آموزان تمام پایه ها برگزارودرپایان به تیم برنده جوایزی اهداشد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزدوشنبه ۲۲/۱۲/۹۰صبح دانش آموزان مقاطع راهنمایی ومتوسطه حوزه مجتمع شهیدآوینی درمراسم تجلیل واهدای جوایز ازدانش آموزان حائزرتبه برتردرمسابقات فرهنگی هنری منطقه ونیز راه یافته به مرحله استان وهمچنین نشست توجیهی مسابقات ویزه مرحله استان که درنمازخانه اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان باهمت معاونت پرورشی برگزارشده بودبه همراه مربیان پرورشی خود شرکت نمودند.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزدوشنبه ۲۲/۱۲/۹۰درراستای اهداف آموزشی واجرایی محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازراهنمایی پروین اعتصامی ودبیرستان عصمت حوزه مجتمع شهیدآوینی  بازدیدبه عمل آورد.

اهم وشاخصهای دراین بازدید:بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.تاکیدبررعایت نکات ایمنی وحفاظت ازاموال مدرسه باتوجه به ایام تعطیلات نوروز.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.تحویل تعدادی دفترتحریراهدایی ازطرف اداره منطقه وهمچنین پوشاک اهدایی کمیته امدادامام(ره)شیروان.تاکیدوتوجه جدی به فعالیت آموزشی تاآخرین روزکاری.پیگیری مسابقات فرهنگی هنری وتوجیه دانش آموزان راه یافته به مرحله استان.....

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

درپی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه دانش آموزان سال اول دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهیدآوینی توانستند دررقابت باسایردانش آموزان به مرحله استان راه یابند.

آقای پیام منصوریان 

دانش آموزسال اول  

 دررشته اذان

                

آقای ایوب جمشیدی    

دانش آموزسال اول    

 دررشته  حفظ قرآن                                                                                                  

 مجتمع کسب این موفقیت راتبریک گفته وبرای دانش آموزان نامبرده آرزوی پیروزی دارد

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

ivy bar

درپی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه دراسفندماه ۱۳۹۰ بین دانش آموزان مدارس ابتدایی که درکانون علامه طباطبایی لوماربرگزارشددانش آموزان مدارس ابتدایی حوزه مجتمع شهیدآوینی  توانستندبه موفقیتهایی دست یابند.

مسابقه قرآن

حفظ قرآن - پایه دوم- رتبه دوم

دانش آموزهادی رنجبر -ازدبستان شهیدمحمدی مله ماران

حفظ قرآن-پایه سوم-رتبه اول

دانش آموزفردین حیدری-ازدبستان سلمان فارسی

حفظ قرآن-پایه سوم-رتبه دوم

دانش آموزهانیا حیدری-ازدبستان سلمان فارسی 

 حفظ قرآن-پایه چهارم-رتبه اول

دانش آموزکوثرکوخایی-ازدبستان شهیدمطهری

قرائت قرآن -پایه پنجم

دانش آموزامیرحسین ولی نژاد-ازدبستان توحیدپهنه بر

قرائت قرآن-پایه پنجم

دانش آموزمریم شرفی-ازدبستان شهیدمطهری


مسابقه احکام

پایه چهارم دختران- رتبه اول

فاطمه کاکایی-دانش آموز دبستان شهید مطهری

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه ۱۴/۱۲/۹۰.طبق برنامه زمانبندی شده واطلاع قبلی وبا توجه به کسب رتبه اول گروه سرودمدرسه راهنمایی بلال حبشی درمسابقات فرهنگی هنری مرحله منطقه وراهیابی به مرحله استان.این گروه سرودجهت مرحله بازبینی مسابقات که درکانون علامه طباطبایی لومار برگزارشده وداوران برجسته معاونت پرورشی وفرهنگی هنری آموزش وپرورش اداره کل جهت بازبینی وداوری نهایی حضورداشتندبه همراه مربی پرورشی آموزشگاه بلال حبشی ومعاونت پرورشی مجتمع اعزام شدند.

 آقایی کارشناس فرهنگی هنری معاونت پرورشی گفت:نتیجه متعاقباپس ازبازبینی تمام مسابقات  اعلام خواهدشد.

