۹۳/۰۳/۲۲

تمدید مهلت ثبت نام فراگیر 93 تا 28 خرداد ماه

دکترمحمدعلی کریمی،معاون آموزشی دانشگاه پیام نوراظهار داشت:مهلت فراگیر 93 دانشگاه پیام نورکه از13 خردادآغازوتا21 خردادبود،تا28 این ماه تمدیدشد.
 ثبت نام فراگیرکارشناسی ارشدپیام نوربه صورت کاملا الکترونیکی وازطریق سایت سازمان سنجش کشوربه نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شودوتوصیه‌ مابه علاقه مندان این است که درروز‌های پیش رو ثبت نام را انجام دهندوبرای روزهای آخرنگذارند،چون ممکن است به علت تراکم ثبت نام درروزهای پایانی بامشکل مواجه شوند.ضمنا کنکورفراگیرکارشناسی ارشدپیام نوردرتاریخ 14 شهریورماه 93 برگزارمی‌شود.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۳/۱۲

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:آغاز ثبت نام دوره‌های "فراگیر پیام نور" از 13 خرداد

حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش  گفت:ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره‌های فراگیرکارشناسی ارشدسال 93، دانشگاه پیام نور،منحصراازطریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش کشوراز فردا سه شنبه 13 خرداد ماه سال 93 آغاز و در روز چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 93 پایان می پذیرد.کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشدسال 93، دانشگاه های پیام نوردرمهلت درنظرگرفته شده پس ازمطالعه دقیق دفترچه راهنما که در زمان ثبت نام ازطریق سایت سنجش دردسترس قرار دارد درصورت واجد شرایط بودن، ضمن فراهم نمودن مدارک ابتدا نسبت به تکمیل فرم پیش نویس تقاضانامه اقدام به ثبت نام و پس از کنترل لازم و صحت اطلاعات تکمیل در فرم پیش نویس به سایت سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه های پیام نور اقدام نمایند.با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام اینترنتی است، لذاداوطلبان لازم است به وسیله کارت عضو شبکه شتاب که پرداخت اینترنتی آن فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش مبلغ 57 هزارو 500 تومان رابه عنوان وجه واریز نسبت به ثبت نام اقدام کنند.براساس برنامه پیش بینی آزمون فراگیرپیام نورسال 93 در 5 گروه آموزشی و 133 کد رشته امتحانی در روز جمعه 14 شهریور ماه 93 در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود. با توجه به ضوابط از طریق این آزمون ودر 133 کدرشته 7 هزار و 750 نفر پذیری می شوند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۳/۱۰

توکلی مشاورعالی سازمان سنجش خبرداد:10 خرداد آخرین مهلت ثبت نام در "آزمون دوره‌های کاردانی"

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده ثبت نام آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدیددانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی وغیردولتی سال ۹۳ که ازروز یکشنبه ۴ خرداد۹۳ ازطریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشورآغازشده است،امروزشنبه ۱۰ خرداد ماه  پایان می‌یابد.داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام درآزمون اقدام نموده‌اند، ضرورت داردبراساس اطلاعیه‌های منتشره قبلی این سازمان در صورت واجدشرایط بودن،حداکثرتاپایان امروز ۱۰خرداد ۹۳ به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از دریافت دفترچه نسبت به ثبت نام وفراهم نمودن مدارک لازم وپرداخت هزینه ثبت نام به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند.این آزمون در روز جمعه ۲۴ مرداد ۹۳ درحوزه‌های امتحانی مربوطه برگزارمی‌شودچنانچه تا ساعت ۸ صبح امروز ۱۰ خرداد ماه ۹۳، ۱۳۳ هزار و ۶۲۳ داوطلب ثبت نام کرده‌اند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۱۵

چهارم خرداد آغاز می‌شود؛ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی نظام جدید فنی و حرفه‌ای

دکتر حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش گفت: براساس برنامه‌ی زمانی پیش بینی شده ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی وحرفه‌ای وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی سال 93 منحصرا از طریق شبکه‌ی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشوراز روز یکشنبه چهارم خرداد ماه 1393 آغاز و در روز شنبه دهم خرداد ماه 93 پایان می‌ذپرد.کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در این آزمون که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح مندرج در اطلاعیه‌ی این سازمان که از فردا دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 93 بر روی سایت سازمان قرار می‌گیرد و در نشریه‌ی سنجش نیز منتشر می‌گردد می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.
 این آزمون در روز جمعه 24 مرداد ماه 93 برگزار خواهد شد لذا داوطلبان لازم است از روز سه شنبه 21 خرداد ماه 93 لغایت روز پنجشنبه 23 مرداد 93 با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه‌ی پرسی کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند.براساس ضوابط در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی سال 93 از تعداد 41  کد رشته‌ی امتحانی به شرح جدول مندرج در اطلاعیه‌ای که فردا منتشر می‌شود پذیرش در 25 رشته‌ی امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در 16 رشته‌ی امتحانی دیگر بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) صورت خواهد پذیرفت. داوطلبان متقاضی هریک از رشته‌های امتحانی اعم از رشته‌های پذیرش با آزمون و یا پذیرش بدون آزمون لازم است در زمان مقرر ثبت نام نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نماید.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۶

برنامه غذایی مناسب برای کنکوریها

  استرس ازشایع ترین حالت‌های روحی درکنکوری‌هااست که میزان آن دردختران بیشتراست وباداشتن برنامه غذایی صحیح وسالم می توان آنراکنترل کرد.بررسی‌ها نشان می‌دهندکلسیم بسیاری ازعملکرد‌های بدن راکنترل می‌کندوتنظیم آن می‌تواندکنکوری‌هارابه میزان مشخصی ازآرامش برساند.نوشیدن روزانه 2 لیوان شیردراین ایام باقیمانده می‌تواندنتیجه زیادی درافزایش هوش وبه خاطرسپردن مطالب داشته باشدوتمرکزرابرای خواندن مطالب علمی افزایش می‌دهد.نتایج مطالعات نشان می‌دهندشیر،کره،دوغ وفرآورده های لبنی موجب آرامش روح وذهن می‌شودومی تواندمنبع بزرگ غذایی محسوب شود که تمام نیازهای بدن رابرطرف کندازاین رو کنکوری‌ها ودانش آموزان بامصرف روزانه 2 لیوان شیربه صورت منظم می‌توانندمغزوذهن خودرابرای آماده سازی امتحانات ویادگیری مطالب علمی آماده کنند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۲/۰۲

معاون سنجش وآموزش دانشگاه علمی کاربردی خبرداد:توزیع کارت آزمون دوره‌های ارشددانشگاه جامع ازفردا

دکتر صدرمعاون سنجش وآموزش دانشگاه جامع علمی وکاربردی اظهارداشت:کارت ورودبه جلسه آزمون دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای ارشد ومهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از فردا۳اردیبهشت ماه آغازمی‌شودو آزمون این دوره‌هادرروزجمعه ۵ اردیبهشت ماه درسراسرکشوربرگزارخواهدشد.این کارت از فردا درسایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرارمی‌گیرد وداوطلبان با داشتن اطلاعات شناسنامه، نام و نام خانوادگی وشماره پرونده می‌توانندکارت آزمون رابه صورت الکترونیکی دریافت نمایند.همراه داشتن کارت آزمون در جلسه امتحان ضروری است.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۸

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور:تلاش برای برگزاری "کنکور فراگیر ۹۳" در مرداد ماه

دکتربهنوش سلیم بهرامی رییس مرکزآزمون دانشگاه پیام نوراظهارداشت:باتوجه به لغو برگزاری کنکور فراگیردانشگاه پیام نوردر اردیبهشت ماه، احتمال برگزاری کنکور فراگیر درمردادماه قوت می‌گیرد. 
البته مسئولین دانشگاه و سازمان سنجش در حال رایزنی هستند و در صورت انعقاد تفاهم‌نامه این کنکور در مقطع صرفاً کار‌شناسی ارشد در مردادماه برگزار خواهد شد و برای مهر۹۳ پذیرش خواهد داشت. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۸

نمونه سوالات کنکور 93 + دانلود درس شيمي

نمونه سوالات کنکور 93 + دانلود درس شيمي
 
 
برروی تیتر کلیک نمایید
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۳

دانلود سوالات کنکور آزمایشی

درس ادبیات:براي دانلودسئوالات اينجا وکليدسوالات اينجا کليک کنيد.

درس ریاضیات:براي دانلودسئوالات اينجا وکليدسوالات اينجا کليک کنيد.

درس فیزیک:برای دانلودسوالات اینجا وکلیدسوالات اینجا کلیک کنید.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۳/۰۱/۱۱

خرداد ماه اعلام می‌شود؛نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد

دکترحمیدمیرزاده،رئیس دانشگاه آزاداسلامی گفت:آزمون دکترای تخصصی93 دانشگاه آزادباشرکت حدود70 هزارنفرازمتقاضیان دربهمن ماه سال 1392 برگزار شدوبناست حدودهشت هزارنفررابرای پذیرش دوهزارو200 نفردرنوبت اول به مصاحبه دعوت کنیم.وی درخصوص دکترای تخصصی بدون آزمون این دانشگاه گفت دراین دوره هم 13 هزارنفرشرکت کردندکه دوهزارو200 نفربرای مصاحبه دعوت وازاین تعداد۵0 نفر پذیرش خواهندشد.وزن آزمون کتبی برای پذیرش 7۵ درصد و وزن مصاحبه 2۵ درصد است.نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه امسال و نتایج نهایی هم تا اواسط شهریور ماه اعلام می‌شود.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۱۴

توکلی:تمدید مجدد مهلت ویرایش اطلاعات "آزمون سراسری"

باشگاه خبرنگاران:دکترحسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش گفت:تا امروزچهارشنبه ۱۴ اسفند ماه تعداد ۱۰۲ هزار و ۲۹ نفرازداوطلبان آزمون سراسری سال ۹۳ برای مشاهده اطلاعات ثبت نامی خودبه سایت سازمان مراجعه کرده وپس ازکنترل دقیق اطلاعات تکمیل شده چنانچه موردیامواردی نیازبه اصلاح داشته اقدام کردند.سازمان سنجش به منظورفراهم آوردن تسهیلات لازم برای سایرثبت نام کنندگان مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی راتاساعت ۲۴ روزپنج شنبه ۲۲ اسفند ماه تمدید کرد.پس ازمهلت درنظر گرفته شده تحت هیچ شرایطی امکان تغییردرمندرجات تقاضا نامه وجودندارد.طلاعات تقاضا نامه یعنی اطلاعات قبلی یا اطلاعات اصلاح شده که درخصوص سن،جنس،زبان ورشتهٔ تحصیلی است.آندسته ازداوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام دراین آزمون نشدندنیزمی‌تواننددراین مهلت تعیین شده به سایت سازمان مراجعه کرده وثبت نام خودراانجام دهند.باتوجه به آمارثبت نام کنندگان درمراحل قبل تاکنون جمعا تعدادیک میلیون و ۱۲ هزار و۱۵۸ نفردر آزمون سراسری سال ۹۳ ثبت نام کردند. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۲/۰۵

آغاز توزیع کارت "دکتری نیمه متمرکز ۹۲" از ۱۳ اسفند

 باشگاه خبرنگاران:دکترتوکلی مشاورعالی سازمان سنجش گفت:اطلاعیه سازمان سنجش کشور درباره تاریخ،نحوه پرینت کارت ومحل رفع نقص کارت شرکت درآزمون دکتری سال ۹۳ ازساعت ۱۵ دیروزیکشنبه ۴ اسفند۹۲ برروی سازمان سنجش قرارداده شده ودرنشریه پیک سنجش۵ اسفند منتشرومجددادرروزدوشنبه هفته آینده منتشرخواهدشد.کارت شرکت درآزمون تعداد۲۴۰ هزارو۶۱ داوطلب ازروزسه شنبه ۱۳ اسفند۹۲ براساس مندرجات بندالف اطلاعیه مذکوربرروی سایت سازمان سنجش آموزش کشوربه همراه برگ راهنماقرارمی‌گیرد،داوطلبان آزمون نیمه متمرکز۹۳ ضرورت داردازروزسه شنبه ۱۳ اسفند۹۲ لغایت ساعت ۲۴ روزچهارشنبه ۱۵ اسفند۹۲ بامراجعه به سایت سازمان وباواردنمودن اطلاعات شناسنامه،نام،نام خانوادگی،کدملی ویااطلاعات ثبت نامی شامل شماره پرونده وکدپیگیری به محض مشاهده کارت آزمون خودازآن وبرگ راهنماپرینت تهیه کنند.شهرستان محل برگزاری آزمون وآدرس محل برگزاری آزمون هرداوطلب درذیل پرینت کارت شرکت درآزمون درج شده،لذا توصیه می‌شودضمن مطالعه دقیق اطلاعیه منتشره که هم اکنون برروی سایت سازمان قرارداردازشهرستان محل برگزاری آزمون خودبراساس جدول شماره یک مندرج دراطلاعیه مطلع وبامطالعه سایرضوابط برای دریافت به موقع پرینت کارت اقدام نمایند.برای شرکت درآزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت درآزمون،اصل کارت ملی وشناسنامه عکس دارالزامی است.براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرایندآزمون دکتری نیمه متمرکزسال ۹۲ راس ساعت ۸ صبح روزجمعه ۱۶ اسفند۹۲ باتعداد۲۴۰ هزارو۳۶۱ داوطلب برگزارمی‌شود که ازاین تعداد۱۰۲ هزار۲۳۴ نفرزن و۱۳۸ هزارو۱۲۷ نفرمردهستنداین آزمون در۸ گروه آزمایشی وبرای ۲۶۷ کد رشته امتحانی در ۵۳ شهرستان کشوربرگزارمی‌شود. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۱۴