بقیه عکسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

سالروزوفات جانگدازحضرت معصومه(س)تسلیت وتعزیت باد

درادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

تهیه بروشور ۹۰/۱۲/۱۰

امروز چهارشنبه۱۰/۱۲/۹۰با تلاش مجتمع و آقای شهرام رنگین معاونت فناوری مجتمع بروشور ویژه گروه سرود مدرسه راهنمایی بلال حبشی حوزه مجتمع شهید آوینی که به مسابقات استان راه یافته است جهت مرحله بازبینی آماده  وتهیه شد. 

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

به پاس تقدیروتشکرازدانش آموزان فعال درزمینه های فرهنگی هنری.همکاری باآموزشگاه.برتراخلاقی.ممتازمعدل درترم اول.ورزشی درپایه های مختلف و..توسط آموزشگاه شهیدمطهری طی مراسم خاصی وباحضورآموزگاران محترم جوایزی اهدا شد.

 

 

 

بقیه عکسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

روزدوشنبه ۸/۱۲/۹۰ محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازمدارس توحیدپهنه بروسلمان فارسی بازدید نمود.

 

 

توجیه همکاران درخصوص بازدیدبازرسان وزارات درروزهای پایانی سال.بررسی پوشه شرکت دانش آموزان درمسابقات فرهنگی هنری.پوشه کار.دفاترمختلف.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری منطقه.ارزشیابی ازپایه های اول وچهارم دانش آموزان توحیدپهنه بردردروس ریاضی فارسی املاء وعلوم وهمچنین دانش آموزان پایه چهارم دبستان سلمان فارسی دردروس:ریاضی وعلوم وهدیه های آسمان که نتیجه ارزشیابی وپاسخگویی دانش آموزان رضایتبخش بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

ivy bar

 امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق منتعلی حاتمی معاون اجرایی مجتمع ازدبستانهای شهیدمحمدی وشهیدشیروانیان بازدیدنمودند.

مواردبازدیدشده:

برسی وصضعیت عمومی آموزشگاه.برسی دفاتر.نمرات مستمر.تاکیدبرانجام صحافی نمرات ترم اول.پیگیری آموزش نمازوارزشیابی ازدانش آموزان.پیگیری مستندات آموزشی وپرورشی.پیگیری مواردقابل ذکرشده دربازدیدهای قبل.برای شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری تمهیدات لازم بکارگرفته شده.تحویل بروشوروطرحهای ابتکاری مجتمع درخصوص دروس ریاضی وجغرافیا.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰میرزایی پورمدیربه همراه معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهیدمطهری بازدید نمودند.

بررسی وضعیت عمومی آموزشگاه.بررسی دفاترمختلف.تاکیدبرساماندهی به مستندات آموزشی وپرورشی باتوجه به ایام پایانی سال تحصیلی.تحویل ابتکارات ریاضی وجغرافیاکه توسط مجتمع تهیه شده بودبه آموزشگاه جهت استفاده.تحویل بخشنامه های اداری.تاکید وتوصیه به جمع آوری تراکتهای تاریخ گذشته ونصب مطالب جدیددرتابلواعلانات.پیگیری مسابقات فرهنگی هنری.لازم به ذکراست که دانش آموزان درحال اعزام وحضوردرمسابقات فرهنگی هنری قرآن بودند.تاکیدبرپاسخ بموقع به مکاتبات.آموزش صحیح خوانی نماز.بررسی نمرات مستمر.ارزشیابی ازدانش آموزان.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه ۷/۱۲/۹۰دانش آموزان مقطع ابتدایی حوزه مجتمع شهیدآوینی درادامه شرکت درمسابقات فرهنگی هنری همراه آموزگاران خود درمسابقه قرآن که درمحل کانون علامه طباطبایی لوماربرگزارشد شرکت نمودند.

لازم به ذکراست که مسابقه امروزحفظ وقرائت قرآن بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزشنبه ۶/۱۲/۹۰درراستای پیگیری اهداف آموزشی وپرورشی میرزایی پورمدیربه همراه ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع ازدبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی بازدید نمودند.

برسی دفاترمختلف:شاخص.انجمن اولیاء.مستندات آموزشی وپرورشی.دفترثبت آزمایشگاه.وضعیت نمرات مستمر.پیگیری پاسخ به مکاتبات اداری.بررسی کلاس کنکوری.جلسه توجیهی بخشنامه وزارتی درخصوص عدم مردودی پایه اول راهنمایی وتشکیل کلاسهای تقویتی جهت جلوگیری ازمردوی پایه اول.صدورتشویقی برای همکاران واجدشرایط دردستورکار بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروز دوشنبه ۱/۱۲/۹۰توسط معاون پرورشی مجتمع ازنحوه تمرین گروه سرودمدرسه راهنمایی بلال حبشی که به مسابقات استان راه یافته است بازدیدشد.

آقای نورایی مربی پرورشی مدرسه راهنمایی بلال حبشی به ما گفت:

پس ازداوری مسابقات سرود مرحله منطقه واعلام نتایج  وبنبال آن راهیابی گروه سرودآموزشگاه بلال حبشی به مرحله استان  بلافاصله مقدمات تمرین آنهم درطول هفته وچندین بارودرفواصل زمانی متفاوت.تهیه لباس مخصوص گروه و..شروع شدوتاموقع برگزاری مسابقات مرحله استان این تمرینات ادامه دارد وامیدواریم که درمسابقات استان نیزحائزموفقیت شویم.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزدوشنبه ۱/۱۲/۹۰در مراسم خاصی ازدانش آموزان برتردرمدرسه راهنمایی بلال حبشی حوزه مجتمع شهیدآوینی تجلیل شد.

حاجی محمدجمالی معاون آموزشگاه بلال حبشی طی سخنانی گفت:این مراسم درتجلیل وقدردانی ازدانش آموزان برتردررده های مسابقات فرهنگی هنری.ورزشی.درسهایی ازقرآن.ممتازترم اول.مسابقات ورزشی.طرح همگام با قرآن.خدماتی وبهداشتی و...برپاشده وهمکاران نیزدر اهدای جوایزمارا یاری می نمایند.ایشان اضافه نمود که پاس زحمات دبیران در ترم اول نیزبا صدورتشویقی ودرج درپرونده ازطرف آموزشگاه ازآنان تقدیربه عمل آمد.


 ادامه عکسها ی اهدای جوایزدرادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزشنبه۲۹/۱۱/۹۰محمدتقی ایدی زاده ومنتعلی حاتمی معاونین اموزشی واجرایی مجتمع از دبستان شهیدمحمدی حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدیدنمودند.

پیگیری لیست نمرات چهارم وپنجم ترم اول جهت قرائت در سیستم رایانه مجتمع با توجه به نصب جدید برنامه نگارش وبدنبال آن صدورکارنامه دانش آموزان .ارزشیابی ازدروس علوم وهدیه های آسمانی .ریاضی که درمجموع خوب بودندولی درمبحث تقسیم که ارزشیابی به عمل آمداحتیاج به تلاش بیشتری نیازاست.اقدامات لازم درخصوص شیوه نامه انتخاب معلم نمونه  نیزصورت گرفت.آثاردستی دانش آموزان که توسط دانش آموزان تهیه شده بودندجهت شرکت درمسابقات فرهنگی هنری به اداره منطقه منتقل شد.توصیه ها ونکات لازم درجهت تقویت یادگیری دانش آموزان ضعیف ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

صبح امروزچهارشنبه۲۶/۱۱/۹۰دانش آموزان سال دوم دبیرستان عصمت همراه سایر دانش آموزان دختر دبیرستانهای سطح منطقه شیروان درقالب کاروان راهیان نورعازم مناطق عملیاتی وخاطره انگیزجنوب شدند.