رئيس سازمان سنجش خبر داد:۳ تغییر مهم در آزمون "کارشناسی ارشد ۹۳"

دکترخدایی رئیس سازمان سنجش کشور درنشست خبری آزمون کار‌شناسی ارشد ۹۳ گفت:در این آزمون تعداد ۹۵۰ هزار و۹۴۳ نفر شرکت دارند.از این تعداد ۵۲ درصد زن و ۴۸ درصد مرد هستند.بیشترین شرکت کنندگان در رشته انسانی با تعداد ۵۶۰ هزار و ۶۰۳ نفر و کمترین تعداد شرکت کننده در رشته دامپزشکی با تعداد ۴ هزار و ۴۵۲ نفر می‌باشد. برای اولین بار ۷ رشته امتحانی برای نابینایان مطلق به خط بریل چاپ کردیم.یکی از تغییراتی که در نحوه برگزاری آزمون ارشد و دکتری امسال ایجاد شده است انتشار پاسخنامه این آزمون‌هاست.امسال علاوه بر اینکه طبق روال هر ساله کلید اولیه آزمون‌ها روی سایت سنجش قرار می‌گیرد ، نتیجه اولیه آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه و انتخاب رشته اوایل خرداد ماه همچنین نتیجه نهایی نیمه اول شهریور سال آینده اعلام خواهد شد.از دیگر تغییرات آزمون‌های ارشد و دکتری 93 افزایش شمار حوزه‌های امتحانی برگزار کننده این دو آزمون است. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۱/۰۱

عکس روز

برگزاری کنکورآزمایشی درمدارس متوسطه دوره دوم -حوزه مجتمع شهیدآوینی

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۳۰

ساعت ۱۸ امروز اعلام می‌شود:فهرست اسامی پذیرفته شدگان متمرکز و نیمه متمرکز "کاردانی فنی و حرفه‌ای"

باشگاه خبرنگاران: دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان کد رشته محل‌های متمرکز و فهرست اسامی معرفی شده‌گان چند برابر ظرفیت نیمه متمرکز در پذیرش کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی بهمن ۹۲ از ساعت ۱۸ امروز ۳۰ دی بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد. کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های متمرکز باید ۵ تا ۷ بهمن با در دست داشتن مدارک لازم نسبت به ثبت نام خود به موسسات محل قبولی مراجعه کنند، همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نیمه متمرکز نیز که نیاز به مصاحبه و آزمون عملی دارند در همین تاریخ باید به موسسات محل قبولی مراجعه کنند. در دوره متمرکز تعداد ۱۲۴ هزار ۷۸۸ نفر و در دوره نیمه متمرکز ۴ هزار و ۱۴۴ نفر پذیرفته شدند. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۸

اوایل بهمن؛اعلام اسامی پذیرفته شدگان فراگیر کار‌شناسی ارشد "پیام نور"

دکتر بهنوش سلیم بهرامی رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اظهار داشت: نتایج نهایی کنکور فراگیر مقطع کار‌شناسی ارشد سال ۹۲ "دانشگاه پیام نور" هفته نخست بهمن ماه از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org اعلام می‌شود.در این دوره از فراگیر کار‌شناسی ارشد دانشگاه پیام نور، از ۱۰۹ هزار داوطلب شرکت کننده ۱۳ هزار و ۶۵۰ نفر پذیرش می‌شوند. پذیرفته شدگان این دوره از فراگیر از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری یعنی در بهمن ماه دانشجو شده و به کلاس‌های درس می‌روند.
 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۷

رئیس سازمان سنجش:سیاست حذف "کنکور" پا‌برجا است

باشگاه خبرنگاران:دکترابراهیم خدایی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: سال گذشته میزان پذیرش دررشته‌های بدون آزمون 52 درصد بوده که امسال 70 درصد شده است و طبیعی است که روند پذیرش رو به افزایش خواهد بود. 
وی در پاسخ به این سوال که افزایش ظرفیت ها در راستای حذف "کنکور" صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: یکی از دلایل پذیرش در رشته‌های بدون آزمون پایین آوردن رقابت و افزایش ظرفیت پذیرش است.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۶

18 دی ماه؛تمدید مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته "دانشگاه جامع"

دکترعلی صدرمعاون سنجش ،خدمات آموزشي ودانشجويي دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهارداشت:کلیه متقاضيان می توانندجهت ثبت­ نام درآزمون دوره‌ "مهندسی فناوری" ودوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته)نظام آموزش مهارتی "دانشگاه جامع علمی کاربردی" بهمن ‌ماه سال 1392 ، تا روزچهارشنبه 18دی ماه و پس ازمطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما به صورت الکترونیکی از طريق سايت "سازمان سنجش" قابل دسترسي است )وتهیه مدارك واطلاعات موردنياز ثبت‌نام ،به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشوربه نشاني www.sanjesh.org  مراجعه ونسبت به ثبت­ نام اقدام نمايند.وی گفت:پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود،داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضوشبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد،با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 144/000 (يكصد وچهل چهارهزار) ريال نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۵

رئیس مرکزسنجش آموزش پزشکی:۱۲ بهمن آغاز ثبت نام آزمون "کار‌شناسی ارشد پزشکی"

 
دکترغلامرضا حسن‌زاده رئیس مرکزسنجش آموزش پزشکی گفت: ثبت نام آزمون کار‌شناسی ارشد پزشکی از۱۲ بهمن آغازوتا سوم اسفندادامه خواهدداشت، فرق ثبت نام امسال باسالهای قبل این است که ثبت نام باویرایش همراه است درواقع اگردراطلاعات ثبت شده ایرادی باشدداوطلب می‌تواند درهمین بازه زمانی اقدام به ویرایش کند.به غیرازاین زمان اعلام شده ازتاریخ ۱۱ تا ۱۵ اسفندماه هم مهلت ویرایش وجود دارد.امسال داوطلبان در۷۰ رشته امتحانی به رقابت می‌پردازندوزمان برگزاری آزمون هم هشت ونه خرداد ماه ۹۳ است.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۵

چهارشنبه اعلام می‌شود؛فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت "دکتری 92"

باشگاه خبرنگاران:دکترحسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش:براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی نهایی تکمیل ظرفیت آزمون "دکتری نیمه متمرکز92" چهارشنبه 18 دی ازطریق سایت سازمان سنجش منتشرمی‌شود.کلیه پذیرفته‌شدگان بایدبراساس اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنها برروی سایت می‌رود با دردست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام دریکی از روزهای 22 و 23 دی ماه اقدام کنند.نظربه اینکه برخی ازدانشگاهها ممکن است برنامه‌ی دیگری برای ثبت نام داشته باشند،لذابه کلیه پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شودکه ابتدابه سایت مراجعه ودرصورتیکه دانشگاه برنامه زمانی دیگری داشت،براساس آن جهت ثبت نام اقدام کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۱۴