  آقاي موسي خاني فرمانده بسيج دانش آموزي منطقه اظهار داشت:اين دانش آموزان ازمناطق عملياتي جنوب و يادمان شهداء بازديدودربرنامه هاي فرهنگي شركت خواهندنمود واين اردو به مدت ۳ روزخواهدبود.یوسفی زاده معاونت پرورشی اداره منطقه که دانش آموزان وکاروان راهمراهی می نمایدگفت:برای دانش آموزان برنامه های فرهنگی هنری خاصی درنظرگرفته شده است وبسته های فرهنگی نیزبه آنان تقدیم می شودلازم به ذکراست که دانش آموزان بایددرپایان اردودلنوشته های خودرا دربرگه هایی که به همین منظورتهیه شده ودراختیارآنان گذاشته شده است نوشته واین دلنوشته ها پس ازجمع آوری وویرایش درقالب یک مجلد به چاپ می رسد همچنین درمسابقه بزرگ با شهداء درطریق ولایت ازطریق انشاء ونقاشی شرکت خواهند نمود.

عکسهای حضوردرمنطقه درادامه مطلب  کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

ivy bar

رتبه های برترکسب شده مسابقات فرهنگی هنری مدارس متوسطه وراهنمایی حوزه مجتمع شهیدآوینی باتوجه به اعلام نتایج مسابقات برگزارشده ازطرف معاونت پرورشی آموزش وپرورش منطقه شیروان:

راهنمایی پروین اعتصامی

نهج البلاغه

فاطمه صادقخانی-پایه اول-رتبه اول

رویا شرفی-پایه دوم-رتبه دوم

انشای نماز

سمانه میرزاییان-پایه اول-رتبه دوم

حدیث قادری پور-پایه دوم-رتبه دوم

حلیمه کوخایی-پایه سوم-رتبه دوم

نمایش عروسکی-رتبه اول


راهنمایی بلال حبشی

نهج البلاغه

امید مهدی کرمی-پایه دوم-رتبه اول

عرفان جلیلیان زاده-پایه سوم-رتبه دوم

احکام

جبارمروتی-پایه سوم-رتبه اول

انشای نماز

معین کرم اللهی-پایه دوم-رتبه دوم

سرود -رتبه اول


دبیرستان شهید مدرس

انشای نماز

رسول درویشی-پایه اول-رتبه دوم

ساسان مروتی-پایه دوم-رتبه دوم


دبیرستان عصمت

نهج البلاغه

زهرانادعلی-پایه اول-رتبه دوم

طیبه مروتی-پایه دوم-رتبه اول

افسانه کوخایی-پایه سوم-رتبه دوم

نسرین مروتی-پایه چهارم-رتبه اول

احکام

ساراصادقخانی-پایه دوم-رتبه اول

پروین نقی زاده-پایه سوم-رتبه دوم

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه صبح ۲۳/۱۱/۹۰ امین بیگی به همراه سجودی فرسرگروههای آموزشی مدارس ابتدایی منطقه شیروان از دبستان شهیدمیرزایی حوزه مجتمع شهیدآوینی بازدیدوارزشیابی به عمل آوردند.

بنابراظهارنظرایشان دانش آموزان درحدخوب وموفق بودندوتلاش صورت گرفته دریادگیری وآموزش دانش آموزان عالی ومتعادل ارزیابی شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید میرزایی بازدید نمودند.

با توجه به اتمام دهه فجرتوصیه شد مطالب وبنرهای ویژه دهه فجرجمع آوری وبایگانی گردد.بررسی دفاتر مختلف شاخص.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.پوشه کار..ارزشیابی از دروس ریاضی.قرآن.بنویسیم.پایه دوم به عمل آمدکه به خوبی پاسخگو بودند.سرگروههای آموزش ابتدایی منطقه در مدرسه در حال بازدید بودند.ازطرف مجتمع به دانش آموزان برتر جوایزی اهدا شد. 

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان ۱۵خرداد بازدید نمودند.

باتوجه به پایان دهه فجرتوصیه شدمطالب وپلاکاردهای این مناسبت جمع آوری وبایگانی شود.ازدانش آموزان پایه های دوم وچهارم دردروس ریاضی.تاریخ.قرآن.بنویسیم ارزشیابی به عمل آمد.که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.مواردقابل پیگیری دربازدیدقبلی که توسط مدیرمجتمع مطرح شده بودبه مرحله اجرادرآمده وصورت گرفته بود.بررسی دفاتر شاخص.پوشه کارتوصیفی نیزانجام شد.درخصوص آمادگی دانش آموزان باآمادگی کامل در مسابقات فرهنگی هنری نکات وتوصیه های لازم ارائه شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه صبح مورخ ۲۳/۱۱/۹۰محمد تقی ایدی زاده معاونین آموزشـی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع ازدبستان شهید موسوی بازدید نمودند.

بررسی مستندات پرورشی وآموزشی توصیه در مورد بهداشت آموزشگاه وهمچنین جمع آوری وبایگانی پلاکاردوپارچه نوشته وتراکتهای ویژه دهه فجر..دفاترثبت آزمایشات.شاخص.ارزشیابی ازپایه های دوم دردروس ریاضی.بنویسیم.بخوانیم.قرآن  که دانش آموزان درپاسخگویی مناسب بودند.دردرس ریاضی مبحث جمع وتفریق محوراعداد نیازبه تلاش بیشتری احساس می شود.درمورد تکمیل دفترثبت آزمایشات توصیه شد بموقع اینکارصورت گیرد.ازطرف مجتمع جوایزی به دانش آموزان زرنگ اهدا شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

حماسه حضور ۹۰/۱۱/۲۳

امروزیکشنبه ۲۳/۱۱/۹۰مهدی میرزایی پورمدیربه اتفاق محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع باحضوردرمراسمات آغازین دبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهید آوینی ضمن تبریک و سالروزپیروزی انقلاب اسلامی ویوم الله ۲۲بهمن ازحضورفعال دانش آموزان این آموزشگاه درمراسم راهپیمایی ۲۲بهمن که درلوماربرگزارشدقدردانی نمودند.درادامه ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع درارتباط بامسایل آموزشی واهمیت نمرات مستمربرای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزشنبه22بهمن 1390دانش آموزان حوزه مجتمع شهیدآوینی به همراه مسئولین وعوامل اجرایی مجتمع درراهپیمایی یوم الله 22بهمن که درلوماربرگزارشدحضوربهم رسانده وهمراه وهمصدا باسایراقشارملت فریادهای کوبنده خودرابا مشتهای گره کرده وشعارمرگ برآمریکاومرگ براسرائیل  نفرت وانزجارخودراازسراستکبارجهانی اعلام.وباری دیگربا آرمانهای امام(ره)ورهبرفرزانه انقلاب عهد وپیمان بستند.
 
http://upload.nasr19.ir/images/dsc02010.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc020gog.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02014.jpg

http://upload.nasr19.ir/images/dsc02015.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02019.jpghttp://upload.nasr19.ir/images/dsc02022.jpg

برای دیدن بقیه عکسها درادامه مطلب کلیک نمایید

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

همه باهم:تجدیدمیثاق بارهبری درراهپیمایی۲۲بهمن

22 بهمن مبارک...

.....اینک که باآغازدهه‌ی چهارم ازحیات پربرکت وطیبه‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،" دهه‌ پیشرفت وعدالت  " ،ودرسی وسومین سالگرد فجرپیروزی انقلاب اسلامی  پیام انقلاب اسلامی ایران درگوش میلیون‌ها آزادهِ حقیقت‌جو درسرتاسرگیتی طنین‌اندازشده وانعکاس آن درمیان ملت‌های مسلمان وکشورهای منطقه خاورمیانه(مصر،لبنان. یمن، فلسطین و...)لرزه‌ای بزرگ براندام نحیف استکبارجهانی انداخته است،ملت شریف ایران باحضوردرهمایشی بزرگ وبه یادماندنی افتخاردیگری رارقم خواهد زد.

پیروزی انقلاب اسلامی درایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ـملت مارابه يك ملت آگاه وسياسى در سطح جهان بدل ساخت وبه عنوان مدل حکومتی برتروالگویی بی‌بدیل درنظام‌های سیاسی مطرح جهانی معرفی کرد .