اوایل بهمن ماه؛اعلام نتایج "فراگیر کار‌شناسی ارشد"/ ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت پذیرش

 دکتربهنوش سلیم بهرامی رئیس مرکزآزمون دانشگاه پیام نوراظهارداشت:آزمون فراگیرمقطع کار‌شناسی ارشددانشگاه پیام نور۲۹ آذر۹۲ برگزارشدوازبین ۱۰۹ هزارنفرداوطلب شرکت کننده ۱۳۵۰۰ نفربه عنوان پذیرفته شدگان درهفته اول بهمن ماه دانشجومی‌شوند.سعی می‌شودقبل ازشروع ترم تحصیلی جدیداقدامات لازم جهت ثبت نام وپذیرش دانشجویان کار‌شناسی ارشدانجام گیرد.انتخاب واحدتمام مقاطع ۲۷ دی ماه خواهدبوداماورودی‌های جدیددریک بازه زمانی ۲ الی ۳ روزه باسایردانشجویان قادرخواهندبوداقدامات لازم راجهت ثبت نام انجام دهند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۰۷

9 دی ؛آغاز ثبت نام دوره "کارشناسی" بهمن ماه 92

 باشگاه خبرنگان:دکترصدرمعاون سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهارداشت:داوطلبان متقاضي شرکت در پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ‌ماه سال 1392 ، می توانند به صورت اينترنتي نسبت به ثبت نام خود در روز های دوشنبه مورخ 92/10/09 تا روز يكشنبه 92/10/15  اقدام نمایند . وی گفت:لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است ) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت" سازمان سنجش‌ آموزش كشور" به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره ک"ارشناسی حرفه‌ای" (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ‌ماه سال 1392 اقدام نمايند. وی با بیان اینکه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود خاطر نشان کرد: داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به "سايت سازمان سنجش" و پرداخت مبلغ 144.000 (يكصد و چهل و چهار هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري اقدام و سپس نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۱۰/۰۳

8 دی؛ثبت نام برای" آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 92"

دکترحسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت:داوطلبانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 92 ثبت نام کرده‌اند(اعم ازاینکه درجلسه حاضربوده یانبوده‌اند) ونیزداوطلبانی که درآزمون مذکور ثبت نام نکرده‌اندمی‌توانندبراساس اطلاعیه‌ی تکمیل ظرفیت برای بهمن 92  دربرخی کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌هابراساس نمره ی آزمون و ازبین شرکت کنندگان درآزمون وبرای برخی کدرشته های تحصیلی دانشگاه هابراساس نمره ی آزمون وهمچنین برای برخی کدرشته های غیرانتفاعی وغیردولتی که پذیرش آنهامنحصرابراساس سوابق یعنی معدل کاردانی است ثبت نام وانتخاب رشته کنند.شرایط وضوابط پذیرش درکدرشته های مذکورطی اطلاعیه ای فردا 4 دی برروی سایت سازمان سنجش قرارمی‌گیردومتقاضیان می‌توانندازیکشنبه 8 دی تا 5 شنبه 12 دی به سایت سازمان مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام کنند.دربرخی کدرشته‌های امتحانی آزمون کاردانی به کارشناسی پذیرش صورت نخواهد گرفت.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۳۰

اول دی؛آغاز ثبت نام "تکمیل ظرفیت پیام نور" و"غیر انتفاعی"/ ظرفیت پذیرش ۲۷۰ هزار نفر

باشگاه خبرنگاران:دکترحسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش  گفت:نظربه اینکه برخی مراکزو واحدهای دانشگاه پیام نوروموسسات غیرانتفاعی وغیردولتی پس ازاعلام نتایج سراسری ۹۲ برای برخی رشته‌های تحصیلی که براساس سوابق گزینش صورت گرفته علاوه برظرفیت تکمیل نشده دربرخی کدرشته‌های قبلی وپذیرش دانشجو دربرخی کد رشته‌های جدید که اعلام کردندلذاجدول کدرشته‌ها برروی سایت سازمان سنجش قرارگرفته و داوطلبانی که در آزمون سراسری ۹۲ ثبت نام کردند اعم از اینکه در جلسه حاضر بودند یا نبودند و متقاضیانی که در آزمون ۹۲ حتی ثبت نام نکرده‌اند، براساس ضوابط و سوابق اطلاعیه می‌توانند حداکثر ۵۰ کد رشته محل را انتخاب کرده و به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته ثبت کنند.وی تصریح کرد: این انتخاب رشته از فردا آغاز و تا ۵ دی ماه ادامه دارد، ضمنا ظرفیت پذیرش برای نیم سال دوم جاری مجموعا ۲۷۰ هزار نفر است.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۶

27 آذر؛آغاز ثبت نام دوره‌های کاردانی "دانشگاه علمی کاربردی"

دکتر صدر معاون سنجش و آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت:زمان ثبت نام در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای "دانشگاه جامع علمی کاربردی" از فردا 27 آذر ماه می‌باشد و تا روز 3 شنبه 3 دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.متقاضیان جهت ثبت نام و شرکت در این دوره‌ها که برای نهمین ماه سال 92 پذیرش خواهد داشت، می‌توانند از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. پذیرفته‌شدگان در همین سال جاری دانشجو می‌شوند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۲

۲۵ آذرماه بر روي سايت قرار مي‌گيرد:نتایج "تکمیل ظرفیت بدون آزمون" دانشگاه‌های "پیام نور" و "غیرانتفا

توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش  گفت: نتایج رشته‌های بدون آزمون تکمیل ظرفیت سال ۹۲ که در یک نوبت یعنی اول مهرماه معرفی شده و در نوبت بعدی در بهمن ماه هم این کار را انجام می‌دهیم، در دو رشته محل‌های تحصیلی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌های "پیام نور" و دانشگاه‌های "غیرانتفاعی" و غیردولتی در روز ۲۵ آذر ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد و البته این اطلاعیه در پیک سنجش نیز منتشر می‌شود. وی افزود: علاقمندان می‌توانند از اول دی ماه تا تاریخ ۵ دی ماه نسبت به تکمیل فرم تقاضا نامه‌ای که در نظر گرفته شده، کدرشته محل‌های تحصیلی موردنظر را انتخاب کنند.توکلی تصریح کرد: فعلاً بر اساس سوابق تحصیلی متقاضیان، با توجه به اولویت کد رشته‌های انتخابی گزینش نهایی انجام خواهد شد و فهرست قبول شدگان نهایی به نحوی اعلام می‌شود که پذیرفته‌شدگان بتوانند در بهمن ماه به دانشگاه‌ها و مؤسسات محل ثبت نام کنند که اواخر دی ماه یا اوایل بهمن‌ماه اعلام می‌شود. 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۲

معاون دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي خبرداد:پرداخت وام زيارتي به كليه متقاضيان محقق شد

گودرزي،‌معاون صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري  گفت: ميزان اعتباري وام‌هاي زيارتي همچون سال گذشته براي هريك از دانشجويان 400 هزارتومان بوده است. وي افزود: تاكنون به كليه متقاضيان كشور مبني بر وام‌هاي زيارتي اين وام پرداخت شده‌است و دانشجويان ديگر مشكلي از لحاظ وام‌هاي زيارتي نداشته‌اند. گودرزي تصريح كرد: اين وام زيارتي هم‌اكنون به تمام دانشجويان عمره دانشجويي پرداخته شده‌است و دانشجويان ديگر مشكلي ازنظر دريافت وام‌هاي زيارتي ندارند.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۲

۲۹ آذر؛برگزاری "کنکور فراگیر کارشناسی ارشد"/ 26 آذر توزیع کارت آزمون

دکتر سلیم بهرامی رییس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روز جمعه ۲۹ آذر ماه برگزار می‌شود.وی افزود: کارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه26 آذر ماه به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع می‌شود. وی تصریح کرد: نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تأثیر ۸۰ درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر ۲۰ درصدی میانگین معدل مدرک کارشناسی می‌باشد.فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی در بهمن ماه ۹۲ منتشر خواهد شد.

 

 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۰

۲۶ آذر؛آغاز توزیع کارت "فراگیر پیام نور"/ برگزاری آزمون ۲۹ آذر

حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشورگفت: ثبت نام برای شرکت درآزمون فراگیرپیام نوردر۱۲۵ کد رشته امتحانی از یکشنبه ۱۴ مهرماه از طریق شبکه اینترنت سازمان آغاز شد و با درنظر گرفتن مهلت، روز پنج شنبه ۲۵ مهرماه پایان پذیرفت در این آزمون ۱۰۹ هزار و ۸۸۴ نفر ثبت نام کردند که ۵۱ هزار و ۲ نفر زن و ۵۸ هزار و ۸۸۲ نفر مرد هستند یعنی 46/41 درصد زن و 53/59درصد مرد هستند.  وی تصریح کرد:براساس برنامه زمانی این آزمون صبح جمعه ۲۹ آذر ماه ۹۲ در ۸۵ شهرستان کشوربرگزارمی‌شود،اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاریخ و نحوه پرینت کارت و همچنین نحوه رفع نقص ومحل آن دوشنبه ۲۵ آذر ماه برروی سایت سازمان سنجش قرار گیرد.

۲۶ آذر ماه توزیع کارت ورود به جلسه

 توکلی گفت:کارت شرکت درآزمون و برگ راهنمای شرکت درآزمون از۲۶ آذر ماه برروی سایت سازمان سنجش قرارداده می‌شود که داوطلبان بایدبامراجعه به سایت نسبت به پرینت کارت خوداقدام کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۲۰

حضوردانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستانهای:عصمت وشهید مدرس درهمایش کنکوریها

صبح امروزچهارشنبه۲۰/۹/۹۲دانش آموزان سال چهارم آموزشگاههای عصمت وشهیدمدرس حوزه مجتمع در شهرک سرتنگ همراه سایر دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان سیروان درهمایش کنکورکه باحضورمسئولین استانی،روسای شهرستان سیروان درسالن ورزشی حضرت فاطمه لوماربرگزارگردیدهمراه معاون آموزشی مجتمع آقای محمد تقی ایدی زاده حضوریافتند..

بعدازتلاوت آیاتی از قرآن مجید آقای جمال بیگی مدیرآموزش وپرورش سیروان ضمن خیرمقدم به حضارطی سخنانی اظهارداشت:شهرستان نوبنیادسیروان نیازمندیک تحرک درونی وجوششی است تافرزندان آن بتوانند قله های علم و بصیرت را فتح نمایند،ایشان درادامه گزارشی ازعملکردآموزش متوسطه وکسب رتبه سوم استان دردوسال گذشته ازنظز قبولی کنکوررابه سمع ونظرمدعوین رساند.مدیرآموزش وپرورش سیروان درادامه به بررسی آسیبهای سرراه ازجمله:استرس.عدم حوزه امتحانی برگزاری آزمون درشهرستان.عدم وجودمدارس نمونه درشهرستان.عدم تشکیل کلاسهای کنکوری وتقویتی و...پرداخت.وی ضمن تقدیرازدکترخلیل شیروانی که فرزندبرومند این شهرستان است خطاب به دیگرصاحبنظران سیروانی گفتند:برای آبادانی وسربلندی شهرستان خود تلاش مضاعف نمایند.

سپس آقای دکترخلیل شیروانی درموردمحورهای زیربه ایرادسخن پرداخت:آشنایی با شیوه صحیح مطالعه وتست زنی،آمادگی ازنظر روحی روانی،بازارکارباتوجه به رشته های دانشگاهی،شرایط حاکم برخانواده برای فردکنکوری،ارایه آموزش درخصوص برطرف کردن مشکلات رایج کنکور(تغذیه مناسب- بی خوابی-کاهش استرس)،پرسش وپاسخ کنکوری.

دکترشیروانی استاد دانشگاه گفت:کنکورآسان است وهمه وارددانشگاه می شوندبه شرطی که تلاش باشد.ایلام وسیروان سرشارازاستعداد است آینده این شهرستان واستان نیازمند اندیشه سبزشماست.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۱۶

ثبت نام بزرگ‌ترین ماراتن علمی کشور،کلیدخورد/پذیرش برای ۷۰ درصد ظرفیت‌هابر اساس"سوابق تحصیلی"

پانا:حسین توکلی بااشاره به آغاز ثبت‌نام کنکور93 ازامروزازطریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org،اظهارکرد:ثبت‌نام برای شرکت درآزمون سراسری۹۳ برای پذیرش دانشجویان دردوره‌های روزانه،نوبت دوم یاشبانه،نیمه حضوری مجازی وبین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وهمچنین متقاضیان تحصیل درآن دسته ازکدرشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد،پذیرش دررشته‌های مذکوربراساس آزمون انجام می شود،دانشگاه پیام‌نوروموسسات آموزش عالی، غیرانتفاعی وغیرانتفاعی ازامروزآغازودرروزشنبه( 23 آذرماه)پایان می‌یابد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۱۱

سخنگوی سازمان سنجش :ثبت نام "دکتری 93" تمدید شد

 باشگاه خبرنگاران:حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش اظهارداشت:به منظورفراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته ازداوطلبان متقاضی ثبت نام برای شرکت درآزمون دکتری نیمه متمرکز 93 شرایطی فراهم شده تا بتوانند تا ساعت 24 روز پنج‌‍شنبه 14 آذربامراجعه به سایت "سازمان سنجش" جهت ثبت نام اقدام کنند.هر یک از داوطلبان باید بامطالعه دفترچه راهنما واطلاعیه این سازمان دررابطه با شرایط عمومی واختصاصی وبه ویژه اصلاحات دفترچه راهنما واعلام کد رشته‌های جدید که روزدوشنبه ۴ آذر برروی سایت سازمان رفته جهت ثبت نام اقدام کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۱۱