مجتمع آموزشی وپرورشی شهید آوینی شیروان ایلام ضمن بزرگداشت سی وسومین سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمندوافتخارآفرین انقلاب اسلامی ازتمامی دانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی کشورواقشارمختلف مردم دعوت می نماید تا درمراسم یوم ا ... بیست ودوم بهمن ماه که باحضورآگاهانه، وحدت بخش،دشمن شکن وعزت آفرین خود بار دیگر همبستگی عمومی،وحدت ملی وعشق به ارزشهای والای الهی انقلاب اسلامی وحمایت ازخواسته های به حق ملت های مسلمان رابه منصه ظهوررساندوبا شهداوامام شهداومقام معظم رهبری تجدید میثاق نمایند.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزچهارشنبه۱۹/۱۱/۹۰ درراستای پیگیری عملکردآموزشی وپرورشی مدارس حوزه مجتمع هید آوینی میرزایی پورمدیربه اتفاق ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی ساعت ۱۲ظهر ازدبستان شهیدمطهری شهرک سرتنگ بازدیدنمودند.

تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان واولیا درراهپیمایی۲۲بهمن.بررسی وضعیت عمومی وبهداشتی آموزشگاه.بررسی دفاتر شاخص.ثبت فعالیتهای آزمایشگاه.پیگیری برنامه های اجراشده دردهه فجر.توجیه شیوه نامه انتخاب معلم نمونه.تحویل بخشنامه های آموزشگاه.ارزشیابی ازدانش آموزان که پاسخگویی آنان رضایت بخش بود.ازاهم مواردبازدید بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزچهارشنبه ۱۹/۱۱/۹۰میرزایی پورمدیرمجتمع ودبیرستان شهیدمدرس درادامه مراسمات آغازین دانش آموزان درموردایام الله فجر وروز۲۲بهمن روزپیروزی انقلاب اسلامی برای دانش آموزان درمورد راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن وشرکت فعال دانش آموزان نکات لازم راارائه نمودند.

ایشان ضمن صحبت درموردکسب موفقیتها ودستاوردهای سی وسه ساله انقلاب ونقشی که جوانان ودانش آموزان دربه ثمررساندن درخت تنومندانقلاب داشته انددرموردشرکت فعال دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس درراهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن روزشنبه که درلوماربرگزارمی شوداظهارداشتندبرای انتقال دانش آموزان به محل راهپیمایی باهمکاری اداره منطقه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

صبح امروزسه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰مهدی میرزایی پورمدیرمجتمع شهید آوینی درجلسه مدیران مدارس ومجتمعهای شهری وروستای که به مناسبت برگزاری مراسم باشکوه ۲۲بهمن دردفترمعاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان برگزارشده بودشرکت نمودند.

 

میرزایی پورمدیرمجتمع شهید آوینی درخصوص این جلسه گفت:

این جلسه  درراستاي  بر نامه ريزي جهت شركت چشمگيردانش آموزان درمراسم يوم الله ۲۲ بهمن درمحل دفتر معاونت پرورشي اداره برگزارشد.دراين جلسه برضرورت شركت فعال دانش آموزان وهمكاران فرهنگي درمراسم ۲۲ بهمن تأكيد شده ومقررگرديد مديران زمينه حضوردانش آموزان درمراسم را فراهم نمايندودراين روز تمامي سرويس هاي اياب وذهاب دانش آموزان نسبت به سرويس دهي دانش آموزان اقدام نمايند.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروز سه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰کلاس حلقه صالحین دردبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع شهید آوینی برگزارشد.

منتعلی حاتمی مدرس ومجری کلاس در گفتگو با ماگفت:

جلسه امروزاین کلاس درارتباط با مسایل ایمانی واعتقادی وبحث وگفتگو پیرامون مسایل خاورمیانه ونیزبیدارس اسلامی کشورهای مسلمان درمنطقه بود.دراین کلاس نوعی آگاهی بخشی واطلاع رسانی جمعی بین دانش آموزان با یکدیگرصورت گرفت ودرخصوص موضوعات اعتقادی ووباطنی ونعمات خدادادی گفتگو شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ ودرایام الله دهه فجروسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی: دبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی اقدام به برگزاری مراسم ویژه این ایام نمود.برنامه هایی همچون اهدای جوایز.نمایش طنز.سرود.قرائت مقاله وسخنرانی ازاهم برنامه های جشن بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ودر آستانه دهه مبارک فجرایدی زاده معاون آموزشی به همراه معاون پرورشی مجتمع شهید آوینی ازآموزشگاههای دخترانه :دبیرستان عصمت وراهنمایی پروین اعتصامی بازدیدنمودند.