با تصویب هیات وزیران: شرایط معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه عمومی اعلام كرد

 پانا،:براساس این آئین نامه،معافیت تحصیلی دانش آموزانی كه اخراج یا از تحصیل انصراف دادندویاترك تحصیل می كنند،چنانچه ظرف مدت یكسال ازتاریخ ترك تحصیل درهمان رشته بازگشت به تحصیل نمایند،حسب موردبا درخواست مدرسه وتصویب كمیسیون مواردخاص مناطق ونواحی آموزش وپرورش،مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (32) و(33) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 استمرارمی یابد.معافیت از تحصیلی برای مشمولان درمقطع تحصیلی متوسطه،هریك ازدانشگاهی وحوزه های علمیه داخل و یاخارج از كشور،فقط یكبارصادرمی شود....... 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۰۸

برای اولین باردردانشگاه قرآن وحدیث انجام می‌شود:پذیرش بدون کنکور دردوره‌های کارشناسی حضوری ومجازی

باشگاه خبرنگاران:
دکترحجت معاون آموزشی دانشگاه قرآن وحدیث
بابیان این مطلب افزود:داوطلبان علاقه‌مند به شرکت در دوره‌های حضوری ومجازی می‌توانند دررشته‌های علوم قرآن وحدیث در پردیس دانشگاه قرآن وحدیث تهران و در رشته‌های علوم ومعارف قرآن،علوم حدیث، کلام اسلامی وفقه اصول درقم اقدام به ثبت‌نام کنند.وی با بیان اینکه دوره‌های حضوری پذیرش بدون کنکورمختص خواهران است تصریح کرد:دردوره‌ها مجازی نیزخواهران و برادران می‌توانند دررشته‌های علوم حدیث ومعارف قرآنی ثبت‌نام خود را انجام دهند.وی یادآور شد: این پذیرش برای نیم‌سال دوم تحصیلی 92-93 است که کلاس‌های آن در بهمن 92 برگزارمی‌شود.دکتر حجت خاطرنشان کرد:داوطلبان علاقه‌مند می‌توانندبرای ثبت‌نام دراین دوره‌ها ازتاریخ 2۵ آذرماه 92 به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۰۷

قائم مقام صندوق رفاه وزارت علوم خبر داد:کلیه متقاضیان "وام زیارتی" دریافت می کنند/ میزان "وام زیارتی

پانا: فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش:این طرح گودرزی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات گفت:امسال نسبت به سال گذشته به تمام تقاضای دانشجویان مبنی بردریافت "وام زیارتی" پاسخ مثبتی داده شده است.وی درادامه اظهارداشت: امسال نیز همچون سال گذشته میزان وام زیارتی دانشجویان 400 هزارتومان بوده است.گودرزی تصریح کرد:البته دانشجویان بعد ازاتمام پذیرش وسیستم نام نهایی می‌توانند وام زیارتی خود را چه درسفر عمره دانشجویی وچه درسفرهای عتبات عالیات دریافت کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۰۶

مشاور عالی سازمان سنجش خبرداد:آغاز ثبت نام "آزمون دکتری" نیمه متمرکز ۹۳/توزیع کارت از ۱۳ اسفند

ثبت نام برای آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۳ از ۵ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود.

حسین توکلی،مشاورعالی سازمان سنجش گفت:"آزمون دکترانیمه‌متمرکز"سال ۹۳ برای پذیرش دانشجودر۷ گروه آزمایشی منحصرا دریک نوبت درروزجمعه ۱۶ اسفنددرحوزه‌های امتحانی برگزارمی‌شود، ثبت نام این آزمون از سه شنبه ۵ آذرآغازوتادوشنبه ۱۱ آذربه پایان می‌رسدوهریک ازداوطلبان ضرورت داردپس ازدریافت دفترچه راهنمانسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.کارت ورود به جلسه دکتری ۹۳ به همراه برگ راهنما ازروزسه شنبه ۱۳ اسفند۹۲ برروی سایت سازمان می‌رودوداوطلبان می‌توانندتا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۵ اسفند بامراجعه به سایت نسبت به دریافت پرینت کارت اقدام کنند.دهه سوم فروردین ۹۳ اعلام نتیجه اولیه به شکل کارنامه است،انتخاب رشته مجازین هم نیمه اول اردیبهشت انجام خواهدشد، فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابرظرفیت "کد رشته محل‌ها" برای شرکت درمصاحبه درنیمه دوم اردیبهشت ۹۳ اعلام می‌شود،فهرست اسامی نهایی پذیرفته شدگان این آزمون نیمه اول شهریور۹۳ بر روی سایت می‌رود در حالی که سال گذشته نیمه دوم شهریور بود.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۹/۰۶

کنکوریها بخوانند

قابل توجه داوطلبان کنکور


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۲۹

رئيس مركزسنجش وزارت آموزش وپرورش:سامانه سوابق تحصيلي براي اخذكدسوابق تحصيلي دانش آموزان بازاست

رئيس مركزسنجش وزارت آموزش وپرورش باعنايت به فرارسيدن زمان ثبت نام داوطلبان درآزمون سراسري و لزوم رويت و تاييد اطلاعات سجلي وتحصيلي داوطلبان قبل از ارسال به سازمان سنجش آموزش كشورازمفتوح بودن سامانه براي اخذكدسوابق تحصيلي دانش آموزان خبرداد.

عبدالرسول عمادي گفت:داوطلباني كه ديپلم خودرادريكي ازرشته هاي تحصيلي رياضي وفيزيك،علوم تجربي  ادبيات وعلوم انساني وعلوم ومعارف اسلامي درسال ۱384  وبعد ازآن اخذ نموده اند، مي توانندبا ورودبه سامانه سوابق تحصيلي به نشاني dipcode.medu.ir  ازصحت اطلاعات سجلي وسوابق تحصيلي اطمينان حاصل نمايند وكد سوابق تحصيلي خودرابراي ثبت نام درآزمون سراسري سال1393 دريافت  كنند.داوطلبان بايددرصورت مشاهده مغايرت دراطلاعات سجلي و تحصيلي خود( بدون نيازبه مراجعه حضوري)ازطريق سامانه موردنظربه سايت منطقه محل اخذ ديپلم مغايرت رااعلام كنند تااقدامات لازم براي اصلاح آن صورت گرفته واطلاعات صحيح به سازمان سنجش آموزش كشورارسال شود.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۲۸

رئیس سازمان سنجش درپی مشکلات ثبت نام کار‌شناسی ارشدخبردادپرداخت‌های اضافه داوطلبان تا آخرهفته .....