پیگیری برنامه های هفته مشاغل.بررسی مستندات آموزشی وپرورشی.بررسی دفاترشاخص.برنامه سالانه.تاکیدبرحضورفعال دانش آموزان همراه اولیا درراهپیمایی ۲۲بهمن.ارائه گزارش برنامه های اجراشده دهه فجر در پایان ایام الله به اداره وبموقع.پیگیری کسب رتبه های مسابقات فرهنگی هنری و..ازاهم موارد بازدید بود.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزسه شنبه۱۸/۱۱/۹۰ محمد تقی ایدی زاده معاون آموزشی به اتفاق معاون پرورشی مجتمع  درراستای اهداف آموزشی وپرورشی واجرایی ازمدرسه راهنمایی بلال حبشی بازدید به عمل آوردند.

اهم مواردبازدید:بررسی جدول وپوشه نمرات مستمر.دفاترشاخص وآزمایشگاه.مستندات پرورشی وپیگیری مسابقات فرهنگی هنری والمپیادهای آموزشی.تاکیدبرارائه گزارش فعالیتهای صورت گرفته درایام الله فجردرپایان به اداره.توصیه به شرکت حداکثری دانش آموزان همراه اولیای خودبرای راهپیمایی ۲۲بهمن....

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

با تلاش مجتمع وهمکاران درواحدآموزشی دبیرستان شهید مدرس این روزها به مناسبت دهه مبارک فجروسالگرد پیروزی انقلاب درآموزشگاه شهیدمدرس ومحل دفتر مجتمع شهیدآوینی نمایشگاه داستان انقلاب درمعرض دیددانش آموزان وبازدید کتندگان ایجاد شده است ودانش آموزان دراوقات فراغت وزنگ تفریح ضمن مطالعه وبازدید از این وقایع که بصورت روزنامه دیواری می باشد به عمق پیروزی انقلاب درسال ۵۷ پی برده وبردامنه اطلاعات خودمی افزایند.گفتنی است که دانش آموزان ازاین نمایشگاه استقبال خوبی ازخودنشان داده اند.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزدوشنبه ۱۷/۱۱/۹۰ محمدتقی ایدی زاده معاون آموزشی مجتمع شهیدآوینی درراستای بررسی فعالیتهای آموزشی پرورشی واجرایی مدنظرمجتمع ازدبستان شهیدفهمیده بازدیدنمود.

ایدی زاده در این خصوص اظهاراداشت:

دراین بازدید؛ضمن حضوردرمراسمات ورزش صبحگاهی وآغازین در مورد دهه مبارک فجر وهفته وحدت برای دانش آموزان اطلاع رسانی شد.با توجه به نزدیک شدن به راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن نسبت به آگاهی بخشی وترغیب دانش آموزان به حضور در این راهپیمایی همراه اولیای خود صحبت شد.

شیوه نامه انتخاب معلم نمونه برای همکاران دراین واحد آموزشی توجیه گردید ودر ادامه از دروس ریاضی.جغرافیا.فارسی وتاریخ پایه های چهارم وپنجم  ارزشیابی به عمل آمد که دانش آموزان به خوبی پاسخگو بودند وبه آنان از طرف مجتمع جوایزی اهدا شد.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه ۱۶/۱۱/۹۰درراستای گرامیداشت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی مراسم باشکوهی درمحل مجتمع شهید آوینی شهرک زنگوان برگزارشد.

دراین مراسم .یوسفی زاده معاونت پرورشی وکارشناسان حوزه معاونت پرورشی.کمال رضایی ارزیابی عملکرد.نعمتی حراست.صیدمرادی روابط عمومی.دانش آموزن.مسئولین وفرهنگیان مدارس:راهنمایی بلال حبشی.راهنمایی پروین اعتصامی.دبیرستانهای عصمت.شهیدمدرس.ابتدایی شهید مطهری.دهیاری.فرمانده پایگاه مقاومت.رئیس شورا ی شهرک سرتنگ به همراه اولیای گرامی وعوامل اجرایی مجتمع شهیدآوینی حضورداشتند.

برنامه هایی همچون:اجرای نقاشی همگانی با موضوعیت فجروانقلاب اسلامی.اجرای سرودملی.خیرمقدم مدیرمجتمع.سخنرانی.قرائت شعر ومقاله.اجرای سرود.اجرای نمایش طنز.اهدای جوایز.اجرای اخبارطنز.پذیرایی درقالب بسته های دهه فجرمبارکباد.و....درنظر گرفته شده بود که هرکدام بموقع وبراساس زمانبندی پیش بینی شده به مرحله اجرادرآمد.


برای دیدن عکسهای جشن درادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه۱۶/۱۱/۹۰ به مناسبت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی جشن باشکوهی دردبیرستان شهیدمدرس وبا همت مجتمع شهید آوینی درشهرک سرتنگ برگزارشد.

مهدی میرزایی پورمدیردبیرستان شهیدمدرس ومجتمع شهیدآوینی  ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان درجشن طی سخنانی کوتاه گفت:

فرارسیدن آغازهفته وحدت وسی وسومین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی وغلبه حق برباطل رابه شمادانش آموزان وهمکاران درواحدهای آموزشی وهمچنین مسئولین واولیای گرامی شرکت کننده دراین جشن تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

میرزایی پوردهه فجررادهه پایداری وامیدواری وپیروزی عظیم ملت ایران خواند وگفت:دهه فجردهه به ثمر نشاندن خون سرخ شهیدان است.ایشان درپایان ضمن خوش آمدگویی به مدعوین درمراسم اظهارامیدواری نمودبا برنامه های درنظرگرفته شده بتوانیم درشادی عظیم ملت سرافرازوسربلند ایران اسلامی  به نوبه خود سهمی داشته باشیم.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه۱۶/۱۱/۹۰ جشن پیروزی انقلاب اسلامی درمجتمع شهید آوینی برگزار شد.

حاج آقا جهانگیری مسئول تبلیغات اسلامی لومار که سخنران مراسم بودطی سخنانی ضمن اشاره به حاکمیت ولی فقیه درجامعه بااستناد به کلام امام خمینی (ره)گفتند:

اسلام بدون روحانی مانندطب بدون طبیب است واین ثمره انقلاب ماست که بایدبه آن عنایت ویژه داشت.

جهانگیری درادامه خاطرنشان ساخت:کسانی که توجه به اصل نظام که برگرفته ازولایت فقیه است ندارنددرخط ولایت ورسول الله نیستند.دستاوردهاي سه دهه بعدازپيروري انقلاب رابرشمرده وگفتند:به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي عليرغم تحريم هاي گسترده ازطرف دشمنان نظام؛پيشرفت هاي عظيمي درحوزه هاي اقتصادي؛فرهنگي؛علمي و... توسط دانشمندان جوان اين مرزوبوم به دست آمده است.

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروز۱۶/۱۱/۹۰به مناسبت دهه مبارک فجردرمجتمع شهید آوینی ویژه برنامه ای شاد برگزارشد.                            به روایت تصویر

.....ازبرنامه های اجراشده درمراسم:اجرای نمایش طنزوقرائت شعرویژه فجرانقلاب توسط دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس.اجرای سرودتوسط دانش آموزان راهنمایی بلال حبشی وابتدایی شهیدمطهری.واهدای جوایزبه شاگردان ممتازنوبت اول دبیرستان شهید مدرس بود..

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |

امروزیکشنبه ۶۱/۱۱/۹۰مسابقه نقاشی همگانی درمحل مجتمع شهیدآوینی برگزارشد.

دراین مسابقه دانش آموزان دبیرستان شهیدمدرس وراهنمایی بلال حبشی دررقابتی سا لم بادیگردانش آموزان سطح منطقه وبانظارت وهمکاری مسئولین مجتمع شهیدآوینی وحوزه معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه شیروان درمحل مجتمع شهید آوینی  به نقاشی با موضوعیت داستان انقلاب پرداختند. 

نوشته شده توسط طاها  | لینک ثابت |