دکترابراهیم خدایی،رئیس سازمان سنجش کشور بابیان اینکه ثبت نام آزمون کار‌شناسی ارشدسال ۹۳ دیروز ۲۷ آبان ماه به اتمام رسید،اذعان داشت:۹۵۰ هزار نفردرآزمون کار‌شناسی ارشدسال ۹۳ ثبت نام کردندکه افزایش ۵۰ هزارنفری نسبت به سال گذشته داشتیم.آزمون کار‌شناسی ارشدطی روزهای ۱۶،۱۷ و ۱۸ بهمن ماه برگزارمی‌شود، در ثبت نام آزمون کار‌شناسی ارشدسال ۹۳ سامانه پرداخت دچاراشکالاتی شد که دراثرتغییرات سوئیچینگ بانک مرکزی درسیستم شبکه شتاب صورت گرفت وسازمان سنجش برای اولین بارمجبورشدمهلت ثبت نام را بیش از حدود ۱۰ روز تمدید کند.وی همچنین در خصوص اعتراضاتی که از سوی داوطلبان برای پرداخت‌های ۲ یا ۳ باره آن‌ها برای خریدکارت اعتباری ثبت نام مطرح شده بود، خاطر‌نشان ساخت: تا زمانیکه فرآیند ثبت نام به اتمام نرسیده بود، نمی‌توانستیم مغایرت‌ها را پیگیری و به بانک عامل اعلام کنیم لذا با پایان یافتن این فرآیند و اعلام مغایرت‌ها به بانک پرداخت‌های اضافی به حساب داوطلبان بازگردانده خواهد شد.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۱۱

مشاورعالی سازمان سنجش:نکات مهم آزمون کارشناسی ارشد 93/ آغاز ثبت‌نام داوطلبان از فردا

پانا:حسین توکلی با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد93 از ساعت 16 فردا یکشنبه 12 آبان ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org، گفت:ثبت‌نام داوطلبان تاروز یکشنبه 19 آبان ماه ادامه دارد،بنابراین کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی لازم هستند، می‌تواننددرآزمون مذکورثبت‌نام وشرکت کنند.وی با بیان اینکه داوطلبان می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی رشته امتحانی اصلی و رشته امتحانی شناور متقاضی ادامه تحصیل شوند، در خصوص نحوه ثبت‌نام‌ در این آزمون، اظهار داشت:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۰۷

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکوردر"دانشگاه پیام نور"/ پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ازدیماه

دکتربهنوش سلیم بهرامی،رئیس مرکزآزمون وسنجش دانشگاه پیام نوراظهارداشت:مهلت ثبت‌نام داوطلبان تاروزیکشنبه ۱۲ آبان ماه از طریق سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org،خواهد بود.داوطلبان بایدضمن اطلاع ازکدرشته‌های مربوط وپس ازپرداخت وجه مربوط به تکمیل ظرفیت ۳۵ هزارریال ازطریق سیستم پرداخت الکترونیکی،نسبت به ثبت‌نام وتکمیل فرم انتخاب رشته(حداکثر ۱۰ کدرشته)به روش اینترنتی،اقدام کنند.زمان ثبت نام احتمالا دردی ماه و ازطریق سایت سازمان سنجش خواهدبود وداوطلبان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نوربایدبرای اطلاع ازنحوه ثبت نام به سایت سازمان سنجش ودانشگاه نیوز مراجعه کنند.اطلاعات تکمیلی متعاقبااعلام خواهد شد.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۸/۰۷

12 آبان؛آخرین مهلت تكميل ظرفیت "آزمون سراسری"/2300 نفر ثبت نام کردند

باشگاه خبرنگاران:دکترحسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور:براساس برنامه زمانی پیش بینی شده مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ازدیروز آغاز شده و تا12 آبان ماه نیزادامه دارد. آمارهانشان می دهد تاکنون 2300 نفر در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کردند.آن دسته ازداوطلبانی که درجلسه آزمونحاضربودنداعم ازاینکه پذیرفته شده باشند ویاپذیرفته نشدندمی تواننددراین مرحله شرکت کنندالبته اگرافرادی که در آزمون سراسری پذیرفته شدندامادرمرحله تکمیل ظرفیت نیز شرکت کرده و پذیرفته شوند،ثبت نام قبلی آنهاو پذیریششان لغومی شود.همچنین آن دسته ازداوطلبانی شامل بورسیه وباشرایط خاص هستندنیزنمی تواننددراین مرحله شرکت کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۷/۰۳

رئیس مرکز آزمون پیام نورغاز ثبت نام کنکور فراگیر ارشد از ۱۴ مهر

دکتربهنوش سلیم بهرامی رئیس مرکزآزمون پیام نوراظهارداشت:ثبت نام کارشناسی ارشدفراگیرپیام نوراز۱۴ مهردرسامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغازمی شودوتا ۲۱ مهرادامه دارد.دفترچه های انتخاب رشته به صورت رایگان واینترنتی ازطریق سامانه مذکوردراختیارداوطلبان قرارمی گیرد.،۲۲۰ رشته گرایش امسال درمقطع فراگیرکارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجومی کند.اواخرآذرماه یاهفته نخست دی ماه امسال، کنکورفراگیرارشدبرگزارمی شود. 

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۷/۰۱

7 مهرماه؛کارنامه داوطلبان آزمون سراسری برروی سایت قرارمی گیرد

حسین توکلی، مشاورعالی سازمان سنجش گفت:اقدامات سازمان سنجش برای داوطلبان آزمون سراسری وکلیه پذیرفته شدگان نهایی وآن دسته ازداوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خودراتکمیل کرده انداما پذیرفته نشده اندبرنامه ای درنظرگرفته ایم تاکارنامه علمی حاوی نمرات درهریک ازکدرشته ها،سهمیه های مربوطه باتوجه به نمره کل داوطلب درهمان کدرشته وآخرین رتبه آخرین نفرپذیرفته شده یکشنبه 7 مهرماه برروی سایت سازمان قرارگیرد.باتوجه به کنترل های متعدد وبررسی هایی که به صورت های مختلف به عمل آمده داوطلبان پس ازدریافت کارنامه ازطریق سایت درصورتیکه درباره کدرشته های انتخابی سوالی داشته باشندمی توانندتا چهارشنبه 1۵ آبان ازطریق سیستم پاسخگویی اینترنتی دررابطه با کدرشته های انتخابی اقدام کنندبنابراین ازارسال نامه پستی ومراجعه حضوری اکیداخودداری کنند

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۲۴

راهیابی دانش آموزان دبیرستان شهید مدرس حوزه مجتمع به دانشگاه

 

باتوجه به اعلام اسامی قبول شدگان کنکورسراسری؛مهدی میرزایی پورمدیردبیرستان شهیدمدرس حوزه مجتمع شهید آوینی اسامی دانش آموزان قبول شده این دبیرستان رادردانشگاههای کشوراعلام نمود.

مهدی رادمهر-مشاوره اردبیل

مهدی زنگوانی-علوم اجتماعی-شهیدچمران اهواز

وحید کرم بیگی-حقوق-پیام نور ایلام

امیدجمشیدی-زبان وادبیات فارسی-پیام نورایلام

مهدی منصوریان- روانشناسی-پیام نور ایلام

کیوان کاکایی-روانشناسی-پیام نور ایلام

ساسان حکمت زاد-روانشناسی-پیام نور ایلام

مجتمع نیز به سهم خود کسب این موفقیت را به دانش آموزان مذکور تبریک وتهنیت عرض نموده وبرای آنان در طول مراحل زندگی آرزوی موفقیت وسربلندی دارد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۲۰

اعلام نتيجه نهايي آزمون سراسري 92/بيش از 500 هزار نفر پذيرفته شدند

باشگاه خبرنگاران:دكترحسين توكلي،مشاورعالي سازمان سنجش گفت:نتایج نهایی کنکور92  پنجشنبه 21 شهريورماه از طريق سايت سازمان سنجش اعلام مي شود.دراين آزمون تعداديك ميليون و83 هزارو571 داوطلب شركت كرده بودندكه 661 هزارو637 نفرازداوطلبان نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی انتخاب رشته خوداقدام کرده بودند.شانس قبولي داوطلبان دراين آزمون 63 درصداست كه اين شانس قبولي به تفكيك گروه هاي آزمايشي متفاوت است.شانس قبولی درگروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی 78 درصد،علوم تجربی 31 درصد،علوم انسانی 83 درصد،هنر43 درصدوزبان‌های خارجی 32 درصد است.براساس برنامه زمانی انجام شده فهرست اسامی 522 هزار144 نفرپذیرفته شدگان متمرکزدوره روزانه،شبانه، نیمه حضوری،مجازی وبین الملل دانشگاهها،پیام نور،فرهنگیان، دانشگاه شهیدرجایی وموسسات آموزش عالی ساعت 18 امروز چهارشنبه اعلام می شود.تعداد 308 هزار901 نفرازپذیرفته شدگان زن و213هزار243 نفرمردهستندکه کلیه آنها بایدبادردست داشتن مدارک لازم براساس برنامه زمانی مندرج دراطلاعیه که به همراه فهرست اسامی آنها برروی سایت می رودجهت ثبت نام اقدام کنند.تعداد110 هزارو612 نفردردوره روزانه،31هزار94 نفردرشبانه،253 هزارو254 نفردرپیام نور،77نفردر دوره نیمه حضوری،16هزارو463 نفردرفرهنگیان وشهید رجایی،105 هزارو125 نفردرموسسات غیرانتفاعی و4 هزارو219 نفر دردوره مجازی وبین الملل پذیرفته شدند،همچنین 160 هزارو242 نفردرگروه علوم ریاضی،175 هزارو844 نفر درتجربی،162 هزارو979 نفردرانسانی،7 هزارو342 نفردرهنر و15 هزار 737 نفر درزبان پذیرفته شدند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۱۹

تمديد مهلت ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان فراگير دانشگاه پيام‌نور

خبرگزاري آريا- مهندس محمودي دبيرشوراي اطلاع رساني دانشگاه پيام نورازتمديدمهلت ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان کارشناسي وارشدفراگيردانشگاه پيام‌نورخبرداد.

مهلت ثبت‌نام اوليه وانتخاب واحدپذيرفته‌شدگان ورودي نيمسال اول 92-93 مقاطع کارشناسي وکارشناسي ارشددوره فراگير تا 22 شهريورماه تمديد شد. کليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي فراگيرمي‌توانندتا زمان مذکور به مراکز و واحدهاي خود مراجعه کنند.
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۱۸

معاون امورمجلس دانشگاه آزاداسلامی:کاهش ۱۷ درصدی شهریه دانشگاه آزاداسلامی

 باشگاه خبرنگاران:حجت‌الاسلام حسن ملک‌محمدی معاون امورمجلس رئیس دانشگاه آزاداسلامی درجمع خبرنگاران با تاکیدبراستفاده ازتمام ظرفیت‌هادردانشگاه آزاداسلامی گفت:سیاست دانشگاه مذکوربرصرفه‌جویی وکاهش هزینه‌ها است.وی تعدادکارکنان دانشگاه‌های دولتی به ازای هر 12 دانشجورایک پست سازمانی عنوان کرد وافزود:به ازای هر50 نفر یک پست سازمانی دردانشگاه آزاداسلامی وجود دارد.ملک‌محمدی  تصریح کرد:زمینه کاهش شهریه دانشجویان دردانشگاه آزاداسلامی فراهم شده است.وی با اشاره به مجوزافزایش 20 درصدشهریه دانشجویان درسال 92  گفت:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۱۳

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی در هفته آخر شهریور

خبرگزاری فارس: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی در هفته آخر شهریور

خبرگزاری فارس:اسدالله اسدی گرمارودی رئیس مرکزبرنامه‌ریزی وآموزش نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش گفت:اسامی پذیرفته‌‌شدگان نهایی دانشگاه‌های فرهنگیان وتربیت دبیرشهیدرجایی درهفته آخرشهریورماه اعلام می‌شود.وی بااشاره به پذیرش دانشجویان دردانشگاه‌های فرهنگیان وشهید رجایی،اظهارداشت انجام مصاحبه‌های اختصاصی،معاینات پزشکی ومراحل گزینش داوطلبان ورودبه دانشگاه فرهنگیان وتربیت دبیرشهیدرجایی براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشورازدوم تا10 شهریورماه درپردیس‌های تعیین شده انجام می‌شود.دراین مرحله نزدیک به 22 هزارو200 داوطلب درمصاحبه وگزینش پذیرفته شدندواینکاربه نحو بسیارشایسته‌ای انجام شد.اسامی پذیرفته‌شدگان روزگذشته به سازمان سنجش آموزش کشورارسال شد،پس ازارسال اسامی به سازمان سنجش وبراساس سهمیه‌های بومی استانی به تفکیک رشته وجنسیت موردنیازاسامی داوطلبان حائزبالاترین نمره اعلام می‌شود.عدم حضورداوطلبان درهریک ازمراحل مختلف مصاحبه درموعدمقرربه هردلیل به منزله انصراف آنان تلقی می‌شود؛اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی هفته آخرشهریوردرسایت سازمان سنجش آموزش کشوربه نشانی www.sanjesh.org درج خواهدشد.

نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 

۹۲/۰۶/۱۲

پنجشنبه 14 شهريور؛نتايج آزمون کارشناسي ارشددانشگاه آزاداعلام مي شود

خبرگزاري آريا-زمان دقيق اعلام نتايج نهايي آزمون کارشناسي ارشددانشگاه آزاداسلامي اعلام شد.نتايج نهايي آزمون کارشناسي ارشددانشگاه آزادروزپنجشنبه 14 شهريورماه ازطريق سايت مرکزآزمون دانشگاه آزادبه نشانيwww.azmoon.com اعلام مي‌شود.پيش ازاين ناصراقبالي رييس مرکزآزمون دانشگاه آزاداسلامي باتاکيدبراينکه معدل درگزينش نهايي داوطلبان تاثيري ندارددرخصوص ظرفيت پذيرش دانشجودراين دوره، گفته بود:70 هزارنفردراين دوره ازآزمون پذيرفته مي‌شوند.

 
نوشته شده توسط طاها در |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر